רש"י על דניאל י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וצבא גדול" - ולזמן ארוך יבא

"ובין את הדבר" - ולהבין את הדבר נגלה לי את החזון

"ובינה לו במראה" - ולהבינה לו במראה ואין התיבה הזאת שם דבר כמו אם ידעת בינה (איוב לח) אלא ה"א יתירה והוא כמו בינה הגיגי (תהלים ה) לפיכך הטעם למעלה בבי"ת ופירושה כמו הבן

"הייתי מתאבל" - כשראה שביטל כורש מלאכת הבית שצוה להתחיל וחזר בו ע"פ כתב צרי יהודה ובנימין רחום בעל טעם ושמשי ספרא כמו שכתוב בספר עזרא

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלשה שבועים ימים" - כ"א שנה הם י"ח שנה משנה אחת לדריוש המדי אשר שם אל לבו לחשוב ע' שני הגולה כמו שכתוב עד שנת שתים לדריוש הפרסי בן אסתר שבנה הבית וג' שנים היתירים לא ידעתי אם לפניהם התחיל להתענו' או משך קבלת נדר תעניותיו ג' שנים לאחר הבנין

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחם חמודות" - פת נקייה כמו שתרגם אונקלוס את בגדי עשו החמודות (בראשית כד) דכייתא "לבוש בדים" - בגד בוץ

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכתם אופז" - בחגורה של קבוצת מרגליות כל כתם ל' קבוצת זהב אבן יקרה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגויתו כתרשיש" - פירשו רז"ל בשחיטת חולין (צא) גופו גדול שני אלפים פרסה כמדת ים ששמו תרשיש והוא ימה של אפריקא

"קלל" - צרוף ומזוקק ומצהיב

"כקול המון" - כקול קבוצת המון רב שקולם נשמע למרחוק

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והאנשים אשר היו עמי" - ארז"ל הם חגיי זכריה ומלאכי "אבל חרדה גדולה נפלה עליהם" - ארז"ל אע"פ שאדם אינו רואה דבר שהוא נבעת ממנו מזלו שברקיע רואהו ולכך נבעת

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נהפך עלי למשחית" - להשחתה ודרך המקראות לדבר כן כמו (ירמיהו ה) סוסים מזוינים משכים היו (משכים) בהשכמת הבקר "ולא עצרתי כח" - כלומר לא כנסתי כל כחי הלך מקרבי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נרדם" - מרוב פחד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותניעני" - כאדם המניע את הישן להקיצו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש חמודות" - איש טהור

"על עמדך" - על מעמד רגליך

"שלחתי אליך" - נשתלחתי אליך מאת המקום

"מרעיד" - מרתית

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני באתי בדבריך" - באתי בשליחות זו בשביל דבריך ורבותינו דרשו במס' יומא ואני באתי לתוך הפרגוד על ידך שהייתי מגורש מתוכו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עומד לנגדי" - נלחם עמדי ברקיע כששואל ארך מלוכה לפרס לשעבד אתכם הרי כ"א יום שהוא עומד לנגדי

"השרים הראשונים" - כלומר החשובים ראשונה בנכנסים

"ואני נותרתי שם" - לשתק את שר פרס שבשמים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עוד חזון" - להגיד לך מה שלא הוגד לך ויבא עוד לימים הרבים הנתונים למועד

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נהפכו צירי עלי" - אלו ראשי עצמות כל אבר ואבר התקועים בחורי מושבם וסובב בתוכם כדלת על צירה בחור המפתן צירי נהפכו להשמט ממקומה מרוב רתת וחרדה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבד אדני זה" - על עצמו הוא אומר עבד ועל המלאך הוא אומר אדני כלומר ואיך יוכל עבדך זה לדבר עמך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה אשיב להלחם עם שר פרס" - וידעתי כי אוכל אך כבא עת מלכות אנטיוכס ידעתי שאני אצא והוא יכנס לאחר ל"ד שנה לבנין הבית ושיעמוד אלכסנדרוס מוקדון כי אע"פ שהיו ישראל משועבדים למלכי פרס באותן הימים עבודה נוחה עבדו בהם ולא הכבידו עליהם כי נתנם הקב"ה לרחמים להם אבל מלכות אנטיוכס הטילו עליהם עול קשה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את הרשום בכתב אמת" - שטר הגזרה ואמת היא ואין אחד בכל השרים העליונים מתחזק לעזרני על כל אלה כי אם וגו'