רש"י על מלכים ב ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על מלכים ב · ו · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמרו בני הנביאים" - נסים שנעשו לו מסדר והולך רבותינו אמרו (סוטה מז א) מכאן שהיה גיחזי דוחה התלמידים מלפניו וכשנטרד באו תלמידים רבים ונדחק המקום מהם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הואל" - התרצה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הברזל" - הנסורת

"והוא שאול" - שאלתיו ואין לי ממה לשלם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצף" - צף על המים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פלוני אלמוני" - (תרגום) כסי וטמיר פלוני לשון (דברים יז יח) כי יפלא יתכסי

"אלמוני" - מבלי שם שלא היה רוצה להתגלות

"תחנותי" - שם אחנה ואארוב את מלך ישראל או את גדודיו העוברים לשלול בארצי דרך אותו המקום

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעבור המקום הזה" - מלכת שם

"נחתים" - חונים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלח מלך ישראל" - היה שולח ורואה אם אמת הוא

"והזהירו" - שהזהיר איש האלהים מעבור שם

"לא אחת ולא שתים" - עשה לו כך כי אם פעמים רבות

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על הדבר הזה" - מי הוא מגלה סודו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איכה" - היכן הוא

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר אתנו" - בעזרתנו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר הך נא וגו'" - על הקללה לא הזכיר את השם אבל על הפקיחה הזכיר את השם על שתיהן על של נער ועל של גדוד

"סנורים" - חולי של שממון רואה ואינו יודע מה הוא רואה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא זה העיר" - שהנביא בתוכה ואמת אמר להם שכבר יצא ממנה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האשר שבית וגו'" - וכי דרכך להרוג אותם שאתה מביא שבייה (ומשבית אותם)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכרה" - לשון תיקון סעודה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דביונים" - זבל הזב מן היונים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הושיעה אדני המלך" - כסבור ששואלת מזונות

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותחבא את בנה" - מת ורוצה לאוכלו לבדה (ילקוט שמעוני רמז רלא)

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירא העם" - דרך הקרע את השק תחת בגדיו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם יעמוד ראש אלישע" - שהיכולת בידו לבקש רחמים

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלח איש מלפניו" - המלך שלח להרגו ובטרם יבא אותו המלאך אל אלישע והוא נגלה לו ברוח הקודש ואמר אל הזקנים והנה המלאך יורד אליו והמלך אחריו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר" - המלך

"הנה זאת הרעה מאת ה'" - זאת אחת מן הקללות שקלל על ידי משה (דברים כח נג) ואכלת פרי בטנך במצור ובמצוק וגו'

"מה אוחיל לה' עוד" - להושיע הלא לא יועיל