ביאור:דברים יז ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

יד העדים תהיה בו בראשונה[עריכה]

(דברים יז ז): "יַד הָעֵדִים תִּהְיֶה בּוֹ בָרִאשֹׁנָה לַהֲמִיתוֹ, וְיַד כָּל הָעָם בָּאַחֲרֹנָה; וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ"

כשאדם עובר עבירה חמורה ונדון למוות, העדים - שהעידו שראו אותו עובר את העבירה - הם הראשונים שצריכים להרוג אותו. כך מתואר במשנה: " "אחד מן העדים דוחפו על מתניו... אם מת בה, יצא. ואם לאו, השני נוטל את האבן ונותנה על לבו. אם מת בה, יצא. ואם לאו, רגימתו בכל ישראל..." " ( משנה סנהדרין ו ד , בבלי סנהדרין מה א , רמב"ם הלכות סנהדרין טו ) ; " "מצוה בעדים להמיתו. ומנין שאם לא מת ביד עדים, שימות ביד כל אדם? תלמוד לומר: ויד כל העם באחרונה" " ( ספרי ) .

הסיבה היא, שהעדים הם היחידים שיודעים ממקור ראשון שהנדון אכן חייב מיתה; כל השאר, יודעים רק ממקור שני - מפי העדים.

טעם נוסף הוא, לדרבן את העדים להיות זהירים מאד בעדותם - כי העדות תחייב אותם גם לבצע את גזר הדין. אם העדים יעידו עדות שקר, הם יצטרכו בעצמם להסתכל לנדון בעיניים ולבצע את גזר הדין - וכך למעשה יהפכו לרוצחים.

" "אדם לא יכול לומר שזו מצווה שאחרים יכולים לעשות. אצל הגויים יש "תליין". השופט לבוש נקי וכולם לבושים נקיים, חוץ מהתליין המגעיל שמקיים את גזר הדין. אבל, בעם ישראל, יד העדים תהיה בו בראשונה . העד אומר "לא, אני רק מעיד, לזו הגעתי". אין "לזו הגעתי"! אם להעיד אתה טוב, גם לתלות אתה טוב. אל תזרוק את המלאכה המלוכלכת על אחרים. זו לא מלאכה מלוכלכת. זו מלאכה נקייה. הכל תלוי במגמה" " ( הרב שלמה אבינר, שיחה בישיבת עטרת ירושלים ) .

ועל דרך הדרש, הפסוק מתייחס למנהג המקובל בימינו, שלפיו כשאדם נאשם בעבירה, הציבור (באמצעות התקשורת) מייד חורץ את דינו לחובה, לפני שנשמעו העדויות. אולם לפי התורה, יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו - קודם כל צריך לשמוע את כל העדויות, ולהרשיע אותו בדין, ויד כל העם באחרונה - ורק אז מותר לשאר העם להתייחס אליו כאשם (ׂע"פ גליה)|}} .

וביערת הרע מקרבך -

1. ע"פ הפשט, הכוונה " "בער עושי הרעות מישראל" ". ויש לזה גם משמעות הלכתית: " "אם אינו יכול להמית במיתה הכתובה בו - ימיתהו בכל מיתה שיוכל, כדי לבער עושה רעות" " (מלבי"ם) .

2. ובחסידות דרשו: בער את יצר הרע מעצמך: " "כשהאדם מגביר נפשו האלהית ונלחם כל כך עם הבהמית, עד שמגרש ומבער הרע שבה מחלל השמאלי, כמו שכתוב ובערת הרע מקרבך" " ( תניא חלק א י ) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • דרך ארץ קדמה לתורה : ... מדקדוקי מצות הריגת הרוצח המוטלת על בית הדין"(2), "הגואל הוא השליח בית דין בזה, כמו העדים בשאר חייבי מיתות בית דין [שנאמר בהם " יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו"]"(3). ( cache )
 • סקילה : ... ואם לאו רוגמים אותו כל ישראל, שנאמר יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה, נמצאת מקיים רגום אותו באבנים, ונמצאת מקיים וירגמו אותו אבן כאשר צוה ה' את משה. ( cache )
 • ארבע מיתות בית דין ג€“ ויקיפדיה : אם לא מת בזריקה זו, היו העדים נוטלים אבן כבידה ומטילים אותה על לבו (כדי לקיים את הפסוק " יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו..."). אם עדיין לא מת, היו כל העם הנוכחים משליכים עליו ... ( cache )
 • פרשת שופטים | תורה : לפני יום 1 ... יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך: ... לפי דברים אלו טעם הרמב"ם ל ' יד העדים תהיה בו בראשונה' מובן היטב: וכבר ידעת ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פרשת שופטים : ... או את האשה וסקלתם באבנים ומתו: (ו) על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד: (ז) יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך: ... ( cache )
 • וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל : יד העדים תהיה בו [=במי שחייב מיתה] להמיתו ויד כל העם באחרונה (דברים יז, ז). מפסוק זה נלמדה הלכה, ולפיה דרך המלך היא שהעדים מבצעים את גזר הדין14. וכבר כתב הרמב"ם את ... ( cache )
 • נטילת אברים להשתלה מהרוגי בית דין : ב] סנהדרין מה,א במתני', אחד מן העדים דוחפו וכו' ואם מת בה יצא ואם לאו השני נוטל את האבן ונותנו על לבו, אם מת יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראל, שנאמר " יד העדים תהיה בו בראשונה ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - ספר איוב שעור 62: כשחל תצודני (פרק י פסוקים טו-יז ) : נזכור גם כי נאמר בתורה: יד העדים תהיה בו בראשונה' (דברים, יז, ז). העדים הם הראשונים לביצוע גזר הדין. וְתֶרֶב כַּעַשְׂךָ, עִמָּדִי- בהתמשכות הייסורים מתרבה כעסו של ה'. ומדוע ? ( cache )
 • POINT BY POINT SUMMARY OF TOSFOS - SANHEDRIN 43 : והא דכתיב (דברים יז) " יד העדים תהיה בו בראשונה ... "? (a) Implied Question: Then why does Torah write "The hands of the witnesses shall be the first to kill him"? ( cache )
 • ילקוט שמעוני : בזמן שאדם מתחייב אין פושטין בו יד אלא עדיו, שנאמר: יד העדים תהיה בו בראשונה. כך כתיב: העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ - בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. מה כתיב? ( cache )
 • פרקי משניות : אם מת בה, יצא; ואם לאו--רגימתו בכל ישראל, שנאמר " יד העדים תהיה בו בראשונה, להמיתו, ויד כל העם, באחרונה" (דברים יז,ז). ו,ה כל הנסקלין נתלין, דברי רבי אליעזר; וחכמים אומרין, אינו ...
 • מדרש תנחומא : ... אובד אבי (דברים כו), ועל שבקש לכלות ישראל נקרא ארמי, שנאמר: ולכה זועמה ישראל, לכך נפרע הקיר ממנו, לפי שהוא העד על השבועה כדכתיב: יד העדים תהיה בו בראשונה (דברים יד). ( cache )
 • חוסר שיטתיות בדרשות : בבן סורר ומורה כל פרטיו דוקא (סנהדרין עטֲ´), " יד העדים תהיה בו בראשונה" דוקא. אחת המדות העיקריות בתורה היא ֲ´בנין אבֲ´, הפיכת דין מקומי לכלל. והנה המדה הזו עצמה אינה כפופה ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : בזמן שאדם מתחייב אין פושטין בו יד אלא עדיו, שנאמר: יד העדים תהיה בו בראשונה ואחר כך בני אדם (באים) ממשמשין ובאים, שנאמר: ( יד העדים תהיה בו בראשונה) [ויד כל העם באחרונה]. ( cache )
 • חברה קדישא תל אביב יפו והמחוז : אם מת בה, יצא; ואם לאו--רגימתו בכל ישראל, שנאמר " יד העדים תהיה בו בראשונה, להמיתו, ויד כל העם, באחרונה" (דברים יז,ז). ו,ה כל הנסקלין נתלין, דברי רבי אליעזר; וחכמים אומרין, אינו ... ( cache )
 • במדבר טו לה : 24 יוני 2009 ... תלמוד לומר יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, הא מה תלמוד לומר כל העדה, במעמד כל העדה. מלבי"ם - התורה והמצוה - לחץ על המילה "הראה" בצד שמאל להצגה ... ( cache )
 • סיכום שמואל א כב : יש כאן רמז לדברי התורה: " יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו" (דב' יז, ז). שלא כעבדי המלך שלא אבו להמיתם, האחד בכל עבדי שאול שניאות לקיים את דין המוות שחרץ המלך על כוהני נוב ... ( cache )
 • במדבר טו לו : 24 יוני 2009 ... אם מת יצא, ואם לאו רוגמים אותו כל ישראל שאמר יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה. נמצא שקיים רגום אותו באבנים ונמצא מקיים וירגמו אותו אבן ... ( cache )
 • לימוד יומי limudyomi , פרק שישי : וכל זה נלמד מהאמור " יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה". ועניין הדחיפה מבית הסקילה שהובא לעיל, נלמד גם הוא מפסוקים. "מעולם לא שנה בה אדם", כלומר מעולם ... ( cache )
 • מלבים : או לכל הפחות ידעו כי בורח הוא וחייבים מיתה על שלא גלו את אזני, ולא אבו כי הבינו שהדבר שקר. [כב, יח] סב אתה - אחר שלדבריך חייבים מיתה, יד העדים תהיה בו בראשונה. [כב, יט] ... ( cache )
 • התורה והמצוה ויקרא כ א-ה ג€“ ויקיטקסט : 29 יוני 2012 ... ובפר' שופטים גבי עכו"ם " יד העדים תהיה בו בראשונה..ויד כל העם באחרונה" ודרשו אם לא מת ביד העדים מצוה להמיתו ביד כל אדם. וגבי מן סורר ומורה וגבי נערה ... ( cache )
 • תפילות בבית העלמין : אם מת בה, יצא; ואם לאו--רגימתו בכל ישראל, שנאמר " יד העדים תהיה בו בראשונה, להמיתו, ויד כל העם, באחרונה" (דברים יז,ז). ו,ה כל הנסקלין נתלין, דברי רבי אליעזר; וחכמים אומרין, אינו ...
 • מדרש תנחומא / פרשת פקודי : שמין אותה בעליה אחת, כדי שלא ישים האחד חלקו קודם חברו, אלא שישימו אותה ביחד על לבו, כדי לקיים מה שכתוב: יד העדים תהיה בו בראשונה (שם יז ז). ומאותה שעה ואילך, כל ישראל ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - שיחות - יום העצמאות - אתם עדי נאום ה' : האמת יוצאת לאור: "כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה". יד העדים תהיה בו בראשונה. לעדים תפקיד נוסף: " יד העדים תהיה בו בראשונה".(2) מי שהיה נוכח, הוא הראשון לבער את הרע. ( cache )
 • תרומת איברים מן החי והמסחר בהם : ... וכך להציל את הנאשם, שכן הדין הוא שאם נקטעה ידם של העדים לפני ההוצאה להורג, פוטרים את הנאשם משום שאי-אפשר לקיים בו את הפסוק: " יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו". ( cache )
 • פרשת בלק : ובלעם, שהיה נינו של לבן הארמי, היה הראשון אשר הפר את הברית ובא לעשות רעה לזרעו של יעקב, לכן התנקמו בו האבנים לראשונה ג€“ יד העדים תהיה בו בראשונה. האתון לחצה את רגלו ... ( cache )
 • מה היא אבולוציה? : ... אתהאשהההואאשרעשואתהדברהרעהזהאלשעריךאתהאישאואתהאשהוסקלתםבאבניםומתועל פישניםעדיםאושלשהעדיםיומתהמתלאיומתעלפיעדאחד ידהעדיםתהיהבו בראשנהלהמיתווידכלה ... ( cache )
 • מורכבות החשיבה ההלכתית / שי עקביא ווזנר : ... היינו משום שענישת עבריינים היא חובה המוטלת על הציבור כולו, ובי"ד פועל כשליח הציבור ( ראה ספרי דברים, פיסקה קנא: "' יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו' (דברים יז, ז), מצוה בעדים ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - פקודי : שמין אותה בעליה אחת, כדי שלא ישים האחד חלקו קודם חברו, אלא שישימו אותה ביחד על לבו, כדי לקיים מה שכתוב, יד העדים תהיה בו בראשונה (שם יז ז). ומאותה שעה ואילך, כל ישראל ... ( cache )
 • more "יד העדים תהיה בו " :
 • דברים - ללא ניקוד : ... יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך: {ח} כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך וקמת ועלית אל המקום ... ( cache )
 • ספר דברים : יז,ז יד העדים תהיה-בו בראשנה, להמיתו, ויד כל -העם, באחרנה; ובערת הרע, מקרבך. {פ}. יז,ח כי יפלא ממך דבר למשפט, בין-דם לדם בין-דין לדין ובין נגע לנגע--דברי ריבת, בשעריך: וקמת ... ( cache )
 • תורה : נכתב על ידי: הרב משה פריד יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך: דברים פרק יז פסוק ז והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת ... ( cache )
 • more "בראשנה להמיתו ויד כל " :
 • more "העם באחרנה ובערת הרע " :
 • שופטים - גילת : נראה שלפי דין תורה, הכתובים " ובערת הרע מקרבך " "ובערת הרע מישראל" הם ציוויים מוחלטים. אין בהם כל מקום לשיקול דעת הדיינים באשר לחובת הפעלתם. כלומר, אם יבואו שני עדים ... ( cache )
 • יהדות - ובערת הרע מקרבך : 3 מרץ 2011 ... עד שלא נוכל להציב אלטרנטיבה תורתית אמיתית למערכת המשפט הפלילי, חובה עלינו להעניק גיבוי מלא לבתי המשפט בישראל ומקביל - יהדות - כיפה. ( cache )
 • ובערת הרע מקרבך - מכתבים ועצומות בעקבות מכתב הרבנים : ובערת הרע מקרבך - מכתבים ועצומות בעקבות מכתב הרבנים. חשוב לזכור בעת כזו, כי מרבית הנפגעות/ים בוחרים שלא להתלונן. אחוז הפגיעות המגיעות לכדי תלונה משטרתית, הינו 19% ... ( cache )
 • ובערת הרע מקרבך | : ובערת הרע מקרבך . אתמול נפגשתי עם אחד מאנשי עסקים האמריקני חשוב. אחד מאלה שהרב כהנא כינה ג€�בעל הון יהודיג€�. איש עסקים בכיר ותורם גדול שעשה את הונו בדרכים מפוקפקות. ( cache )
 • ["ובערת הרע מקרבך": שואה ורצח עם כמעשי ידינו, האדם; יחידה 11] : ג'נוסייד: " ובערת הרע מקרבך ": שואה ורצח עם כמעשי ידינו,. מספר קטלוגי 10664-011-3. תחום: מדעי החברה נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, היסטוריה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ... ( cache )
 • פירוש שד"ל על דברים פרק יט : יט ] ובערת הרע מקרבך : אין זו מיתה, כי לא כל עד זומם יומת, אך ענינו תבער החטאת בהענישך החוטא, שאם לא כן תהיה החטאת בישראל וכולם יהיו נענשים עליה, וזה בנין אב לכל " ובערת ... ( cache )
 • מייל לעובדי רשות ההגירה: "ובערת הרע מקרבך" - חינוך וחברה - הארץ : 7 יולי 2009 ... הסערה סביב הקמתה של יחידת האכיפה החדשה ממשיכה, לאחר שמנהל הלשכה בעכו כתב הודעת דואר אלקטרוני בעייתית. משרד הפנים: הוא איחל הצלחה לחבריו. ( cache )
 • ובערת הרע מקרבך - נגד שמואליק מרקוביץ והמחבלים | פשקווילים : 14 אוגוסט 2012 ... ובערת הרע מקרבך - נגד שמואליק מרקוביץ והמחבלים. ובערת הרע מקרבך - נגד שמואליק מרקוביץ והמחבלים. Posted 2 minutes ago by חיים שאולזון ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary ... : ' ובערת הרע מקרבך ': אולי שירמוז לאותו שקראו הקדוש ברוך הוא בשם זה דכתיב (בראשית ח כא ) 'יצר לב האדם רע', ולזה אמר הרע הידוע, והכוונה בזה כי כשיעשו משפט בכיוצא בזה מתבער ... ( cache )
 • ג€“ בתקופת השואה " שיתוף פעולה " לבירור המושג " ובערת הרע מקרבך &quo : ובערת הרע מקרבך . " ג€“. לבירור המושג. " שיתוף פעולה. " בתקופת השואה. באספקלריה של משפטי מיכאל וייכרט. דוד אנגל. ב. 18 -. באוקטובר. 1946. התפרסם מאמר בשם. " הבוגדים בעם ... ( cache )
 • קומט מקיים זיין ובערת הרע מקרבך : 8 מאי 2012 ... ברוכים הבאים - Beruchim Haboim. Remember to listen to my Hot-line at 712 432- 8788. For Yiddish key in 11211# then 0# - For English key in ... ( cache )
 • להמשך קריאה : " ובערת הרע מקרבך " - החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. יעל נובוגרוצקי. "איני יכול ואיני רוצה להיזכר בך כקללה אתה רובץ על שפתי ג€“ אתה שפל המעמקים של התיעוב האנושי כי חרטת ... ( cache )
 • בן סורר ומורה - ניתוח המקורות והיבטים פסיכולוגיים / ד"ר דבורה אושפיזאי : ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו: בננו זה סורר ומורה, איננו שמע בקלנו, זולל וסובא ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת, ובערת הרע מקרבך וכל ... ( cache )
 • פירוש המכבי - דברים :: דברים פרק יג : ובערת הרע מקרבך . כתב הרמב"ן (ב): "זה ה'נביא'... יאמר: ה' הנכבד שלחני שתעבדו לפעור כי היה השותף עמו במעשה בראשית...". אין שותפות עם הקב"ה. ומכאן רואים עוד, שצריך להאמין ... ( cache )
 • קטגוריה:דברים יג ו ג€“ ויקיטקסט : 24 יוני 2009 ... החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך ... ( cache )
 • עדות שאי אתה יכול להזימה - עקרון ההפרכה : ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך . והנשארים ישמעו ויראו...ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל. (דברים י"ט, ט"ו-כ"א). המשנה במסכת מכות (ב'.) ... ( cache )
 • כא : 24 יוני 2009 ... ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * וּרְגָמֻהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירוֹ ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - עונש ; : לעומת זאת, בעניין עונש המוות, נאמר בתורה תשע פעמים: " ובערת הרע מקרבך ". אפשר שציווי זה ... אפשר שמשום כך התורה חוזרת על הציווי " ובערת הרע מקרבך " כמה פעמים. פיצוי ופיוס ... ( cache )
 • דברים כב/כתיב ג€“ ויקיטקסט : 10 מאי 2011 ... אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך כב כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה ... ( cache )
 • פרשת כי תצא ג€“ ייחודו של ספר דברים ודינו של המוציא שם רע : והוציאו את הנערָ אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירהּ באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, ובערת הרע מקרבך ." מהו נושאו של קטע זה? נראה, כי כאשר אין זקני העיר ... ( cache )
 • דברים כב ג€“ ויקיטקסט : 4 אוקטובר 2011 ... אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך כב כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה ... ( cache )
 • חוקים נגד עבודה זרה : בראשון ובשני מופיע משפט הסיום " ובערת הרע מקרבך " (י"ג 7; י"ג 6), כשמשמעות "הרע" כאן איננה האדם הרע, אלא הדבר הרע, משמעות מופשטת כמו במילה "רעה".1 רעיון ביעור הרע אף ... ( cache )
 • 1 : החובה לאכוף את המשפט הפלילי, מקורה בפסוק " ובערת הרע מקרבך ", המשמש סיומת לדיון בעבירות שונות בספר דברים: גזירת עונש מוות לנביא שקר (יג, ו); גזירת עונש מוות לעובד עבודת ... ( cache )
 • הלכה יומית מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תצא : נאמר בפרשה: "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע אליהם וכו', ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו". בגמרא במסכת סנהדרין (עב.) ... ( cache )
 • סבלנות של קנאים / אחד העם : ... כהנים וקדושים ג€“ כופרים בעיקרה של חובת הסבלנות ואומרים, להפך, שכל החס על כבוד קונו מחויב לקיים " ובערת הרע מקרבך " ולהציל נפשות בני-אדם מדינה של גיהנם אפילו בעל כרחם. ( cache )
 • תניא - ליקוטי אמרים - פרק י : והנה כשהאדם מגביר נפשו האלהית ונלחם כל כך עם הבהמית עד שמגרש ומבער הרע שבה מחלל השמאלי כמ"ש ובערת הרע מקרבך ואין הרע נהפך לטוב ממש נקרא צדיק שאינו גמור וצדיק ... ( cache )
 • רצח על חילול כבוד המשפחה ג€“ ויקיפדיה : ובערת הרע, מקרבך . ואם בשדה ימצא האיש את הנערָג€� המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה: ומת האיש אשר שכב עמה, לבדו. ולנערָג€� לא תעשה דבר, אין לנערָג€� חטא מות: כי כאשר יקום ... ( cache )
 • דברים כד ז : 24 יוני 2009 ... כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך ( ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * כִּי יִמָּצֵא ... ( cache )
 • n6 : הדגש של התורה הוא " ובערת הרע מקרבך " (12). ... בתי הדין מצֻוִּים אמנם על " ובערת הרע מקרבך ", אך הם מצֻוִּים להעניש דוקא בעונשים הקבועים בתורה- עונשים המחוייבים מן הצדק, ... ( cache )
 • דברים יט ג€“ ויקיטקסט : 4 אוקטובר 2011 ... יהיו בימים ההם יח ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו יט ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך כ והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו ... ( cache )
 • בן סורר ומורה / חנן שלזינגר : ואמרו אל זקני עירו: בננו זה סורר ומורה..... איננו שומע בקולנו..... זולל וסבא...... ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל-ישראל ישמעו ויראו. (דברים כ"א:י"ח-כ"א) ... ( cache )
 • [יג ג€“ ויקיטקסט] : 4 אוקטובר 2011 ... החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך ז ... ( cache )
 • קאפו ג€“ ויקיפדיה : [עריכה] קישורים חיצוניים. קאפו באתר מט"ח; יעל נובוגרוצקי, " ובערת הרע מקרבך " - החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. עיתון מקוון, בית הספר להוראת השואה, יד ושם. ( cache )
 • בעקבות פרשת קצב-מה לעשות ששומעים על אישום בתחום המיני? : אף לא אחד מאתנו יודע מהן העובדות, ועל כן לא ניתן לומר דבר מה עובדתי משמעותי. לא זו בלבד, אלא שקיימת גם חובה אחרת והיא ובערת הרע מקרבך . דיני לשון הרע ואיסור שפיכות דמו ... ( cache )
 • נערה המאורסה ג€“ ויקיפדיה : Cquote2.svg. והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, ובערת הרע מקרבך . Cquote1.svg. ג€“ ספר דברים, כב, כא ... ( cache )
 • מצב האומה: פרשת "ראה" | תורה ריאליטי | כתבה במדור | מגזין המושבות : 17 אוגוסט 2012 ... את הרוע שאתה מזהה קרוב אליך אתה מחויב להבעיר: " ובערת הרע מקרבך " (דברים, יג', ו'). הפעולה היא תכליתית וחד-משמעית: "כי הרוג תהרגנו" (יג', י'). באנלוגיה ... ( cache )
 • more "ובערת הרע מקרבך / " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:יד העדים תהיה בו בראשונה


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-08-26.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-17-07