משנה כלים טז ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק טז · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

פטילייה, טמאה.

וחסינה, טהורהיג.

סגניות של עלין, טהורות.

של נצרין, טמאות.

חותל שהוא נותן לתוכו ונוטל מתוכו, טמא.

ואם אינו יכול עד שיקרענו, או עד שיתירנו, טהור.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

פטיליה טמאה וחסינה טהורה סגניות של עלים טהורות של נצרים טמאות חותל שהוא נותן לתוכו ונוטל מתוכו טמא ואם אינו יכל עד שיקרענו או עד שיתירנו טהור.

פירוש הרמב"ם

פטילייה. דומה לקופה מערבה גובהה קרוב לאמה ולה פה קטן ישימו בו התאנים היבשים כאשר ירצו להצניעם או להעתיקם ושמו מפורסם אצלנו: וחסינה. היא קופה גדולה דומה לבית יעשה מערבה ברוב ימלאו אותה מחטה כאשר ירצו לאצור אותה תרגום נהרסו ממגורות איפחתו חוסנייא (יואל א). ונהגו לקבץ הפירות הלחים כתאנים וענבים שיחפו אותן בדמיון אריגה מעלי ערבה או קנים וזה הארג יקרא סגנין באורו גדר מלשון (שיר ז) סוגה בשושנים: וחותל. כלי משעם או מגומא ישימו בו הפירות הלחים בעת המכירה כדי שלא ימשמשו ביד כמו אלו אשר ימכרו בו הפירות הלחים במצרים אשר יקראו אותו אל דובלה והוא מלשון (יחזקאל טז) והחתל לא חתלת:

פירוש רבינו שמשון

פטיליא. פי' גאון וכן ערוך קופה לגרוגרות כדתניא (ירושלמי פ"ו דשבת) חותל של תמרה ופטיליא של גרוגרות מקטע ואוכל:

חסינה. כמין קופה ועשויה מן הוצין ומשימין בה את הטיט תרגום (יואל א) ונהרסו ממגורות אתפגרו חוסניא:

סוגניות. מלשון (שיר ז) סוגה בשושנים. עושין כמין כפיפה קטנה מן העלין ומכסין בה פירות ואינה אלא מלאכת עראי:

נצרים. צורי דקל:

חותל. כלי שעושין מחריות של דקל ומניחין בו תמרים לחים ואוכלין אותם נותן לתוכו ונוטל מתוכו אבל אם אין יכול להוציא את התמרים אא"כ יקרענו או יתיר החריות שלו טהור דכיון דקורעו ומתירו משליכו לאשפה והוי ההוא תשמיש עראי. תניא בתוספ' חותל שהוא עתיד לאכיל' תמרה ולזורקו טהור חישב להכניס ולהוציא בו מן הבית ומן השדה טמא:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

פטיליא - קופה עשויה ממינים של ערבה, ואוצרים בה גרוגרות:

וחסינה - כמין קופה יב עשויה מקוצים, ומשימין בה טיט:

סוגניות - לשון סוגה בשושנים, עושין כמין כפיפה קטנה מן העלים ומכסים בה פירות, ואינה אלא מלאכת עראי:

נצרים - מצורי הדקל:

חותל - כלי שעושים מחריות של דקל, ומניחין בו תמרים לחים והן מתבשלים בתוכו יד:

נותן לתוכו ונוטל מתוכו - אבל אם אינו יכול להוציא התמרים אלא א"כ יקרענו או יתיר החריות שלו, טהור. דכיון דקורעו או מתירו משליכו לאשפה והוי לתשמיש עראי:

פירוש תוספות יום טוב

וחסינה. פי' הר"ב כמין קופה. תרגום ונהרסו ממגורות [יואל א] אתפגרו חוסניא הר"ש. והרמב"ם הביא גם הוא זה התרגום ומפרש חסינה קופה גדולה דומה לבית ויעשה מערבה ברוב ימלאו אותה מחטה כאשר ירצו [לאצור] אותה. ע"כ. וזה יותר נכון לענין המקרא דמיירי באוצרות תבואה כדמסיים כי הוביש דגן.

טהורה. שאין תורת כלי עליה. הרמב"ם פ"ה מה"כ. והראב"ד כתב מפני שאינה עשוי לטלטל כלל:

חותל. פירש הר"ב כלי שעושים מחריות כו'. והוא מלשון והחתל לא חותלת [יחזקאל. הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יב) (על הברטנורא) תרגום ונהרסו ממגורות, ואתפגרו חוסניא. הר"ש. ועתוי"ט:

(יג) (על המשנה) טהורה. שאין תורת כלי עליה. הר"מ. והר"א כתב מפני שאינה עשויה ליטלטל כלל:

(יד) (על הברטנורא) והוא מלשון והחתל לא חותלת. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

{{#קיים:תפארת ישראל על כלים טז|

תפארת ישראל

יכין

פטילייה:    הוא ג"כ כעין סל מערבה גסה. ונקבי האריג שבו רחבים מדאינו עשוייה רק לאצור בה גרוגרות:

וחסינה:    הוא ג"כ סל כנ"ל עשוי מקוצים משולבים. וכדי לכנס לתוכו טיט:

טהורה:    מדאינה עשויה להתטלטל כלל. מדמתפרקת כשיטלטלה לפיכך אינה כלי כלל:

סגניות של עלין:    הוא סל שיעשוה קלוע מעלים ארוכים:

של נצרין:    הקלוע מצורי דקל:

חותל:    הוא סל קלוע מחריות דקל. והם הענפים הגסים שבדקל. שחותלין וסוגרים אותו סביב לתמרים שלא נתבשלו באילן. שתולשין אותן בתחלת ימות הגשמים וסוגרים אותן זמן מה תוך סל כזה. ויתבשלו יפה:

ונוטל מתוכו:    ר"ל אם אינו סגור סביב. רק השאיר בו מקום פתוח להכנים וליטול מתוכו:

טהור:    דעשוי רק לארעי:

בועז


פירושים נוספים