רש"י על אסתר א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על אסתר · א · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי בימי אחשורוש" – מלך פרס היה, שמלך תחת כורש לסוף שבעים שנה של גלות בבל.

"הוא אחשורוש" – "הוא" ברשעו, מתחילתו ועד סופו.

"המֹלך" – שמלך מעצמו, ולא היה מזרע המלוכה.

"מהדו ועד כוש" וגו' – המולך על מאה ועשרים ושבע מדינות, כמו שמלך מהודו ועד כוש שעומדים זה אצל זה, וכן: "כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה" (מלכים א ה ד), שהיה רודה בכל עבר הנהר, כמו שהוא רודה מתפסח ועד עזה.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשבת המלך אחשורוש וגו'" - כשנתקיים המלכות בידו, ורבותינו פירשוהו בעניין אחר במסכת מגילה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפרתמים" - שלטונים בלשון פרס

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימים רבים" - עשה להם משתה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גנת" - מקום זרעוני ירקות "ביתן" - נטוע באילנות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חור כרפס ותכלת" - מיני בגדים צבעונים פירס להם למצעות

"אחוז בחבלי בוץ וארגמן" - מרוקמים בפתילי בוץ וארגמן, אותן פרס להם על גלילי כסף ועל עמודי שש

"מטות זהב וכסף" - ערך לישב עליהם לסעודה

"על רצפת" - קרקעות של בהט ושש וגו', מיני אבנים טובות, פירשו רבותינו; ולפי משמעות המקרא כך שמם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשקות בכלי זהב" - כמו "ולהשקות"

"שונים" - משונים זה מזה, וכן ודתיהם שונות, ורבותינו דרשו מה שדרשו

"ויין מלכות רב" - הרבה, ורבותינו אמרו שהשקה אותם כל אחד ואחד יין שהוא זקן ממנו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדת" - לפי שיש סעודות שכופין את המסובין לשתות כלי גדול, ויש שאינו יכול לשתותו כי אם בקושי, אבל כאן אין אונס

"יסד" - לשון יסוד, כלומר: כן תקן וצוה

"על כל רב ביתו" - על כל שרי הסעודה - שר האופים, ושר הטבחים, ושר המשקים

"לעשות כרצון איש ואיש" - לכל אחד רצונו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביום השביעי" - רבותינו אמרו שבת היה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותמאן המלכה ושתי" - רבותינו אמרו לפי שפרחה בה צרעת כדי שתמאן ותהרג לפי שהיתה מפשטת בנות ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת נגזר עליה שתפשט ערומה בשבת "ויקצף" - ששלחה לו דברי גנאי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כן דבר המלך" - כי כן מנהג המלך בכל משפט לשום את הדבר לפני כל יודעי דת ודין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והקרב אליו" - לערוך דבריו לפניהם אלו הם כרשנא שתר וגו'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדת מה לעשות" - מוסב על ויאמר המלך לחכמים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עותה" - לשון עון

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יצא דבר המלכה על כל הנשים" - זה שביזתה את המלך על כל הנשים להבזות אף הן את בעליהם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תאמרנה שרות פרס ומדי" - לכל שרי המלך את הדבר הזה והרי זה מקרא קצר "וכדי בזיון" - ויש בדבר הזה הרבה בזיון וקצף

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דבר מלכות" - גזרת מלכות של נקמה שצוה להורגה

"ויכתב בדתי פרס ומדי" - בספרי חוק ומנהג המלכות

"ולא יעבור" - חוק זה מביניהם שיהא זה חוק ודת לכל הבוזה את בעלה

"אשר לא תבוא ושתי" - ולכך נהרגה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומדבר כלשון עמו" - כופה את אשתו ללמד את לשונו אם היא בת לשון אחר