רש"י על דניאל י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דניאל · י · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וצבא גדול" - ולזמן ארוך יבא

"ובין את הדבר" - ולהבין את הדבר נגלה לי את החזון

"ובינה לו במראה" - ולהבינה לו במראה ואין התיבה הזאת שם דבר כמו אם ידעת בינה (איוב לח) אלא ה"א יתירה והוא כמו בינה הגיגי (תהלים ה) לפיכך הטעם למעלה בבי"ת ופירושה כמו הבן

"הייתי מתאבל" - כשראה שביטל כורש מלאכת הבית שצוה להתחיל וחזר בו ע"פ כתב צרי יהודה ובנימין רחום בעל טעם ושמשי ספרא כמו שכתוב בספר עזרא

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שלשה שבועים ימים" - כ"א שנה הם י"ח שנה משנה אחת לדריוש המדי אשר שם אל לבו לחשוב ע' שני הגולה כמו שכתוב עד שנת שתים לדריוש הפרסי בן אסתר שבנה הבית וג' שנים היתירים לא ידעתי אם לפניהם התחיל להתענו' או משך קבלת נדר תעניותיו ג' שנים לאחר הבנין

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לחם חמודות" - פת נקייה כמו שתרגם אונקלוס את בגדי עשו החמודות (בראשית כד) דכייתא

"לבוש בדים" - בגד בוץ

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בכתם אופז" - בחגורה של קבוצת מרגליות כל כתם ל' קבוצת זהב אבן יקרה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וגויתו כתרשיש" - פירשו רז"ל בשחיטת חולין (צא) גופו גדול שני אלפים פרסה כמדת ים ששמו תרשיש והוא ימה של אפריקא

"קלל" - צרוף ומזוקק ומצהיב

"כקול המון" - כקול קבוצת המון רב שקולם נשמע למרחוק

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"והאנשים אשר היו עמי" - ארז"ל הם חגיי זכריה ומלאכי

"אבל חרדה גדולה נפלה עליהם" - ארז"ל אע"פ שאדם אינו רואה דבר שהוא נבעת ממנו מזלו שברקיע רואהו ולכך נבעת

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נהפך עלי למשחית" - להשחתה ודרך המקראות לדבר כן כמו (ירמיהו ה) סוסים מזוינים משכים היו (משכים) בהשכמת הבקר

"ולא עצרתי כח" - כלומר לא כנסתי כל כחי הלך מקרבי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נרדם" - מרוב פחד

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ותניעני" - כאדם המניע את הישן להקיצו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"איש חמודות" - איש טהור

"על עמדך" - על מעמד רגליך

"שלחתי אליך" - נשתלחתי אליך מאת המקום

"מרעיד" - מרתית

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואני באתי בדבריך" - באתי בשליחות זו בשביל דבריך ורבותינו דרשו במס' יומא ואני באתי לתוך הפרגוד על ידך שהייתי מגורש מתוכו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עומד לנגדי" - נלחם עמדי ברקיע כששואל ארך מלוכה לפרס לשעבד אתכם הרי כ"א יום שהוא עומד לנגדי

"השרים הראשונים" - כלומר החשובים ראשונה בנכנסים

"ואני נותרתי שם" - לשתק את שר פרס שבשמים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי עוד חזון" - להגיד לך מה שלא הוגד לך ויבא עוד לימים הרבים הנתונים למועד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נהפכו צירי עלי" - אלו ראשי עצמות כל אבר ואבר התקועים בחורי מושבם וסובב בתוכם כדלת על צירה בחור המפתן צירי נהפכו להשמט ממקומה מרוב רתת וחרדה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עבד אדני זה" - על עצמו הוא אומר עבד ועל המלאך הוא אומר אדני כלומר ואיך יוכל עבדך זה לדבר עמך

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ועתה אשיב להלחם עם שר פרס" - וידעתי כי אוכל אך כבא עת מלכות אנטיוכס ידעתי שאני אצא והוא יכנס לאחר ל"ד שנה לבנין הבית ושיעמוד אלכסנדרוס מוקדון כי אע"פ שהיו ישראל משועבדים למלכי פרס באותן הימים עבודה נוחה עבדו בהם ולא הכבידו עליהם כי נתנם הקב"ה לרחמים להם אבל מלכות אנטיוכס הטילו עליהם עול קשה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"את הרשום בכתב אמת" - שטר הגזרה ואמת היא ואין אחד בכל השרים העליונים מתחזק לעזרני על כל אלה כי אם וגו'

<< · רש"י על דניאל · י · >>