משנה נדרים י ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק י · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

מת האב, לא נתרוקנה ד רשות לבעל.

מת הבעל, נתרוקנה רשות לאב.

בזה יפה כח האב מכח הבעל.

בדבר אחר יפה כח הבעל מכח האב, שהבעל מפר ו בבגר, והאב אינו מפר בבגר.

נוסח הרמב"ם

מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזה יפה כוח האב מכוח הבעל דבר אחר יפה כוח הבעל מכוח האב שהבעל מפר בבגר והאב אינו מפר בבגר.

פירוש הרמב"ם

מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל, מת כו' — הבעל אין לו רשות בהפר נדרים אלא אחר כניסתה לחופה. אבל אחר מיתת הבעל ונשארה היא נערה בבית אביה, הרשות ביד האב בהפרת נדריה, למה שאמר: "בנעוריה בית אביה". וזה לשון התורה, שהאב לא יפר אלא בזמן הנערות, אבל הבעל מיפר לעולם. וכבר ביארנו בסוף פרק השלישי מכתובות מכמה שנים נקראת קטנה, ומכמה שנים נקראת נערה, ומתי תהיה בוגרת, ודקדקנו כל זה עד שלא הנחנו בו ספק כלל, ובקש אותו משם:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל - שאין הבעל מפיר נדרי אשתו עד שתנשא:

מת הבעל נתרוקנה רשות לאב - ומפר כל ימי נערותה דכתיב (במדבר ל) בנעוריה בית אביה ה:

והאב אינו מפר בבגר - כדכתיב (שם) בבית אביה בנעוריה:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ד) (על המשנה) לא כו'. יליף לה בגמרא מדכתיב בנעוריה בית אביה פירש"י כל זמן שהיא נערה שלא בגרה לא תצא מרשות אביה ואפילו היא ארוסה במשמע ע"כ דהאי קרא מוקמי' ליה בנערה המאורסה:

(ה) (על הברטנורא) דכיון שאמרנו שבמשמעו שכל ימי נערותה לא תצא מרשות אביה ש"מ דברשות אביה היא. ואלא מיהת כשרשות אחר שולט עליה דהיינו הארוס קאמר רישא דקרא בין איש לאשתו בין אב לבתו אבל כשאינו שולט עליה שבבר מת לא יצאה מרשות אביה. ועתוי"ט:

(ו) (על המשנה) מפר כו'. לא מיירי בקדשה כשהיא נערה ובגרה ומטעם שנתרוקן רשות האב דמאי שנא ממיתת האב שלא נתרוקנה אלא בקדשה כשהיא בוגרת אמרינן ואע"ג דתנינא חדא זימנא לקמן במ"ה איידי דנסיב רישא בזו יפה כח האב כו' נקט סיפא בזו יפה כח הבעל בו'. גמרא:


פירושים נוספים