חובת הלבבות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

חובת הלבבות
Chovothalevavot.jpg
מחבר בחיי אבן פקודה
מתרגם יהודה אבן תיבון
שם בשפת המקור כתאב אלהדאיה אלי פראיץֿ אלקלוב
שפת המקור ערבית יהודית
קבצים בוויקישיתוף Commons-logo.PNG Chovot ha-Levavot
היברובוקס

חובת הלבבות

ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
ויקיפדיה ויקיפדיה תורת חובות הלבבות


חובת הלבבות (או ליתר דיוק חובות הלבבות), מאת רבינו בחיי. ספר זה הוא ספר מוסר ומידות, שינהיג האדם בכל דרכיו ומידותיו. הספר נכתב ע"י רבינו בחיי בלשון ערבית, ורבי יהודה אבן תיבון תירגמו לעברית. מהדורה זו מבוססת על הטסקט של "דפוס ר' יצחק גאלדמאן ז"ל", ווארשא. הספר מחולק לשני חלקים, 10 שערים, וענייניהם (לפירוט ראו להלן):

א. השער הראשון - בביאור אופני חיוב יחוד האל בלב שלם. (חלק א')
ב. השער השני - בביאור אופני הבחינה בברואים ורב טוב האלהים עליהם. (חלק א')
ג. השער השלישי - בביאור אופני חיוב קבלת עבודת האלהים עלינו. (חלק א')
ד. השער הרביעי - בביאור אופני חיוב הבטחון באלהים יתברך לבדו. (חלק א')
ה. השער החמישי - בביאור אופני חיוב היות כל מעשינו מיוחדים לשמו ולהזהר מן החונף. (חלק ב')
ו. השער השישי - בביאור אופני חיוב הכניעה והשפלות מפניו. (חלק ב')
ז. השער השביעי - בביאור אופני חיוב התשובה וגבולותיה והדברים התלויים בה. (חלק ב')
ח. השער השמיני - בביאור אופני חיוב חשבון האדם עם נפשו לאל יתברך. (חלק ב')
ט. השער התשיעי - בביאור אופני חיוב הפרישות ומה שראוי לנו ממנה. (חלק ב')
י. השער העשירי - בביאור אופני חיוב אהבת האלהים ומעלותיה. (חלק ב')

על הספר יש "שלושה ביאורים, בפי כל מפוארים, מפי כהן, לוי וישראל אמורים, שמם ינון לדור דורים". שלושת הביאורים הם:

א. פת לחם לסעד הלבבות, מהרה"ג המפורסם מוהר"ר חיים אברהם הכהן ז"ל מ"מ בק"ק מאהליב.
ב. טוב הלבנון נתן לו, מהרה"ג המפורסם מוהר"ר ישראל הלוי ז"ל בעל אוצר נחמד פירוש על הכוזרי, ובעל ספר נצח ישראל על מסכתות בש"ס.
ג. מרפא לנפש לשון חכם, להרה"ג המפורסם מוהר"ר רפאל ז"ל בהרה"ח מוהר"ר זכריה ז"ל מק"ק יאמפלא, דיין בק"ק פפדא.

ראו גם:


חלק א'[עריכה]

א. הקדמות.
ב. שער היחוד.
ג. שער הבחינה.
ד. שער עבודת האלהים.
ה. שער הבטחון.

הקדמות:


השער הראשון - שער היחוד


בביאור אופני יחוד האל בלב שלם,

ויחלק לפתיחה ועשרה פרקים.

הפתיחה בביאור היות יחוד האל בלב שלם שורש התורה ויסודה.
ולפי דרכו יבאר פרשת שמע ישראל. ויאמר כי בעניין היחוד בלב
שלם ראוי להתבונן בעשרה עניינים והם ענייני עשרת פרקי השער:

פרק א' - מה גדר היחוד בלב שלם.
פרק ב' - על כמה חלקים מתחלק חלק היחוד.
פרק ג' - אם נתחייב לחקור עליו בדרך העיון אם לא.
פרק ד' - איך דרך מחקרו ומה אנחנו צריכים לדעת תחילה קודם שנחקור על היחוד.
פרק ה' - לברר ההקדמות אשר יתברר מהן כי יש לעולם בורא שבראו מאין.
פרק ו' - היאך נביאם לקיים מציאות הבורא.
פרק ז' - להביא ראיות שהוא אחד.
פרק ח' - לבאר עניני האחד העובר והאחד האמת.
פרק ט' - שהבורא יתברך אחד אמת ואין אחד אמת זולתו.
פרק י' - במדות האלהיות המושכלות והכתובות והפנים אשר יתברר מהם לקיימן לו ולהרחיקן ממנו.השער השני - שער הבחינה


בביאור אופני הבחינה בברואים ורב טוב האלהים
עליהם, ויחלק לפתיחה ושישה פרקים.

הפתיחה בביאור היות הבחינה בברואים מביאה להכרת הבורא.
ויבאר שלושה מונעים מהכרת טובות האל וגודל מעלתן ויאמר
כי בעניין הבחינה ראוי להתבונן בששה ענינים. והם עניני
ששת פרקי השער:

פרק א' - מהות הבחינה ואמתתה.
פרק ב' - אם אנחנו חייבין לבחון בבריאה אם לא.
פרק ג' - איך אופני הבחינה בברואים.
פרק ד' - כמה מיני סימני חכמה בברואים אשר נוכל לבחון מהם.
פרק ה' - איזה מהם קרוב אלינו ואנחנו חייבין לבחון בו יותר משאריתם.
פרק ו' - במפסידי הבחינה והדברים התלויים בה.השער השלישי - שער עבודת האלהים


בביאור אופני חיוב קבלת עבודת האלהים יתברך,
ויחלק לפתיחה ועשרה פרקים.

הפתיחה בביאור היות השכל מחייב בקבלת עבודת האלהים וזה
מקל וחומר מחיוב ההודאה בין בני אדם מן המקבל אל המיטיב
ויאמר כי בעניין קבלת עבודת האל ראוי להתבונן בעשרה
ענינים והם ענייני עשרת פרקי השער:

פרק א' - ההערה על העבודה וחלקיה.
פרק ב' - בצורך המביא אל כל חלק מחלקיה.
פרק ג' - בגדר העבודה וחלקיה ומעלותיה.
פרק ד' - בצורת ההערה התורייה וחלקיה ומעלות אנשים בידיעת ספר התורה והבנת ענייניו.
פרק ה' - בצורת ההערה השכלית ולהורות עליה על דרך השאלה והתשובה.
פרק ו' - במיני חיוב העבודה כפי מיני הטובות ומחלקותיהם.
פרק ז' - בבאור הפחות מה שחייב בו מי שמיטיבים מן החובות אליו בטובה למטיב בה.
פרק ח' - במחלוקת החכמים בהכרח ובצדק והדעת הקרובה אל האמת מן הדעות בזה.
פרק ט' - בספור סוד יצירת המין האנושי בעולם הזה בדרך קצרה.
פרק י' - בספור דרך השמוש בכל מידה ממידותינו במקומה.השער הרביעי - שער הבטחון


בבטחון על האלהים יתברך, ויחלק לפתיחה
ושבעה פרקים.

הפתיחה בביאור היות הבטחון הכרחי לעובד האלהים וכמה.
תועלותיו בענין התורה ובענין העולם. ויאמר כי בענין הבטחון
ראוי להתבונן בשבעה ענינים. והם עניני שבעת פרקי השער:

פרק א' - מה הוא הבטחון.
פרק ב' - בסבות הבטחון על הברואים.
פרק ג' - בבאור ההקדמות בעבורן יתחייב הבטחון באלהים וחיוב העסק בסבות.
פרק ד' - בבאור הדברים אשר בהם יהיה הבטחון וחיוב שבחו וגנותו בהם.
פרק ה' - בהפרש שיש בין עסק הבוטח באלהים בסבות הטרף ובין עסק מי שאיננו בוטח באלהים בהן.
פרק ו' - בבאור אופני חיוב בגנות דעת האומרים באריכות התאוות בעולם ומיחלים נפשותם בקבלת עבודת האלהים כשיגיעו לחפצם בו והם בעלי המשכנות.
פרק ז' - במפסידי הבטחון באלהים וכל מה שצריך לדבר בענין הבטחון ולקצר בחלקיו.

חלק ב'[עריכה]

א. שער יחוד המעשה
ב. שער הכניעה
ג. שער התשובה
ד. שער חשבון הנפש
ה. שער הפרישות
ו. שער אהבת ה'


השער החמישי - שער יחוד המעשה


בביאור אופני חיוב היות כל מעשינו מיוחדים
לשמו יתברך ולהזהר מן החונף, ויחלק לפתיחה
וששה פרקים.

הפתיחה בביאור היות יחוד המעשים לשמו יתברך מטהרת הלב.
מכל סיג וחנופה. ויאמר כי בענין יחוד המעשים לשמו יתברך
ראוי להתבונן בששה ענינים. והם עניני ששת פרקי השער:

פרק א' - מה הוא יחוד המעשה לאלהים.
פרק ב' - במה יהיה.
פרק ג' - באיזה מעשה חייבים בו.
פרק ד' - כמה מיני מפסידיו.
פרק ה' - איך אופני הרחקתם מן הנפש עד שיתכן לבני אדם ליחד כל מעשה שיעשו לשם האל.
פרק ו' - שיהיה נזהר במחשבה ונשמר ממנה ומושל בה.


השער השישי - שער הכניעה


בביאור אופני חיוב כניעתנו לאלהים יתברך והשפלות,

מפניו, ויחלק לפתיחה ועשרה פרקים.

הפתיחה בביאור תועלת הכניעה ביחוד המעשים לאלהים וההודאה.
לו עליהם ולהרחיק הגאוה. ויאמר כי בענין הכניעה ראוי
להתבונן בעשרה עניינים והם ענייני עשרת פרקי השער:

פרק א' - מה היא הכניעה.
פרק ב' - לכמה חלקים תחלק.
פרק ג' - במה תהיה הכניעה.
פרק ד' - באיזה ענין צריך להתנהג בה.
פרק ה' - איך אופני קנותה.
פרק ו' - בתוכן המנהג שצריך הנכנע לנהוג בו.
פרק ז' - מתי תתכן הכניעה מן הנכנע ומתי לא תתכן.
פרק ח' - אם הכניעה סמוכה למדות הטובות או המדות הטובות סמוכות לה.
פרק ט' - אם יתכן להתקבץ בלב האדם הגאוה והכניעה אם לא.
פרק י' - באור תועלת הכניעה בעניני העולם הזה והבא.


השער השביעי - שער התשובה


בביאור אופני חיוב התשובה וגבוליה והדברים
התלויים בה, ויחלק לפתיחה ועשרה פרקים.

הפתיחה בביאור גודל צורך התשובה. ויאמר כי בענין התשובה
ראוי להתבונן בעשרה ענינים והם עניני עשרת פרקי השער.

פרק א' - מה היא התשובה.
פרק ב' - לכמה חלקים תחלק.
פרק ג' - במה תהיה התשובה מהאדם.
פרק ד' - בבאור גדריה.
פרק ה' - בתנאי כל אחד מהם.
פרק ו' - אופני ההערה לאדם על התשובה.
פרק ז' - בבאור מפסידי התשובה.
פרק ח' - הישתוה השב עם הצדיק היצל מן החטא אם לא.
פרק ט' - אם יתכן לחוטא לשוב מכל חטא או לא.
פרק י' - מה אופני התחבולה למי שהתשובה מחטאיו קשה עליו.


השער השמיני - שער חשבון המעשים


בבאור אופני חיוב חשבון האדם עם נפשו לאל
ויחלק לפתיחה וששה פרקים.

הפתיחה בביאור היות החשבון עם הנפש מביאה אל התשובה.
ויאמר כי בענין חשבון הנפש ראוי להתבונן בששה עניינים
והם עניני ששת פרקי השער:

פרק א' - מה הוא החשבון עם הנפש.
פרק ב' - אם חשבון כל בני אדם שוה אם לא.
פרק ג' - על כמה פנים יהיה חשבון האדם עם נפשו.
פרק ד' - מה תועלת החשבון הזה.
פרק ה' - אם האדם חייב לחשב עם נפשו תמיד אם לא.
פרק ו' - מה חייב האדם לסמוך לחשבון המעשים.


השער התשיעי - שער הפרישות


בבאור אופני חיוב הפרישות ומה שראוי לנו
ממנה, ויחלק לפתיחה ושבעה פרקים.

הפתיחה בביאור היות הפרישות מעניני החשבון עם הנפש ומה.
רב טובה ויאמר כי בענין הפרישות ראוי להתבונן בשבעה
ענינים והם עניני שבעת פרקי השער:

פרק א' - מה היא הפרישות הכוללת וצורך אנשי העולם אליה.
פרק ב' - בגדר הפרישות המיוחדת וצורך אנשי התורה אליה.
פרק ג' - לכמה כתות נחלקים הפרושים בפרישות.
פרק ד' - בבאור תנאי הפרישות.
פרק ה' - במה שיאות לתורתנו מן הפרישות.
פרק ו' - במה שבא בספר התורה וספרי הנביאים מדברי הפרישות.
פרק ז' - בהפרש שיש בין קדמונינו ואבותינו ובינינו בפרישות.

השער העשירי - שער אהבת ה'


בבאור אופני חיוב אהבת האלהים ומעלותיה,
ממנה, ויחלק לפתיחה ושבעה פרקים.

הפתיחה בביאור היות אהבת האל יתברך תכלית מדרגת אנשי.
העבודה. ויאמר כי בענין האהבה ראוי להתבונן בשבעה
ענינים והם עניני שבעת פרקי השער:

פרק א' - מה הוא ענין האהבה באלהים.
פרק ב' - על כמה פנים תהיה האהבה באלהים.
פרק ג' - איך הדרך אליה.
פרק ד' - אם היא ביכולת האדם אם לא.
פרק ה' - באופני מפסידיה.
פרק ו' - אותותיה אשר בהם תתברר מהמאמין.
פרק ז' - במנהגי אוהבי האלהים.

קישורים חיצוניים[עריכה]

חובת הלבבות
חלק א':
שער היחוד | שער הבחינה | שער עבודת האלהים | שער הבטחון
חלק ב':
שער יחוד המעשה | שער הכניעה | שער התשובה | שער חשבון הנפש | שער הפרישות | שער אהבת ה'