משנה מנחות ח רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כל קרבנות הציבור והיחיד באים מהארץ ומחוצה לארץ מן החדש ומן הישן חוץ מן העומר ומשתי הלחם שאינן באים אלא מן החדש ומן הארץ וכלן אינן באין אלא מן המובחר ואיזה הוא המובחר שלהם מכמס וינוחה אלפא לסולת שניה להם חפריים בבקעה וכל הארצות היו כשרות אלא מיכן היו מביאין.

(ב) אין מביאין לא מבית הזבלים ולא מבית השלחים ולא מבית האילן ואם הביא כשר כיצד הוא עושה נרה שנה הראשונה ובשניה זורעה קודם לפסח שבעים יום והיא עושה סולת מרובה כיצד הוא בודק הגזבר מכניס ידו לתוכה עלה בה אבק פסולה עד שינפנה ואם התליעה פסולה.

(ג) תקועה אלפא לשמן אבא שאול אומר שניה לה רגב בעבר הירדן וכל הארצות היו כשרות אלא מיכן היו מביאין אין מביאין לא מבית הזבלים ולא מבית השלחים ולא ממה שנזרע ביניהן ואם הביא כשר אין מביאין אנפיקנון ואם הביא כשר אין מביאין מן הגרגרים שנשרו במים ולא מן הכבושין ולא מן השלוקין ואם הביא פסול.

(ד) שלשה זיתים ובהן שלשה שלשה שמנים הזית הראשון מגרגרו בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל רבי יהודה אומר סביבות הסל זה ראשון טען בקורה רבי יהודה אומר באבנים זה שני חזר וטחן וטען זה שלישי הראשון למנורה והשאר למנחות זית השני מגרגרו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל רבי יהודה אומר סביבות הסל זה ראשון טען בקורה רבי יהודה אומר באבנים זה שני חזר וטחן וטען זה שלישי הראשון למנורה והשאר למנחות זית השלישי עטנו בתוך הבית עד שילקה ומעלהו ומנגבו בראש הגג וכותש ונותן לתוך הסל רבי יהודה אומר סביבות הסל זה ראשון טען בקורה רבי יהודה אומר באבנים זה שני חזר וטחן וטען זה שלישי הראשון למנורה והשאר למנחות.

(ה) הראשון שבראשון אין למעלה הימנו והשני שבראשון והראשון שבשני שווין השלישי שבראשון והשני שבשני והראשון שבשלישי שווין השלישי שבשני והשני שבשלישי שווין והשלישי שבשלישי אין למטה הימנו אף המנחות היה בדין שיטענו שמן זית זך מה אם מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך מנחות שהן לאכילה אינו דין שיטענו שמן זית זך תלמוד לומר זך כתית למאור (שמות כז כ ויקרא כד ב) ולא זך כתית למנחות.

(ו) ומנין היו מביאין את היין קרוחיין וחטוליין אלפא ליין שניה להן בית דימה ובית לבן בהר וכפר סגנה בבקעה וכל הארצות היו כשרות אלא מיכן היו מביאין אין מביאין לא מבית הזבלים ולא מבית השלחים ולא ממה שנזרע ביניהן ואם הביא כשר אין מביאין אליוסטן ואם הביא כשר אין מביאין ישן דברי רבי וחכמים מכשירין אין מביאין לא מתוק ולא מעושן ולא מבושל ואם הביא פסול אין מביאין מן הדלייות אלא מן הרוגלייות ומן הכרמים העבודים.

(ז) לא היו כונסין אותו בחצבים גדולים אלא בחביות קטנות ואינו ממלא את החבית עד פיה כדי שיהא ריחו נודף אינו מביא לא מפיה מפני הקימחון ולא משוליה מפני השמרים אלא משלישה ומאמצעה כיצד היה בודק הגזבר יושב והקנה בידו זרק את הגיד הקיש בקנה רבי יוסי ברבי יהודה אומר יין שעלה בו קימחון פסול שנאמר תמימים יהיו לכם ומנחתם (במדבר כח יטבמדבר כט ח-ט) תמימים יהיו לכם ונסכיהם (במדבר כח לא).

הדף הראשי של משנה מנחות ח