רש"י על ישעיהו מט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ישעיהו · מט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבטן קראני" - משאני בבטן עלתה לפניו במחשבה להיות שמי ישעי' להנבא ישועות ונחמות

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישם פי כחרב חדה" - להוכיח את הרשעים ולהתנבאו' עליהם פורענות

"בצל ידו החביאני" - שלא יוכלו להרע לי

"לחץ ברור" - ממורט (קלי"ר בלע"ז)

"באשפתו" - כלי נרתק החצים שקורין (קוויבר"א בלע"ז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני אמרתי" - לריק יגעתי כשראיתי שאני מוכיחם ואינם שומעים "אכן משפטי את ה'" - הוא יודע שאינה מאתי אלא מאתם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לו יאסף" - אליו ישוב בתשובה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נקל מהיותך וגו'" - מתנה קטנה היא בעיני שתהא לך זאת לבדה שתהא לי עבד להקים את יעקב ולהשיב אלי נצורי ישראל והנני מוסיף לך עוד ונתתיך לאור גוים ולהנבא על מפלתה של בבל שהיא שמחה לכל העולם "ונצורי ישראל" - כמו (משלי ז) ונצורת לב שלבם מוקף יצר הרהורי עבירה כעיר נצורה מצור הצרים עליה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבזה נפש" - נפש בזויה

"למתעב גוי" - למי שהגוי מתעבו

"מלכים יראו" - אותו וקמו

"אשר נאמן" - לשמור הבטחתו שהבטיח לאברהם כענין שנאמר והנה תנור עשן וגו' (בראשית טו)

"קדוש ישראל" - הוא ויבחרך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעת רצון" - בעת תפלה שאתה מתרצה ומתפייס לפני

"וביום ישועה" - שתהא צריך לישועה

"ואצרך" - ואשמרך

"לברית עם" - להיות עם ברית לי

"להקים ארץ" - ארץ ישראל הבחירה לי בכל הארצות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאמר לאסורים צאו" - לעת אשר אומר לאסורי גולה צאו "שפיים" - תרגם יונתן נגדין נחלי מים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שרב" - חום

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמתי כל הרי לדרך" - כלפי שאמר (לעיל לג) על ידי חורבנה שבת עובר אורח עכשיו ישובו וילכו בו עוברים ושבים "ומסלותי ירומון" - כלפי שאמר (שם) נשמו מסלות נתקלקלו מאין מתקן אותם עכשיו ומסילותי ירומון יתקנו קילקול הדרכים ויגביה אותם כמשפט בחלוקי אבנים ועפר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מארץ סינים" - מארע דרומא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי נחם ה'" - את עמו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותאמר ציון" - היא היתה סבורה ששכחתיה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התשכח אשה עולה" - עולל שלה

"מרחם בן בטנה" - מלרחם על בן בטנה

"גם אלה תשכחנה" - אפילו אם אלה תשכחנה אנכי לא אשכחך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כפים" - על כפי רואה אני כאילו את חקוקה על כפי לראותך ולזכרך תמיד ד"א על כפים מעל ענני כבוד כמו (איוב לב) על כפים כסה אור

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהרו בניך" - לשוב

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תצרי מיושב" - תהי צרה מרוב יושבים שיבאו לתוכך יהי להם המקום צר מלבנות להם בתים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני שכוליך" - בנים שהיית שכולה מהם "גשה לי" - התקרב לצד אחר בשבילי ואשבה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גלמודה" - (שולד"א בלע"ז) "וסורה" - מוסרת מכל אדם הכל אומרים עלי סורו ממנה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידי" - נסי סימן להביא גליות

"נסי" - (פורקא בלע"ז) כמו כנס על הגבעה (לעיל ל) והוא סימן קיבוץ ונותנין בראשה בגד

"בחוצן" - (איישלשלשי"א בלע"ז) ודומה לו בעזרא וגם אני חצני נערתי (נחמיה ה)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היוקח מגבור מלקוח" - כסבורים אתם שאי אפשר לקחת מעשו מלקוח שביו של יעקב הצדיק

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת יריבך" - ועם מריביך אני אריב

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והאכלתי את מוניך" - לחית השדה את בשרם מוניך ל' אל תונו (ויקרא כה) אונאת דברים המקנתרים אותך בגידופיהם

"וכעסיס" - מתק יין

"דמם ישכרון" - כן ישכרו מדמם אותם הרגילים לשתות דם ומי הם אלו עוף השמים כן ת"י