משנה כלים יט ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק יט · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

מטה שהיתה טמאה מדרס, וכרך לה מזרן, כולה טמאה מדרס.

פירשה, היא טמאה מדרס, והמזרן מגע מדרס.

היתה טמאה טומאת שבעהט, וכרך לה מזרן, כולה טמאה טומאת שבעה.

פירשה, היא טמאה טומאת שבעה, והמזרן טמא טומאת ערב.

היתה טמאה טומאת ערב, וכרך לה מזרן, כולה טמאה טומאת ערב.

פירשה, היא טמאה טומאת ערב, והמזרן טהור.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

מיטה שהייתה טמאה מדרס וכרך לה מזרן כלה טמאה מדרס פירשה היא טמאה מדרס והמזרן מגע מדרס הייתה טמאה טומאת שבעה וכרך לה מזרן כלה טמאה טומאת שבעה פירשה היא טמאה טומאת שבעה והמזרן טמא טומאת ערב הייתה טמאה טומאת ערב וכרך לה מזרן כלה טמאה טומאת ערב פירשה היא טמאה טומאת ערב והמזרן טהור.

פירוש הרמב"ם

אלו הדברים כולן מבוארים והולכין על דמיון המאמר הקודם ביאורו בהלכה השביעי מהפרק אשר לפני זה וכאשר תסדיר הביאור ההוא בזה המאמר תמצא הענין אחד זולת שבכאן הערה נעריך עליו וזה שזאת המטה היא נלקחת ממי שנטמא טומאת ז' מן המת והמיזרן מן הבגדים וכאשר היתה המטה אב במת והוא סוף אב לא תשים הבגדים והוא המיזרן הנוגע בה אב ג"כ אבל ראשון כמו שאמר פירשה היא טמאה טומאת ז' כמו שהיתה והמיזרן טמא טומאת ערב ר"ל שהוא ראשון לא אב וזה השרש כבר התבאר והארכנו בביאורו בפתיחת דברינו ותזכרהו ותעיר עליו:

פירוש רבינו שמשון

כולה טמאה טומאת מדרס. אפילו המזרן ואע"ג דתניא לעיל [שם] דרס עליו בתוך י' טמא והמטה טהורה אע"פ שכרוך בה משום דמיזרן טפל למטה ואין המטה טפלה למזרן:

והמזרן טהור. לעיל בברייתא שהיו יחד בשעת מגע שרץ אפילו פירשו טמאים טומאת ערב אבל הכא שלא היה כרוך בשעת מגע פירש טהור:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כולה טמאה מדרס - וכל זמן שלא פירש המזרן מן המטה הוי כמטה עצמה כדפרישית:

והמזרן מגע מדרס - ומטמא אחד ופוסל אחד, כדין כל נוגע באב הטומאה:

פירוש תוספות יום טוב

היתה טמאה טומאת ז'. שזאת המטה היא נלקחת ממי שנטמא טומאת ז' מן המת והמזרן מן הבגדים וכאשר היתה המטה אב במת והוא סוף אב לא תשים הבגדים והוא המזרן הנוגע בה אב ג"כ אבל ראשון. הרמב"ם ועיין בפ"ק דאהלות [מ"ב]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ט) (על המשנה) שבעה. שזאת המטה היא נלקחת ממי שנטמא טומאת שבעה מן המת. והמזרן מן הבגדים. וכאשר היתה המטה אב במת והוא סוף אב, לא תשים הבגדים והוא המזרן הנוגע בה אב גם כן, אבל ראשון. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כולה טמאה מדרס:    ואע"פ שכשדרס הזב על המיזרן המטה טהורה היינו לפי שהמטה עיקר ואינה בטלה לגבי המיזרן אבל מיזרן בטל הוא אגב המטה הר"ש והרא"ש ז"ל:


פירושים נוספים