משנה יומא א ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת יומא · פרק א · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

אם היה חכם, דורש.

ואם לאו, תלמידי חכמים דורשין לפניו.

ואם רגיל לקרות, קורא.

ואם לאו, קורין לפניו.

ובמה קורין לפניו?

באיוב ובעזרא ובדברי הימים.

זכריה בן קבוטל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל.

משנה מנוקדת

[עריכה]

אִם הָיָה חָכָם, דוֹרֵשׁ.

וְאִם לָאו, תַּלְמִידֵי חֲכָמִים דּוֹרְשִׁין לְפָנָיו.

וְאִם רָגִיל לִקְרוֹת, קוֹרֵא.

וְאִם לָאו, קוֹרִין לְפָנָיו.

וּבַמֶּה קוֹרִין לְפָנָיו.

בְּאִיּוֹב וּבְעֶזְרָא וּבְדִבְרֵי הַיָּמִים.

זְכַרְיָה בֶּן קְבוּטָל אוֹמֵר, פְּעָמִים הַרְבֵּה קָרִיתִי לְפָנָיו בְּדָנִיֵּאל.אִם הָיָה חָכָם, דוֹרֵשׁ.

וְאִם לָאו, תַּלְמִידֵי חֲכָמִים דּוֹרְשִׁין לְפָנָיו.

וְאִם רָגִיל לִקְרוֹת, קוֹרֵא.

וְאִם לָאו, קוֹרִין לְפָנָיו.

וּבַמֶּה קוֹרִין לְפָנָיו.

בְּאִיּוֹב וּבְעֶזְרָא וּבְדִבְרֵי הַיָּמִים.

זְכַרְיָה בֶּן קְבוּטָל אוֹמֵר, פְּעָמִים הַרְבֵּה קָרִיתִי לְפָנָיו בְּדָנִיֵּאל.

נוסח הרמב"ם

אם חכם הוא דורש ואם תלמיד חכמים הוא דורשין לפניו אם רגיל לקרות קורא ואם לאו קוראים לפניו ובמה קוראים לפניו באיוב ובעזרא ובדברי הימים זכריה בן קבוטר אומר פעמים הרבה קראתי לפניו בדנייאל.

פירוש הרמב"ם

אם הוא היה חכם דורש ואם לאו תלמידי חכמים דורשין כו': אלו הספרים הנזכרים יש בהם ספורים וחשבונות לזמנים שעברו ישעשעו הנפש ולא יתנמנם:

משנה ז

בקש להתנמנם פרחי כהונה מכין לפניו באצבע כו': מכין באצבע צרדה הוא שיכה בגודל עם האצבע האמצעי בכח והרבה עושין אותו בני אדם בעת השמחה ויעשו בו תנועות עריבות. וענין והפג אחת על הרצפה ר"ל הפשיר חמימות רגלך שתעמוד שעה אחת על הרצפה לפי שהרצפה תצנן הרגלים ותדד השינה וכשיתחממו הרגלים תבא השינה ונתבארה זו הסבה בשאלות הטבעיות והפג היא מלה עברית [בראשית מה] ויפג לבו וענינו שנפשרה חמימות לבו. והרבה משתמשים חכמים בזו המלה בזה הענין כמו [ביצה יד.] מפיגין טעמן:

משנה ח

בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר כו': תרומת המזבח היא הסרת הדשן מן המזבח ונקרא דישון המזבח כמו לדשנו [שמות כז]:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אם היה חכם דורש - בדבר הלכה כל ליל יוה"כ, שלא יישן ויראה קרי. ואם תלמיד הוא ולא חכם, שיודע להבין ולשמוע דבר הלכה ואינו יודע לדרוש דורשים לפניו:

באיוב ובעזרא - שהן דברים המושכים את הלב לשומען ואין שינה חוטפתו:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו


פירושים נוספים