משנה מכשירין ה ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת מכשירין · פרק ה · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

החובט על השלח, -- חוץ למים, בכי יותןח. לתוך המים, אינן בכי יותן.

רבי יוסי אומר, אף לתוך המים בכי יותן, מפני שהוא מתכוין שיצאו עם הצואה.

נוסח הרמב"ם

החובט על השלח חוץ למים בכי יותן לתוך המים אינן בכי יותן רבי יוסי אומר אף בתוך המים בכי יותן מפני שהוא מתכוון שיצאו עם הצואה.

פירוש הרמב"ם

שלח. העור בצמרו כמו שמפשיטים אותו כאשר יחבט אותו במטה והוא חוץ למים כונתו בלי ספק הוצאת המים והוא כמו מרעיד את האילן להשיר ממנו משקין שהוא מכשיר כמו שנקדם אמנם כשנחבט והוא בתוך המים אין כונתו יציאת המים מן העור כיון שהוא שקוע במים וא"ר יוסי כי אז ג"כ הוא מתכוין שיצא המים הנכנס בגופו עם מה שנתלה בו מן הצואה וע"כ מכשיר הדבר שיצא ממנו ונתז ואפי' בתוך המים ואין הלכה כר"י:

פירוש רבינו שמשון

שלח. עור כמו הביאו שלחין וטומנין בשלחין בפרק במה טומנין (דף מט.) ומכה העור אחר רחיצתו כדי לנערו מן המים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

החובט על השלח - מכה בעור אחר רחיצתו כדי לנערו מן המים:

השלח - העור כמות שהוא כשמפשיטים אותו מן הבהמה [בראשית ל"ז] נקרא שלח. תרגום ויפשיטו, ואשלחו:

שהוא מתכוין שיצאו עם הצואה - מתכוין שיצאו המים עם הלכלוך שנתחבר בהן, לפיכך מכשיר מה שנתז ממנו ואפילו שהוא בתוך המים. ואין הלכה כר' יוסי:

פירוש תוספות יום טוב

השלח. פי' הר"ב העור כמות שהוא. וזה לשון הרמב"ם העור בצמרו כמו שמפשיטין אותו. ע"כ. והיינו דתנן במשנה ב' פרק ד' דשבת. דטומנין בשלחין. שהוא מחמת הצמר שבהן:

בכי יותן. שכונתו בלי ספק הוצאת המים והוה כמו מרעיד את האילן להסיר ממנו משקין שהוא מכשיר כמו שנקדם (בפרק קמא דמכילתין משנה ג'). אמנם כשנחבטו הוא בתוך המים. אין כוונת יציאת המים מן העור. כיון שהוא שקוע במים. הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על המשנה) בכי יותן. שכוונתו בלי ספק הוצאת המים, והוי כמו מרעיד את האילן. אבל כשנחבט והוא בתוך המים, אין זה כוונתו כיון שהוא שקוע במים. הר"מ:


פירושים נוספים