לדלג לתוכן

סמ"ג עשה כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · סמ"ג · עשה · כד · >>


מצות עשה כד - לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו

מצות עשה לכל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, כדדרשינן בפרק כהן גדול בסנהדרין (דף כא.) מ"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת [...] לעד(דברים לא, יט). כלומר כתבו לכם את התורה שיש בה השירה הזאת לפי שאין כותבין התורה פרשיות פרשיות, כדאיתא פרק הנזקין (גיטין ס.).

ואע״פ שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכותבו משלו. וגרסינן בפרק הקומץ (מנחות ל.): אם הגיה בו אפילו אות אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו. פירש רבינו יצחק: באדם שלקח ספר תורה מוטעה מדבר, ועיין בתוספות שם.