רש"י על איוב לט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · לט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יעלי סלע" - אשטנבו"ק ושונאה את ולדה ועולה לראש סלע גבוה כשכורעת לילד כדי שיפול לארץ וימות והקב"ה מזמן לו נשר ומקבלו בכנפיו

"חולל אילות תשמור" - לשון חיל יולדה (ירמיהוו) האילה רחמה צר ואין הוולד יכול לצאת ובשעת לידתה אני מזמן לה דרקון ומכישה ברחמה ונפתח ואם מקדים ומאחר רגע מיד מתה ובין אותם רגעים איני מחליף ובין איוב לאויב נתחלף לי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תפלחנה" - מתבקע רחם שלהם ומוציא הולדות וחבלי לידה שלהם

"תשלחנה" - מעליהם בלדתן לרגע שאני מזמין להם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יחלמו" - יחזקו

"ולא שבו למו" - משירבו קצת יגדלו בבר בזרעים ובדשאים ואינם צריכים לגידול אביהם ואמם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חפשי" - שאין אדם יכול לגדל פרא ללמדו עבודת בהמות

"ערוד" - חמור הבר

"מי פתח מוסרותיו" - שאין עליו עול אדם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יתור הרים מרעהו" - הוא עצמו תר לו מקום מרעה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רים" - כמו ראם

"עבדך" - לעבדך

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בתלם עבותו" - (או קשרת ראם בעבור תלם של שורך) עבות חבל שקושרין (שוורי') לתלמי המחרישה

"ישדד" - יתקן השדה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"התבטח בו" - לאסוף תבואתך בשביל שכחו רב ויכול לסבול הרבה

"ותעזוב אליו יגיעך" - לאסוף אל הבית

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כנף רננים נעלסה" - כן שם עוף גדול רננים ולשון משנה קרוי בר יוכני

"אברה" - כל עוף קרוי אברה על שם שפורח כלומר או עוף ששמו חסידה ועוף ששמו נוצה ראה מה מנהגה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תעזוב לארץ ביציה" - והולכת ומתחממת למרחוק על עפר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ותשכח כי רגל תזוריה" - לביצתה תבקענה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הקשיח" - הקשה בניה מלבה כאילו אינם שלה

"לריק יגיעה" - ואינה יראה שתאבדם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כעת במרום תמריא" - כל לשון המראה כאדם שזונה לבו לצאת ממידתו ומגידולו ומארצו לשוטט לו בארצות ולנסות לו מדות אחרות וכן בן סורר ומורה (דברים כא) ובל' גמרא אימראי כלתיה דרב זביד אימראי ונפקא (כתובות ס"ג ושם איתא אימרדה ועיין ברש"י בחולין נח ומציעא עו ד"ה ואימרו)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רעמה" - לשון רעם ובעתה כמו רעמו פנים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כארבה" - מדלג ומקפץ כארבה ומרעיש סביביו

"נחרו" - כשהוא נופח בנחיריו בקול אימה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יחפרו בעמק" - כמו ויחפרו לנו את הארץ (שם א) שדרך הפרשים אורבים בעמקים ובנחלים

"וישיש בכח" - והסוס שמח ויוצא לקראת נשק

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ולא יחת" - ולא יירא

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תרנה אשפה" - מלאה חצים ומקשקשות זו בזו ונשמע קולם

"להב חנית" - כלי של ברזל (וחנית של ברזל) קרוי להב כמו ויבא גם הנצב אחר הלהב (שופטים ד)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יגמא ארץ" - עושה גומות ברגליו ע"א יגמא כמו הגמיאני נא (בראשית כד)

"ולא יאמין" - מרוב שמחה שהוא מתאווה למלחמה

"כי קול שופר" - של מלחמה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בדי שופר" - ל' די השיב לו בהרבה שופר

"יאמר האח" - ל' שאומרים (העוברים) כשהן שמחין כמו שאומרים אהה מחמת צער

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יאבר נץ" - יגדל הנץ כנף ומלאך הוא דומה לדמות נץ ומעמיד קושי הרוח דרומית בפרישות כנפיו שלא תחריב את העולם

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אם על פיך יגביה נשר" - השכינה שנאמר כנשר יעיר קינו (דברים לב) היה מסלק פמליא שלו שלא יזיקו לאהרן בבואו אל הקדש ביו"ה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"סלע ישכן ויתלונן" - בטוח היה אהרן במחתת הקטורת כשנתנה על אבן שתיה

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"משם חפר אכל" - מתפלל על צרכי כל השנה ואחר כל הכבוד הזה ראה במיתת שני אפרוחיו נדב ואביהוא שמתו להתקדש שמי בהם שנפלה אימתי על השאר

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יעלעו" - ואינן אלא כפי מדת בלעו דם ומים ונראה כבולע הרבה כאומר על על וכן בלשון חכמים בהשקאת סוטה (סוטה כ ע"א) מערערין אותה ומשקין אותה על כרחה וכן זעקת שבר יעוערו (ישעיהו טו) ל' קריאת גרון דומה לכך ולפי הדרך דבר הנביא

"ובאשר חללים שם הוא" - לאכול ורבותינו דימו כל ענין זה באהרן בפסיקתא דאחרי מות

<< · רש"י על איוב · לט · >>