מצודות על שמואל ב כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל ב · כב · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום הציל" - רצה לומר לעת זקנותו שניצול מכל התלאות ועבדיו מנעוהו מלרדת עוד במלחמה כמו שכתוב למעלה אז אמר השירה הזאת או רצה לומר בכל עת שבא עליו צרה וניצל ממנה אז היה שר השירה הזאת 

מצודת ציון

"מכף" - מיד

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' סלעי" - ה' מחסי כבנין מסלע וכמצודה 

מצודת ציון

"ומצודתי" - מבצר חזק

"ומפלטי" - מצילי ואמר לי לתוספת ביאור

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחמס" - מאנשי חמס

"וקרן ישעי" - הוא לי לישע ועזר כמו קרן לבעל הקרנים

"ומנוסי" - אנוס אליו מפחד האויב

"צורי" - ה' הוא חזקי אשר אחסה בו 

מצודת ציון

"צורי" - מלשון צור וסלע וכפל דבריו במלות שונות כדרך השיר

"ומנוסי" - מלשון ניסה ובריחה

"מחמס" - הוא כענין גזל

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מהולל" - כאשר אני קורא אל ה' בהלל אז אני נושע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אפפוני" - כאשר סבבו אותי משברי מות רצה לומר כאבי מות וכאשר החליים הבאים מאנשי בליעל בעתו וחרדו אותי 

מצודת ציון

"אפפוני" - סבבוני כמו (תהלים מ יג)כי אפפו עלי

"משברי" - מלשון שבר

"נחלי" - מלשון חולי כמו (נחום ג יט)נחלה מכתך

"יבעתוני" - מלשון בעתה וחרדה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חבלי" - וכאשר כאבי שאול סבבוני ובאו לפני מוקשים המביאים את המיתה 

מצודת ציון

"חבלי" - מכאובי כמו (הושע יג יז)חבלי יולדה

"קדמוני" - באו לפני כמו (מיכה ו ו)במה אקדם ה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצר לי" - כאשר היה צר לי בעבור הדברים האלה אז קראתי לה' ושמע קולי וצעקתי באה באזניו וכפל הדבר במלות שונות וכדרך מליצת השירה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מוסדות השמים" - הוא משל על השרים מכנען

"כי חרה לו" - כאשר חרה לו לקחת מהם נקמתי

"ויתגעש" - נעו ונדו אויבי יושבי הארץ מרוב הפחד 

מצודת ציון

"ויתגעש" - ענין התנודה והתנועה החזקה כמו (ירמיהו מו ז)כנהרות יתגעשו מימיו

"ירגזו" - יחרדו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממנו" - רצה לומר מעמו באו הגחלים ובערו לשרוף בשונאי

"תאכל" - את הקמים עלי

"עלה עשן באפו" - הוא ענין כעס ואמר בלשון הנופל באדם שעל ידי חמום הכעס נראה כעין עשן יוצא מנחורי האף וכן (תהלים עד א) יעשן אפך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תחת רגליו" - להיות מוכן להפרע מהם בחושך של ערפל

"ויט" - נטה את השמים למטה לארץ וירד עליהם להתקרב אל שונאי להכות בהם והוא מדרך משל לומר שהיה ממהר ליפרע מהם 

מצודת ציון

"וערפל" - כעין עב הענן

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירא" - היה נראה בא על כנפי רוח ודימה נשיבת הרוח לעפיפת כנפי העוף

"וירכב" - למהר לבוא 

מצודת ציון

"כרוב" - מלאך ורבותינו ז"ל אמרו (חגיגה יג ב)כרביא והוא התרגום של נער כי דמות אדם להנה

"ויעף" - ענין פריחה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישת חושך" - שם החושך סביבות סוכתו להיות מוכן להחשיך להאויב

"חשרת" - החושך ההיא באה מחשכת רבוי המים הנקשרים בעבים הפרושים מתחת השחקים 

מצודת ציון

"וישת" - ענין שימה כמו (תהלים עג ט) שתו בשמים פיהם

"חשרת" - ענין קשור כמו (מלכים א ז לג)וחשוקיהם וחשוריהם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מנוגה נגדו" - מחמת האורה שלפניו אשר חפצו להאיר ולהושיע לי לזה בערו גחלי אש בהקמים עלי 

מצודת ציון

"מנגה" - ענין הארה וזריחה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויהם" - מלשון מהומה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בגערת" - בעבור גערת ה' בהקמים עלי

"מנשמת" - מנשיבת רוח אפו והכל הוא בדרך משל

"ויראו" - היו נראים קרקעות מי הים כי נבקעו המים

"יגלו וגו'" - כי נבקע הארץ 

מצודת ציון

"אפיקי" - כן יקרא המים הנגרים בחוזק ורודפים וכן (איוב ו טו)כאפיק נחלים

"מנשמת" - מלשון נשימה ונשיבת הפה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישלח ממרום" - ישלח עזרתו ממרום ויקחני מיד האויב ויוציאני מיד הרבים הקמים עלי השוטפים כמים רבים 

מצודת ציון

"ימשני" - ענין הוצאה כמו (שמות ב י)מן המים משיתיהו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אמצו" - כאשר התחזקו ממני אז יצילני מידם 

מצודת ציון

"אמצו" - ענין חוזק

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקדמוני" - האויב היה מקדים לבוא עלי בעת יקרני מקרה רע בחושבו כאשר החילותי לנפול לא אוסיף לקום אבל ה' היה לי למשען ואף כי נפלתי הנה קמתי 

מצודת ציון

"אידי" - ענין מקרה רע כמו (איוב לא ג)הלא איד לעול

"משען" - ענין סעד

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחלצני" - יוציאני מן המיצר כי חפץ בי

"למרחב" - למקום רחב להנצל מיד 

מצודת ציון

"יחלצני" - ענין הוצאה ושליפה כמו (תהלים פא ח) בצרה קראת ואחלצך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כבור ידי" - כפל הדבר במלות שונות

"כצדקתי" - כפי צדקתי כי לא הרעותי את אחד מהם 

מצודת ציון

"יגמלני" - מלשון גמול ותשלום שכר

"כבור" - מלשון ברור ונקי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאלהי" - ממצות אלהי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא אסור" - אפילו מאחת ממנה לא אסור את עצמי

"וחקתיו" - ואף החוקות הם הדברים שטעמיהם נעלמים

"לנגדי" - להתבונן בהם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנגד עיניו" - אשר הוא לנגד עיניו ולא נגד בני אדם ולהתיהר

"וישב" - ולכך וישב ה' לי וגו'

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם חסיד וגו'" - רצה לומר כן דרכך להתנהג בחסד עם החסיד 

מצודת ציון

"גבור" - ענינו כמו גבר וכן נאמר (בתהלים יח כו) והוא תרגום של איש

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם נבר" - עם איש ברור ונקי תתנהג בברירות רצה לומר תשלם לאיש כמעשהו 

מצודת ציון

"נבר תתברר" - מלשון ברור ונקי

"עקש תתפל" - ענין שניהם עקמימות כמו (דברים לב ה)דור עקש ופתלתול והוא בדרך ההופך

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם עני" - מוכנע כעני

"ועיניך" - תתן עיניך על המתגאים ותשפיל אותם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יגיה חשכי" - רצה לומר יוציאני מן הצרה

"כי אתה נירי" - אתה תאיר לי כנר 

מצודת ציון

"יגיה" - מלשון נוגה ואורה

"חשכי" - מלשון חושך

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכה" - בעזרתך ארוץ אל גדודי האומות

"אדלג שור" - אקפוץ על החומה לכבוש עיירות 

מצודת ציון

"גדוד" - צבאות עם

"אדלג" - ענין קפיצה

"שור" - ענין חומה כמו (בראשית מט כב)בנות צעדה עלי שור

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגן" - מחסה כמגן

"תמים דרכו" - לגמול לאיש כמפעלו

"צרופה" - ככסף צרוף מבלי סיג כן אין באמרי הבטחתי דבור בטל 

מצודת ציון

"צרופה" - מלשון צרוף וזקוק

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מי אל" - אשר יוכל לעמוד כנגדו ולמחות בידו מלקיים הבטחתו 

מצודת ציון

"מבלעדי" - ענינו כמו זולת

"צור" - ענין חוזק

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתר תמים דרכי" - מדלג אותי בדרכי להיות תמים מבלי מכשול

"מעוזי חיל" - מחזק אותי בכח 

מצודת ציון

"מעוזי" - מחזקי

"חיל" - כח

"ויתר" - ענין דלוג וקפיצה כמו (חבקוק ג ו)ראה ויתר גוים

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל במותי" - העמיד אותי על גבהי וגדולתי

"משוה" - משים רגלי קלות לרוץ מהר אחר האויב כאילה זו הרצה מהרה 

מצודת ציון

"משוה" - משים כי וישם (בראשית ד טו) תרגם אונקלוס ושוי

"במתי" - ענין גבהות

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונחת" - נתת בי כח לשבר קשת נחושה בעת המתחי לירות

"למלחמה" - להלחם בטוב וכדרך תכסיסי המלחמה 

מצודת ציון

"ונחת" - מלשון חתת ושבירה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וענתך תרבני" - הענוה שבך להשגיח בי עשה אותי כאלו הייתי עם רב אף כי היו אנשי מתי מספר נצחתי האויב כאלו היו רבים עמדי

"מגן ישעך" - ישעך היה לי למגן 

מצודת ציון

"וענתך" - מלשון ענוה

"תרבני" - מלשון רבוי

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תרחיב צעדי" - הרחבת פסיעתי לבל ימעדו רגלי לנפול בארץ 

מצודת ציון

"צעדי" - פסיעותי כמו (לעיל ו יג) ויהי כי צעדו

"מעדו" - ענין החלקה והשמטה מן המקום כמו (תהלים לז לא)לא תמעד אשוריו

"קרסולי" - תרגום של כרעים (ויקרא יא כא) הוא קרסולין

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כלותם" - מלשון כליון

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואמחצם" - ענין הכאה ופציעה כמו (תהלים קי ו)מחץ ראש

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותזרני" - אזרת אותי כח להלחם ואת שונאי תפיל לכרוע תחתי 

מצודת ציון

"ותזרני" - מלשון אזור וחגורה

"תכריע" - ענין הנפילה על הכרעים

"קמי" - האויבים הקמים עלי

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואצמיתם" - רצה לומר עם כי ינוסו אשיגם ואצמיתם

"משנאי" - רצה לומר וכן משנאי תתה לי עורף והוא כפל ענין במלות שונות כדרך מליצת השיר

"תתה לי עורף" - כי ינוסו ויהפכו לי עורף 

מצודת ציון

"תתה" - נתת

"עורף" - הוא אחורי הפנים

"ואצמיתם" - ענין כריתה כמו (שם קא ה) אותו אצמית

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל ה'" - רצה לומר לאחר זמן יפנו אל ה' להתפלל אליו אבל לא יענם

"ישעו" - יפנו אל מלכי האדמה 

מצודת ציון

"ישעו" - ענין הפנה כמו (ישעיהו יז ח)ולא ישעה אל המזבחות

"ענם" - מלשון עניה ותשובה

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כעפר" - להיות דק כעפר

"כטיט חוצות" - כטיט המושלך בחוצות אעשה אותם דק דק וארדד אותם על פני האדמה 

מצודת ציון

"ואשחקם" - ענין כתישה כמו (שמות ל לו)ושחקת ממנה הדק

"אדקם" - מלשון דק

"ארקעם" - ענין רדוד ושטיחה כמו (שם לט ג) וירקעו את פחי הזהב

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם לא ידעתי" - רצה לומר העם אשר המה מארץ מרחק

"תשמרני" - שמרתני מיד כולם עד הביאתני להיות ראש

"מריבי עמי" - מאנשי מלחמתי אשר בבני עמי הלוחמים עמדי 

מצודת ציון

"ותפלטני" - ענין הצלה

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשמוע אוזן" - בעבור כי ישמעו רב כחי ואומץ ידי לזה יהיו נשמעים אלי לכל אשר אצום

"יתכחשו לי" - כדרך הירא המתנצל בפני מי אשר ירא ממנו אף בדברי כזב בעבור הפחד 

מצודת ציון

"יתכחשו" - מלשון כחש ושקר

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבלו" - רצה לומר יהיו מיוסרים ואבודים

"ויחגרו" - יהיו חגרים ממה שיהיו סגורים בידי בכבלי ברזל 

מצודת ציון

"יבולו" - ענין כמישה כמו (ירמיהו ח יג)והעלה נבל

"ויחגרו" - מלשון חגר ופסח

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חי ה'" - רצה לומר הלא ה' חי לעולם וכזאת יעשה כל הימים

"וברוך צורי" - וכן יהיה ה' צורי ברוך לעולם

"וירום" - כי כשעושה נקמות בגוים הוא מרומם ומנושא 

מצודת ציון

"צורי" - חזקי

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנותן נקמות לי" - רצה לומר הנוקם נקמתי 

מצודת ציון

"ומוריד" - מלשון ירידה

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומקמי" - יותר מן קמי תרומם אותי 

מצודת ציון

"ומקמי" - האויבים הקמים עלי

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בגוים" - לפרסם חסדך

"על כן" - בעבור החסדים האלה

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולזרעו" - כמו שעשה לדוד כן יעשה לזרעו עד עולם ואף שדוד עצמו אמרו אמר לדוד ולזרעו ולא אמר לי ולזרעי כי כן דרך המקרא וכן (שמואל-א יב יא) וישלח ה' וגו' ואת שמואל ועם כי שמואל עצמו אמרו לא אמר ואותי

"מגדול" - רצה לומר וכן אודך כי אספר לומר דעו אשר ה' מגדול וגו' רצה לומר עושה ישועות גדולות למלכו ולא בעבור תשלום גמול כי אם בחסד 

מצודת ציון

"מגדול" - מלשון גדול