לדלג לתוכן

רש"י על ישעיהו נ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדוע באתי" - להתקרב אליכם ואין איש מי מכם פונה אלי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלביש שמים" - צבא השמים שרי העכו"ם כשאני בא ליפרע מן האומה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתן לי לשון למודים" - ישעיהו היה אומר ה' שלחני ונתן לי לשון הראוי ללמד כדי לדעת לעות את העייפים וצמאים לשמוע את דברי הקב"ה (דבר)

"לעות" - מנחם חברו במחלוקת עת לעשות לה' (תהלים קיט) לקבוע להם עתים

"יעיר לי אזן" - מעורר את אזני ברוח קדשו

"לשמוע כלמודים" - במשפט הלימודים האמת והנכוחה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתח לי אוזן" - והשמיעני את מי אשלח (לעיל ו) שלחתי את עמוס והיו קורין אותו פסילוס שלחתי את מיכה וכו' כדאיתא בפסיקתא דנחמו נחמו "ואנכי לא מריתי" - מלילך בשליחותו ולא נסוגותי אחור אלא ואומר הנני שלחני (שם)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גוי נתתי למכים" - הוא אומר לי ישעיהו בני סרבנים הם בני טרחנים הם על מנת שלא תכעס עליהם אמרתי לו על מנת כן

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' אלהים יעזר לי" - אם יקומו עלי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרוב מצדיקי" - הקב"ה קרוב לי לזכותי בדין

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עש" - תולעת הבגדים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקול עבדו" - בקול הנביאים "אשר הלך חשכים" - אפי' צרה באה עליו יבטח בשם ה' כי הוא יצילהו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן כולכם" - שאינכם שומעים בקול נביאיו

"קודחי אש" - עברתו עליכם

"מאזרי זיקות" - מחזיקי זיקות הן גצין וגחלי אש הנזרקין בקלע ויש לו דוגמא בל' ארמי זיקוקין דנור כך וכך זיקתא פסיק לן

"לכן באור אשכם" - לפי דרככם תלקו

"מידי" - תהא גמולכם זאת לכם