משנה מעשר שני ד י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת מעשר שני · פרק ד · משנה י | >>

המוצא כלי וכתוב עליו קרבן, רבי יהודה אומר, אם היה של חרס, הוא חולין ומה שבתוכו קרבן. ואם היה של מתכת, הוא קרבן ומה שבתוכו חולין.

אמרו לו, אין דרך בני אדם להיות כונסין חולין לקרבן.

משנה מנוקדת

הַמּוֹצֵא כְּלִי וְכָתוּב עָלָיו קָרְבָּן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:

אִם הָיָה שֶׁל חֶרֶס, הוּא חֻלִּין וּמַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ קָרְבָּן;
וְאִם הָיָה שֶׁל מַתֶּכֶת, הוּא קָרְבָּן וּמַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ חֻלִּין.
אָמְרוּ לוֹ:
אֵין דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לִהְיוֹת כּוֹנְסִין חֻלִּין לְקָרְבָּן:

נוסח הרמב"ם

המוצא כלי,

וכתוב עליו "קרבן" -
רבי יהודה אומר:
אם היה של חרס -
הוא - חולין.
ומה שבתוכו - קרבן.
ואם היה של מתכת -
הוא - קרבן.
ומה שבתוכו - חולין.
אמרו לו:
אין דרך בני אדם,
להיות כונסים חולין - לקרבן.

פירוש הרמב"ם

כלי החרס, דמי מה שבתוכו יותר מדמי הכלי, והוא אצל בני אדם גרוע כל כך, שאין מקדיש אותם שום אדם לבדק הבית.

ומה שחלקו על רבי יהודה, הוא בכלי של מתכת.

ואין הלכה כרבי יהודה:

פירוש רבינו שמשון

הוא חולין. דאין מתנדבין חרס ועל שם תוכו נכתב:

הוא קרבן. כלומר הקדש כדכתיב (נחמיה ו) על קרבן העצים:

להיות כונסין חולין לקרבן. והכל קרבן:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הוא חולין - שאין דרך בני אדם להקדיש חרסין לבדק הבית, ועל שם מה שבתוכו נכתב:

הוא קרבן - כלומר הקדש כא:

חולין לתור קרבן - והכל קרבן. ולא אפליגו רבנן עליה דר' יהודה אלא בשל מתכת בלבד, דבשל חרס מודו שהוא חולין ומה שבתוכו קרבן. והלכה כחכמים:

פירוש תוספות יום טוב

הוא קרבן. פי' הר"ב כלומר הקדש. ומסיים הר"ש כדכתי' (נחמיה י) על קרבן העצים:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כא) (על הברטנורא) כדתיב על קרבן העצים (נחמיה י):

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

להיות כונסין חולין בקרבן:    כך הגיה ה"ר יהוסף ז"ל בקרבן בבי"ת:

תפארת ישראל

יכין

ר' יהודה אומר אם היה של חרס:    דאין דרך להקדישו:

ומה שבתוכו קרבן:    ר"ל הקדש. דמה שכתוב עליו אתוכו קאי:

אמרו לו אין דרך בני אדם להיות כונסין חולין לקרבן:    דנזהרים שלא ימעלו בהקדש להכי לא חיישינן דטעה אלא הכל הקדש. מיהו בכלי חרס מודו דרק תוכו קדוש:

בועז

פירושים נוספים