עין משפט ונר מצוה/ראש השנה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כה עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח':

ב ב מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ד', ומיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' ה' סעיף ב':

ג ג מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח':

ד ד ה מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח' הלכה ט:

ה ו מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה י', סמג עשין צז, טור ושו"ע חו"מ סי' ה' סעיף א' וסעיף ב:

ו ז מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ט':

דף כו עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח', סמג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ה':

ח ב סמג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף א':

דף כו עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ב', סמג עשין מב:

י ב מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ד':

יא ג מיי' פ"א מהל' שופר הלכה א', ומיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה י"א, ומיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ח':

יב ד מיי' פ"א מהל' שופר הלכה א', סמג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף א':

דף כז עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ט"ז:

יד ב ג מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"א סעיף ב':

טו ד טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ח סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תר"ד סעיף ב':

טז ה מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ב':

יז ו מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ד':

יח ז מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ה', סמג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ח':

יט ח מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף י':

דף כז עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף י"ג:

כא ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף י"ד:

כב ג ד מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ט"ז:

כג ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף כ':

כד ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף י"ב:

כה ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף י"א:

כו ח ט מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ז':

כז י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ח':

כח כ ל מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ט':

כט מ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ו':

ל נ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ט"ו:

לא ס מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ז סעיף א':

דף כח עמוד א[עריכה]

לב א טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ז סעיף ב':

לג ב טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ז סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ח סעיף א':

לד ג מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תק"צ סעיף ו':

לה ד טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ז סעיף ב':

לו ה ו מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ג':

לז ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ג':

לח ח מיי' שם:

לט ט טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ז', וטור ושו"ע יו"ד סי' רכ"א סעיף י"ב:

מ י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' רכ"א סעיף י"ג:

מא כ טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"א סעיף י"ג:

מב ל מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף ד':

מג מ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף ה':

דף כח עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה א', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס' סעיף ה':

מה ב מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ח':

מו ג מיי' פי"ד מהל' נשיאת כפים הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ז [רב אלפס פ' הקורא את המגילה דף רעג]:

מז ד ה מיי' פ"ב מהל' פסולי המוקדשין הלכה י"א:

דף כט עמוד א[עריכה]

מח א מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ט':

מט ב מיי' שם, וטור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ח':

נ ג ד מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף א' וסעיף ב:

נא ה מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה א':

נב ו ז מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ד':

נג ח מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה כ"א:

נד ט מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ה':

נה י מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י', טור א"ח סי' תרצב:

נו כ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף י"ט, וטור ושו"ע או"ח סי' רי"ג סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' רע"ג סעיף ד' [ רב אלפס כאן ובפ' ע"פ דף קס ]:

דף כט עמוד ב[עריכה]

נז א ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י', סמג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף כ', וטור ושו"ע או"ח סי' רע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע או"ח סי' תפ"ד סעיף א':

נח ג טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף י"ט:

נט ד טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ב סעיף ג':