עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כג עמוד ב[עריכה]

א ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב':

ב ה מיי' שם הלכה ח והלכה ט:

דף כד עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה א', סמג עשין כד:

ד ב מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה י"ד:

ה ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה א', סמג עשין כד:

ו ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ז':

ז ה מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ט':

ח ו מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י':

ט ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ"א:

י ח מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ו':

יא ט י מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א', סמג עשין נו, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף ב':

יב כ מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף י"ג:

יג ל מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה י"א:

דף כד עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ה':

טו ב מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ט':

דף כה עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ה':

יז ב ג מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה י"ד והלכה טז, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קט"ו סעיף ד':

יח ד מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף י"ב:

יט ה מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ח', סמג לאוין רכ:

כ ו מיי' פ"ג מהל' ממרים הלכה ד', סמג לאוין ג:

כא ז מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ז', סמג עשין נו, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף י"ב:

דף כה עמוד ב[עריכה]

כב א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב':

דף כו עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ה, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף י"א:

כד ב מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף י"ב:

כה ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י':

כו ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ה':

כז ה מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ז':

כח ו מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י':

כט ז מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ו':

ל ח מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה י', ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ"ב, סמג עשין נו:

לא ט מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ"א:

דף כו עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א', סמג עשין נו, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף ב':

לג ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג לאוין כ, טור אה"ע סימן כ:

לד ג מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה א', סמג עשין ע, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף ב':

לה ד ה מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ב', ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז', סמג לאוין רצו, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

לו ו מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ח סעיף ב':

לז ז מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קפא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

לח ח מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה י"ח:

לט ט מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ"ד:

מ י מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י', סמג לאוין כ, טור ושו"ע אה"ע סי' כ' סעיף א' בהג"ה:

דף כז עמוד א[עריכה]

מא א ב ג מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ט"ו:

מב ד ה ו מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב' והלכה ג:

דף כז עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב' והלכה ג: