משנה יומא א ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת יומא · פרק א · משנה ו | >>

לחצו כאן להצגת משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

אם היה חכם, דורש.

ואם לאו, תלמידי חכמים דורשין לפניו.

ואם רגיל לקרות, קורא.

ואם לאו, קורין לפניו.

ובמה קורין לפניו?

באיוב ובעזרא ובדברי הימים.

זכריה בן קבוטל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל.

משנה מנוקדת

[עריכה]

אִם הָיָה חָכָם, דּוֹרֵשׁ.

וְאִם לָאו, תַּלְמִידֵי חֲכָמִים דּוֹרְשִׁין לְפָנָיו.
וְאִם רָגִיל לִקְרוֹת, קוֹרֵא.
וְאִם לָאו, קוֹרִין לְפָנָיו.
וּבַמֶּה קוֹרִין לְפָנָיו?
בְּאִיּוֹב, וּבְעֶזְרָא, וּבְדִבְרֵי הַיָּמִים.
זְכַרְיָה בֶּן קְבוּטָל אוֹמֵר:
פְּעָמִים הַרְבֵּה קָרִיתִי לְפָנָיו בְּדָנִיֵּאל:

נוסח הרמב"ם

אם חכם הוא - דורש.

ואם תלמיד חכמים הוא - דורשין לפניו.
אם רגיל לקרות - קורא.
ואם לאו - קוראים לפניו.
ובמה קוראים לפניו?
באיוב, ובעזרא, ובדברי הימים.
זכריה בן קבוטר אומר:
פעמים הרבה, קראתי לפניו - בדניאל.

פירוש הרמב"ם

אלו הספרים הנזכרים, יש בהם ספורים וחשבונות לזמנים שעברו, ישעשעו הנפש ולא יתנמנם:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אם היה חכם דורש - בדבר הלכה כל ליל יוה"כ, שלא יישן ויראה קרי. ואם תלמיד הוא ולא חכם, שיודע להבין ולשמוע דבר הלכה ואינו יודע לדרוש דורשים לפניו:

באיוב ובעזרא - שהן דברים המושכים את הלב לשומען ואין שינה חוטפתו:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אם היה חכם דורש ואם תלמיד חכם דורשין לפניו:    כצ"ל ולשון הרמב"ם ז"ל שם פ"א דהלכות עבודת יום הכפורים ואם היה תלמיד דורשים ע"כ וכך נראה דגריס ר"ע ז"ל וכן משמע מרש"י ז"ל. וכתב הר"מ דילונואנו ז"ל שכך גרסת ה"ר לויירו ז"ל ג"כ. וכן הגיה ג"כ ה"ר יהוסף ז"ל:

זכריה בן קבוטל:    אמרי' בגמ' דקבוטל בבית גרסינן. ומייתי לה בס"פ בתרא דברכות. ובירושלמי תני במשלי ותלים מפני שטעמן מפיג את השינה. כהנא שאל לרב מה ניתני קבוטל או קבוטר והוה קאים מצלי ואחוי ליה באצבעתיה צפר קבוטר ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

אם היה חכם דורש:    בליל יו"כ שלא יישן ויראה קרי:

ואם רגיל לקרות קורא:    אחר הדרשה:

באיוב ובעזרא ובדברי הימים:    שהן דברים המושכין הלב ויסירו שינה מעיניו:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים