ביאור:דל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


דל = חלש או חולה, בגופו או בנכסיו[עריכה]

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: דל

דל הוא שם נרדף ל"אביון", אך במשמעותו המדוייקת, הוא מדגיש במיוחד אחד משני צדדים של העוני:

א. דלות = חולשה ורזון[עריכה]

ישנם כמה פסוקים שבהם דלות היא חולשה פיסית, לא כלכלית:

 • לא רק בני-אדם יכולים להיות דלים, גם פרות (בראשית מא יט): "והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן, דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע": פרות דלות = רזות וחלשות.
 • אמנון בן דוד לא היה עני כלל וכלל, אך הוא היה דל (שמואל ב יג ד): "ויאמר לו 'מדוע אתה ככה דל בן המלך בבקר בבקר, הלוא תגיד לי?'"דל = חלש וחולה.

בכמה פסוקים שמתייחסים לעוני, הדגש הוא על החולשה וחוסר האונים שגורם העוני לעני, ולכן משתמשים במושג "דל":

ב. דלדול = ירידה ביחס למצב קודם[עריכה]

המושג דל מציין לא רק את המצב החלש של האדם, אלא גם את התהליך שבו האדם מתדלדל מנכסיו (ע"פ מלבי"ם) , כמו בפסוק:

 • (שמואל ב ג א): "ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דוד; ודוד הלך וחזק,  ובית שאול הלכים ודלים"= נחלשים ומתמעטים.

לכן, בפסוקים מסויימים, המושג דל מציין אדם שהיה עשיר והתדלדל, למשל:

 • (משלי יט ד): "הון יסיף רעים רבים, ודל מרעהו יפרד"- כשהעשיר יתדלדל מנכסיו, הוא ייפרד מחבריו שבאו רק בשביל הכסף (ראו חברי הכסף ).
 • ואולי גם (משלי כא יג): "אטם אזנו מזעקת דל - גם הוא יקרא ולא יענה"- זעקה של אדם שיורד מנכסיו ומתבייש לחשוף את מצבו ברבים, ולכן הזעקה היא שקטה, וקל להתעלם ממנה ( פירוט ).
 • ואולי גם משלי כח יא: "חכם בעיניו איש עשיר, ודל מבין יחקרנו" - אדם שהתדלדל מנכסיו יודע, שלא כל עשיר הוא חכם, ולכן אינו מאמין בקלות לסיפורים על התעשרות מהירה ( פירוט ).

 

פסוקים נוספים[עריכה]

 • פסוקים נגד עושקי דלים בספר משלי .
 • (ויקרא יד כא): "ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן"
 • (ויקרא יט טו): "לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך"
 • (שמואל א ב ח): "מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי לידוד מצקי ארץ וישת עליהם תבל"
 • (ישעיהו י ב): "להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו"
 • (ישעיהו יא ד): "ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע"ע"ע צדק - מישור
 • (ישעיהו יד ל): "ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב שרשך ושאריתך יהרג"
 • (ישעיהו כו ו): "תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים"
 • (ירמיהו ה ד): "ואני אמרתי אך דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך ידוד משפט אלהיהם"
 • (עמוס ב ז): "השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי"
 • (עמוס ד א): "שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה"
 • (עמוס ה יא): "לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם"
 • (עמוס ח ו): "לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר"
 • (צפניה ג יב): "והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ידוד"
 • (תהלים מא ב): "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ידוד"
 • (תהלים עב יג): "יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע"
 • (תהלים פב ג): "שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו"
 • (תהלים פב ד): "פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו"
 • (תהלים קיג ז): "מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון"
 • (תהלים קטז ו): "שמר פתאים ידוד דלות י ולי יהושיע"
 • (תהלים קמא ג): "שיתה ידוד שמרה לפי נצרה על דל שפתי"
 • (תהלים קמב ז): "הקשיבה אל רנתי כי דלות י מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני"
 • (איוב כ י): "בניו ירצו דלים וידיו תשבנה אונו"
 • (איוב כ יט): "כי רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו"
 • (איוב לא טז): "אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה"
 • (איוב לד יט): "אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם"
 • (איוב לד כח): "להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע"
 • משלי י טו: "הון עשיר קרית עזו, מחתת דלים רישם" ( פירוט )
 • (משלי יט יז): "מלוה ה' חונן דל, וגמלו ישלם לו"
 • (משלי כח ח): "מרבה הונו בנשך ובתרבית - לחונן דלים יקבצנו"
 • (משלי כט ז): "ידע צדיק דין דלים, רשע לא יבין דעת"( פירוט )
 • (משלי כט יד): "מלך שופט באמת דלים - כסאו לעד יכון"
 • (רות ג י): "ויאמר ברוכה את לה' בתי היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר"

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-09-26.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:דל - חלש או חולה, בגופו או בנכסיו

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/dl