רש"י על איוב מ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · מ · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הרוב עם שדי וסור" - האם שדי אדם ישתרר

"מוכיח אלוה יעננה" - הבא להתווכח יענה דבריו (מענה איוב)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אחת דברתי" - כלומר מעט אמרתי ולא אוסיף עוד ויש פותרים אחת דברתי אשר אמרתי (לעיל ט) תם ורשע הוא מכלה לא אענה עוד

"ושתים" - שאמרתי (לעיל יג) אל תעש עמדי לא אוסיף (מענה ה' מן הסערה)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"האף תפר משפטי" - האף תוכיח שדבריך להפר משפטי ולהראות שהוא מעוקל

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"והדוך" - ל' דכו במדוכה (במדבר טו)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בהמות" - מוכן לעתיד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כחו במתניו" - ביציו מעוכים ונסתרים ולא נתקו לגמרי

"בשרירי" - כמו שררך (שיר השירים ז)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יחפוץ" - כמו יחפוז מתקשה וכן בלשון חכמים דחפיזא כי אופתא (חולין מז) קשה כעץ

"פחדיו" - ביציו

"ישורגו" - גדילים כמו וישתרגו (איכה א) או שריגי מטה בל' משנה והוא ל' גדיל

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אפיקי" - חוזק

"גרמיו" - עצמיו

"כמטיל" - כמשאוי של ברזל

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ראשית דרכי אל" - מבראשית נברא ראש לבהמות

"העושו" - הקב"ה בעצמו ישחטנו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי בול הרים ישאו לו" - ובספר תהילים כתוב בהמות בהררי אלף אלף הרים נשאו לו יבול ובכל יום רועה את כולם (עד כאן יסד רש"י מכאן ואילך אינו ל' רש"י)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צאלים" - צל אילנות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יסוכהו צאלים צללו" - אותו צל של סתר קנה וביצה מסובך ומסוכך באילנות (הרבה)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הן יעשוק נהר ולא יחפוז" - פרת שמימיו פרים ורבים והוא נהר גדול עושקו וגוזלו מן הבריות בשתותו

"ולא יחפוז" - ולא מתקשה בטנו על שתייתו כמו יחפוז זנבו

"יבטח כי יגיח ירדן" - בטוח הוא למשוך כל הירדן לפיהו אילו היה שותה שם כמו גוחי מבטן (תהלים כב)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בעיניו יקחנו" - המקום יקחנו בהביטו בו ונרעד מאימתו

"במוקשים" - כלי אומנות של ציידים ששולים בהם דגים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תמשך לויתן וגו'" - כאשר תמשכנו בחכה ותשים אגמון באפו הידבר אליך תחנונים כלומר לא תוכל (להתקרב אליו) בכלי מצודה

"תשקיע לשונו" - תשקיע חבל בלשונו להוציאו ממקומו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אגמון" - הוא כפוף כמו כיפה ואגמון (ישעיהו ט') ועשוי של ברזל לצוד בו דגים

"התשים" - אם תשים אגמון באפו להוציאו מן הים

"ובחוח" - כלי של ציידי דגים

"תקוב" - כמו תנקוב

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הירבה אליך תחנונים" - אם ירבה לך תחנונים ויבקש על נפשו שתניחהו

"אם ידבר" - כפל מלה

"רכות" - דברים של תחנונים

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"היכרות ברית עמך" - אם יכרות ברית לעבדך שתקחנו להיות לך עבד עולם

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"התשחק" - אם תשחק ותטייל בו כאילו הוא צפור קטן

"ואם תקשרנו" - לצוארי (ס"א לצורך) נעריך הקטנים שיטיילו בו כצפרים קטנים שנותנין לתינוקות לטייל ולפייסו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יכרו עליו חברים" - אם יכרו ויחכמו עליו חברים ומכשפים לצוד אותו להוציאו מן הים ע"י מכשפות שיחצוהו ויחלקוהו בין תגרים כעניין שעושים ציידי הים שצדין דגים גדולים בחכמתם ובאים התגרים וקונים מהם

"יכרו" - ל' כורה שוחה (ירמיהו יח)

"חברים" - ל' וחובר חבר

"כנענים" - תגרים

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"התמלא" - אם תמלא תאותך ותעשה סוכות מעורו

"ובצלצל דגים ראשו" - ואם תעשה מראשו צלצל דגים כפל לשון

"צלצל" - סוכת דגים ולסוכה עשויה מראשו קורא אותה צלצל דגים לפי שעשויה ממנו

"צלצל" - אמבורי"ץ בלע"ז ל' צל הוא והוא מתיבות כפולות כמו ירקרק אדמדם (ויקרא יד) פתלתל (דברים לב) קעקע (ויקרא יט)

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שים עליו כפך" - התגבר לערוך לפניו שתשים עליו כפיך להכותו

"זכור מלחמה אל תוסף" - ואל תוסיף זכור גבורתך להלחם בו במלחמה

"אל תוסף" - מן יסף כמו ולא יסף עוד לדעתה (בראשית לח) ובלע"ז רקרייטר"ש אל תוסף סמ"ך נפתחת מפני סוף פסוק כמו אל תותר (בראשית מט) ותותר (רות ב) וכן הרבה כמוהו

<< · רש"י על איוב · מ · >>