ביאור:שמע - האזין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
הנה, אמר [משה רבנו] האזנה בשמים, ושמיעה בארץ:

 • (דברים לב א): "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי"

בהיפך מה שאמר ישעיהו:

 • ישעיהו א ב: " "שמעו שמים והאזיני ארץ" "כי ידוד דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי" "

ואמרו הראשונים, כי להיות משה קרוב לשמים ורחוק מן הארץ אמר האזנה בשמים ושמיעה בארץ, היפך מה שאמר ישעיהו לפי שהיה רחוק מן השמים וקרוב אל הארץ.

ואין זה צורך אצלי, שהרי ישעיהו אמר "כי ה' דיבר" , אשר כיסא כבודו בשמים ושמי השמים והוא עומד עליהם, ומשה לא אמר [אלא] רק "ואדברה" ו "אמרי פי" , ולזה חשבו אנשים שהעניין בהיפך, שהאזנה תיאמר למרחוק ושמיעה מקרוב.

אבל הנראה אליי באמת הוא, שהם שמות נרדפים, והשמיעה היא כמו האזנה, והעד:

 • תהלים יז א: " "תפלה לדוד שמעה" "ידוד צדק" "הקשיבה" "רנתי" "האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה" ".

פסוקים נוספים[עריכה]

 1. בראשית ד כג: " "ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען" "קולי נשי למך האזנה" "אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי" "
 2. שמות טו כו: " "ויאמר אם" "שמוע תשמע לקול ידוד אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת" "למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ידוד רפאך" "
 3. במדבר כג יח: " "וישא משלו ויאמר קום בלק" "ושמע האזינה" "עדי בנו צפר" "
 4. דברים א מה: " "ותשבו ותבכו לפני ידוד ולא שמע" "ידוד בקלכם ולא" "האזין אליכם" "
 5. שופטים ה ג: " "שמעו" "מלכים" "האזינו רזנים אנכי לידוד אנכי אשירה אזמר לידוד אלהי ישראל" "
 6. ישעיהו א י: " "שמעו" "דבר ידוד קציני סדם" "האזינו תורת אלהינו עם עמרה" "
 7. (ישעיהו יא ג): "והריחו ביראת ידוד ולא למראה עיניו ישפוט ולא למ שמע אזנ יו יוכיח"
 8. (ישעיהו כח כג): "האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי"
 9. ישעיהו לב ט: " "נשים שאננות קמנה שמענה" "קולי בנות בטחות" "האזנה אמרתי" "
 10. ישעיהו מב כג: " "מי בכם י אזין" "זאת יקשב" "וישמע לאחור" "
 11. ישעיהו סד ג: " "ומעולם לא שמעו" "לא האזינו" "עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו" "
 12. ירמיהו יג טו: " "שמעו" "והאזינו" "אל תגבהו כי ידוד דבר" "
 13. הושע ה א: " "שמעו" "זאת הכהנים," "והקשיבו" "בית ישראל, ובית המלך" "האזינו , כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור" "
 14. יואל א ב: " "שמעו" "זאת הזקנים," "והאזינו כל יושבי הארץ; ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם" "
 15. תהלים לט יג: " "שמעה" "תפלתי ידוד ושועתי" "האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי" "
 16. תהלים מט ב: " "שמעו" "זאת כל העמים" "האזינו כל ישבי חלד" "
 17. תהלים נד ד: " "אלהים שמע" "תפלתי" "האזינה לאמרי פי" "
 18. תהלים פד ט: " "ידוד אלהים צבאות שמעה" "תפלתי" "האזינה אלהי יעקב סלה" "
 19. תהלים קמג א: " "מזמור לדוד ידוד שמע" "תפלתי" "האזינה אל תחנוני באמנתך ענני בצדקתך" "
 20. איוב לג א: " "ואולם שמע" "נא איוב מלי וכל דברי" "האזינה" "
 21. איוב לד ב: " "שמעו" "חכמים מלי וידעים" "האזינו לי" "
 22. איוב לד טז: " "ואם בינה שמעה" "זאת" "האזינה לקול מלי" "
 23. משלי ה יג: " "ולא שמעתי" "בקול מורי ולמלמדי לא" "הטיתי אזני" "
 24. נחמיה ט כט: " "ותעד בהם להשיבם אל תורתך והמה הזידו ולא שמעו" "למצותיך ובמשפטיך חטאו בם אשר יעשה אדם וחיה בהם ויתנו כתף סוררת וערפם הקשו ולא שמעו ותמשך עליהם שנים רבות ותעד בם ברוחך ביד נביאיך ולא" "האזינו ותתנם ביד עמי הארצת" "

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של ע"פ אברבנאל שפורסם לראשונה בפירוש דברים לב א-ה וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-09-20.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/hvdlim1/jma_hezin