משנה מכשירין ה רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) מי שטבל בנהר והיה לפניו נהר אחר ועבר בו טיהרו שנים את הראשונים דחיו חברו לשוברו וכן לבהמתו טיהרו שנים את הראשונים אם כמצחק עימו הרי זה בכי יותן.

(ב) השט על פני המים הניתזין אינן בכי יותן ואם נתכוון להתיז על חברו הרי זה בכי יותן העושה ציפור במים הניתזין ואת שבה אינן בכי יותן.

(ג) פירות שירד הדלף לתוכן ובללן שייגובו רבי אומר אינן בכי יותן וחכמים אומרין בכי יותן.

(ד) המודד את הבור בין לעומקו בין לרוחבו הרי זה בכי יותן דברי רבי טרפון רבי עקיבה אומר לעומקו בכי יותן ולרוחבו אינן בכי יותן.

(ה) פשט ידו או רגלו או קנה לבור לידע אם יש בו מים אינן בכי יותן כמה מים יש בו הרי זה בכי יותן זרק את האבן לבור לידע אם יש בו מים הניתזין אינן בכי יותן ואת שבאבן טהורין.

(ו) החובט על השלח חוץ למים בכי יותן לתוך המים אינן בכי יותן רבי יוסי אומר אף בתוך המים בכי יותן מפני שהוא מתכוון שיצאו עם הצואה.

(ז) המים העולין בספינה ובעקל ובמשוטות אינן בכי יותן במצודות וברשתות ובמכמורות אינן בכי יותן אם ניער בכי יותן המוליך את הספינה לים הגדול לצורפה המוציא מסמר לגשמים לצורפו המניח את האוד בגשמים לכבותו הרי זה בכי יותן.

(ח) קסיה של שולחנות והשיפה של לבנים אינן בכי יותן אם ניער בכי יותן.

(ט) כל הניצוק טהור חוץ מדבש הזיפים והצפחת בית שמאי אומרין אף המקפה של גריסין ושל פול מפני שהיא סולדת לאחריה.

(י) המערה מחם לחם ומצונן לצונן ומחם לצונן טהור מצונן לחם טמא רבי שמעון אומר אף המערה מחם לחם וכוחו של תחתון יפה משל עליון טמא.

(יא) האישה שהיו ידיה טהורות ומגיסה בקדירה טמאה והזיעו ידיה טמאות היו ידיה טמאות ומגיסה בקדירה טהורה והזיעו ידיה קדירה טמאה רבי יוסי אומר אם ניטפו השוקל ענבים בכף מאזניים היין שבכף טהור עד שיערה לתוך הכלי הרי זה דומה לסלי זיתים וענבים שהן מנטפין.

הדף הראשי של משנה מכשירין ה