עין משפט ונר מצוה/ראש השנה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כה עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח:

ב ב מיי' פ"ג מהל' סנהדרין הלכה ד , ומיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' ה סעיף ב:

ג ג מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח:

ד ד ה מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ח הלכה ט:

ה ו מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה י , סמג עשין צז , טור ושו"ע חו"מ סי' ה סעיף א וסעיף ב:

ו ז מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ט:

דף כו עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ה:

ח ב סמג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף א:

דף כו עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ב , סמג עשין מב:

י ב מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ד:

יא ג מיי' פ"א מהל' שופר הלכה א , ומיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה יא , ומיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ח:

יב ד מיי' פ"א מהל' שופר הלכה א , סמג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף א:

דף כז עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף טז:

יד ב ג מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' קמא סעיף ב:

טו ד טור ושו"ע או"ח סי' תפח סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תרד סעיף ב:

טז ה מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף ב:

יז ו מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ד:

יח ז מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ה , סמג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף ח:

יט ח מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף י:

דף כז עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף יג:

כא ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף יד:

כב ג ד מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף טז:

כג ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף כ:

כד ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף יב:

כה ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף יא:

כו ח ט מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף ז:

כז י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף ח:

כח כ ל מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף ט:

כט מ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף ו:

ל נ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף טו:

לא ס מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקפז סעיף א:

דף כח עמוד א[עריכה]

לב א טור ושו"ע או"ח סי' תקפז סעיף ב:

לג ב טור ושו"ע או"ח סי' תקפז סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תקפח סעיף א:

לד ג מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקצ סעיף ו:

לה ד טור ושו"ע או"ח סי' תקפז סעיף ב:

לו ה ו מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ג:

לז ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף ג:

לח ח מיי' שם:

לט ט טור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ז , וטור ושו"ע יו"ד סי' רכא סעיף יב:

מ י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' רכא סעיף יג:

מא כ טור ושו"ע יו"ד סי' רכא סעיף יג:

מב ל מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף ד:

מג מ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף ה:

דף כח עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה א , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' ס סעיף ה:

מה ב מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ח:

מו ג מיי' פ"יד מהל' נשיאת כפים הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כז [רב אלפס פ' הקורא את המגילה דף רעג]:

מז ד ה מיי' פ"ב מהל' פסולי המוקדשין הלכה יא:

דף כט עמוד א[עריכה]

מח א מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ט:

מט ב מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ח:

נ ג ד מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף א וסעיף ב:

נא ה מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה א:

נב ו ז מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ד:

נג ח מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה כא:

נד ט מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ה:

נה י מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י , טור א"ח סי' תרצב:

נו כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף יט , וטור ושו"ע או"ח סי' ריג סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' רעג סעיף ד [ רב אלפס כאן ובפ' ע"פ דף קס ]:

דף כט עמוד ב[עריכה]

נז א ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י , סמג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף כ , וטור ושו"ע או"ח סי' רעג סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תפד סעיף א:

נח ג טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף יט:

נט ד טור ושו"ע או"ח סי' תרצב סעיף ג: