רש"י על אסתר א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על אסתר · א · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי בימי אחשורוש" – מלך פרס היה, שמלך תחת כורש לסוף שבעים שנה של גלות בבל.

"הוא אחשורוש" – הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו.

"המֹלך" – שמלך מעצמו, ולא היה מזרע המלוכה.

"מהדו ועד כוש" וגו' – המולך על מאה ועשרים ושבע מדינות, כמו שמלך מהודו ועד כוש שעומדים זה אצל זה. וכן "כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה" (מלכים א ה ד), שהיה רודה בכל עבר הנהר, כמו שהוא רודה מתפסח ועד עזה.

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כשבת המלך אחשורוש וגו'" - כשנתקיים המלכות בידו ורבותינו פירשוהו בעניין אחר במסכת מגילה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפרתמים" - שלטונים בלשון פרס

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימים רבים" - עשה להם משתה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גנת" - מקום זרעוני ירקות

"ביתן" - נטוע באילנות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חור כרפס ותכלת" - מיני בגדים צבעונים פירס להם למצעות

"אחוז בחבלי בוץ וארגמן" - מרוקמים בפתילי בוץ וארגמן אותן פרס להם על גלילי כסף ועל עמודי שש

"מטות זהב וכסף" - ערך לישב עליהם לסעודה

"על רצפת" - קרקעות של בהט ושש וגו' מיני אבנים טובות פירשו רבותינו ולפי משמעות המקרא כך שמם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשקות בכלי זהב" - כמו ולהשקות

"שונים" - משונים זה מזה וכן ודתיהם שונות ורבותינו דרשו מה שדרשו

"ויין מלכות רב" - הרבה ורבותינו אמרו שהשקה אותם כל אחד ואחד יין שהוא זקן ממנו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדת" - לפי שיש סעודות שכופין את המסובין לשתות כלי גדול ויש שאינו יכול לשתותו כי אם בקושי אבל כאן אין אונס

"יסד" - לשון יסוד כלומר כן תקן וצוה

"על כל רב ביתו" - על כל שרי הסעודה שר האופים ושר הטבחים ושר המשקים

"לעשות כרצון איש ואיש" - לכל אחד רצונו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביום השביעי" - רבותינו אמרו שבת היה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותמאן המלכה ושתי" - רבותינו אמרו לפי שפרחה בה צרעת כדי שתמאן ותהרג לפי שהיתה מפשטת בנות ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת נגזר עליה שתפשט ערומה בשבת

"ויקצף" - ששלחה לו דברי גנאי

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי כן דבר המלך" - כי כן מנהג המלך בכל משפט לשום את הדבר לפני כל יודעי דת ודין

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והקרב אליו" - לערוך דבריו לפניהם אלו הם כרשנא שתר וגו'

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדת מה לעשות" - מוסב על ויאמר המלך לחכמים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עותה" - לשון עון

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יצא דבר המלכה על כל הנשים" - זה שביזתה את המלך על כל הנשים להבזות אף הן את בעליהם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תאמרנה שרות פרס ומדי" - לכל שרי המלך את הדבר הזה והרי זה מקרא קצר

"וכדי בזיון" - ויש בדבר הזה הרבה בזיון וקצף

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דבר מלכות" - גזרת מלכות של נקמה שצוה להורגה

"ויכתב בדתי פרס ומדי" - בספרי חוק ומנהג המלכות

"ולא יעבור" - חוק זה מביניהם שיהא זה חוק ודת לכל הבוזה את בעלה

"אשר לא תבוא ושתי" - ולכך נהרגה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומדבר כלשון עמו" - כופה את אשתו ללמד את לשונו אם היא בת לשון אחר