משנה מנחות ח ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת מנחות · פרק ח · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

הראשון שבראשון, אין למעלה ממנו.

השני שבראשון והראשון שבשני, שוין.

השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון שבשלישי, שוין.

השלישי שבשני והשני שבשלישי, שוין.

השלישי שבשלישי, אין למטה ממנו.

אף המנחות היו בדין שיטענו שמן זית זך,
מה אם המנורה שאינה לאכילה, טעונה שמן זית זך,
המנחות שהן לאכילה, אינו דין שיטענו שמן זית זך,
תלמוד לומר (שמות כז כ): "...זך כתית למאור", ולא זך כתית למנחות.

נוסח הרמב"ם

הראשון שבראשון אין למעלה הימנו והשני שבראשון והראשון שבשני שווין השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון שבשלישי שווין השלישי שבשני והשני שבשלישי שווין והשלישי שבשלישי אין למטה הימנו אף המנחות היה בדין שיטענו שמן זית זך מה אם מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך מנחות שהן לאכילה אינו דין שיטענו שמן זית זך תלמוד לומר זך כתית למאור (שמות כז כ ויקרא כד ב) ולא זך כתית למנחות.

פירוש הרמב"ם

ראשון שבראשון אין למעלה ממנו השני שבראשון כו': כל מקום שהוא אומר שוין אין רצונו לומר בכל הדברים לפי שכבר אמרנו שאין ראוי למנורה אלא ראשון שבשלשתן ור"ל ושוין למנחות ואין יתרון לזה על זה אלא למי שרוצה מצוה מן המובחר לפי שכלן שלישי שבשלישי כשר למנחות אבל הרוצה היפה והטוב כבר ידוע מעלתן בשבחן:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שוין - לאו לכל מילי שוין, דהא בכולהו תנן הראשון למנורה והשאר למנחות, אלא שוין למנחות קאמר. ומשום דקיי"ל בכל מקום מבחר נדריך, שיביא מן המובחר, קא משמע לן השתא שהראשון שבשני והשני שבראשון שוין. שאם יש לו מנחה להביא ויש לו משניהם, מאיזה שירצה יביא. אבל אם יש לו משלישי שבראשון ומראשון שבשני, יביא מנחתו מראשון שבשני שהוא מובחר:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו


פירושים נוספים