ביאור:דברים ג כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

הלכות תפילה שלומדים מתחינת משה על הכניסה לארץ[עריכה]

(דברים ג כד): "ד' ה'! אַתָּה הַחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶת עַבְדְּךָ אֶת גָּדְלְךָ וְאֶת יָדְךָ הַחֲזָקָה, אֲשֶׁר מִי אֵל בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה כְמַעֲשֶׂיךָ וְכִגְבוּרֹתֶךָ"

ביאור:פסוק כה : "אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן, הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנוֹן"

המטרה העיקרית של משה היתה לבקש מה' שירשה לו להיכנס לארץ ישראל (בפסוק כה), אולם לפני כן (בפסוק כד) הוא שיבח את ה' על גדלו וידו החזקה. 

מה הקשר בין דברי השבח לבין דברי הבקשה? כמה פירושים:

1. דברי השבח מתארים את מידת הרחמים של ה', ומסבירים מדוע משה מעז לפנות אל ה' למרות שכבר גזר עליו שלא ייכנס לארץ: "ה' אלהים - רחום בדין. אתה החלות להראות את עבדך - פתח להיות עומד ומתפלל, אע"פ שנגזרה גזירה. אמר לו: ממך למדתי, שאמרת לי (שמות לב) "ועתה הניחה לי". וכי תופס הייתי בך?! אלא לפתוח פתח, שבי היה תלוי להתפלל עליהם; כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיו. את גדלך - זו מדת טובך, וכן הוא אומר (במדבר יד) "ועתה יגדל נא כח ה'". ואת ידך - זו ימינך, שהיא פשוטה לכל באי עולם. החזקה - שאתה כובש ברחמים את מדת הדין החזקה. אשר מי אל וגו' - אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצין וסנקתדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מדותיו, אתה אין מי ימחה בידך אם תמחול לי ותבטל גזירתך" ( רש"י פירוש ראשון; וראו רמב"ן שהסביר אחרת את שמות הקודש בפסוק) .

2. דברי השבח מתארים את כיבוש עבר הירדן המזרחי, ומסבירים מדוע משה כל כך רוצה להיכנס לארץ - כדי שיזכה לראות את כיבוש שאר חלקי ארץ ישראל; כמו אדם שקרא פרק ראשון בספר מתח, ומשתוקק לקרוא את הפרק הבא: "ולפי פשוטו, אתה החלות להראות את עבדך מלחמת סיחון ועוג, כדכתיב (דברים ב) "ראה החלותי תת לפניך", הראני מלחמת ל"א מלכים" ( רש"י פירוש שני) .

3. עניין של נימוס - כשפונים אל ה', אין זה ראוי להתחיל מייד בבקשות אישיות, אלא יש להתחיל בדברי שבח המראים שאנחנו מכירים בגדולת ה', ורק אחר-כך להתחיל בבקשות האישיות שלנו: "לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל; מנלן? – ממשה, דכתיב ואתחנן אל ה' בעת ההיא, וכתיב ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" (רבי שמלאי, בבלי ברכות לב. ) .

חכמי התלמוד נחלקו ( בבלי עבודה זרה ז: ) , האם עיקרון זה מתאים גם לתפילה הקבועה שאנחנו מתפללים כל יום:

 • "רבי אליעזר אומר: שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל (שמונה עשרה), שנאמר (תהלים קב א) "תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו" (כי יעטוף עטיפת נפשו ודאגת לבו יתפלל תחלה, והדר 'לפני ה' ישפוך שיחו' - שמונה עשרה)".
 • "רבי יהושע אומר: יתפלל ואחר כך ישאל צרכיו, שנאמר (תהלים קמב ג) "אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד"".
 • "רבי יהושע סבר: ילפינן ממשה (להסדיר שבח תחלה, הלכך יתפלל י"ח תחלה, דאיכא שבח בתחלתן)",
 • "ורבי אליעזר סבר: לא ילפינן ממשה: שאני משה דרב גובריה (גדולת מעשיו וחכמתו רבה ונאה לו לשבח ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי המלכים, אבל איניש בעלמא מיחזי כיוהרא)".

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • רזיאל המלאך | אדם הראשון | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים - : ... ויהיה עוצם הדבר על הארץ נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו ואמר ובשמו תשבע ויהיה סודו של דבר זה עד הפסוק שבו נתגלה הדבר ובו הרב הגדול היה מתחנן והוא באמרו אדני ה' אתה החלות וכו' ... ( cache )
 • more "אדני ה' אתה החלות " :
 • פרשת ואתחנן - האם תחנוני משה הועילו? : "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור: ה' אלוקים אתה החילות להראות את- עבדך את ג€“ גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך? אעברה- נא ואראה את ... ( cache )
 • ביאור:פרשת ואתחנן - היכן מצאנו דוגמאות לתחנונים בתנ"ך והאם נשאו פרי? : 11 אוגוסט 2012 ... "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור:ה' אלוקים אתה החילות להראות את-עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: אעברה ... ( cache )
 • הבנה נכונה של דברי ראב"ע בתחילת פרשת ואתחנן / הרב כרמיאל כהן : (כד) אתה החלות, אמר חכם מהחכמים: אתה החלות להראות את עבדך את גדלך, בשמים ובארץ במעשים שנוהג העולם בם... כך מופיעים הדברים בחומש 'תורת חיים' שבהוצאת מוסד הרב ... ( cache )
 • דברים ג כד : 24 יוני 2009 ... אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן-היכן מצאנו בתנ"ך דוגמאות לתחנונים? : 31 יולי 2012 ... "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור:ה' אלוקים אתה החילות להראות את-עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: אעברה ... ( cache )
 • תנ"ך, דברים פרק ה פסוק כו : אדני אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך וגו' אעברה נא ואראה. יש לתמוה על התפלה והתחנה הזאת של אדון הנביאים איך היא נקשרת ומה ענין זה לזה, כי מתחיל ספורו בזכרון ... ( cache )
 • שמעו נא רבותיי דיינים מומחים - פרוייקט השטו"ת - פורומים - ערוץ 7 : אתה החילות להראות את עבדך את מקלדתך ואת ידך החזקה. ישי ויזנר, ו' אדר, 12:55 (02/03/ 2009). עבר עריכה על ידי ישי ויזנר בתאריך ח' אדר תשס"ט 18:28 ... ( cache )
 • ynet פיטורים בצמרת: כדאי לבכיר להתחנן על תפקידו? - כלכלה : 10 אוגוסט 2012 ... אלוהים, אתה החילות להראות את עבדך את גודלך.. אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך. אעברה-נא ואראה את הארץ הטובה... ויתעבר בי ה' למענכם ולא שמע ... ( cache )
 • אתם בוחרים כאן את הרקע של התפילה לחץ על אחד התמונות ותראה : כי "אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך". וגלית אלהותך ומלכותך עלינו, כי הוצאתנו ממצרים, ופדיתנו מתקף ... ( cache )
 • דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "ואתחנן" : 1 אוגוסט 2012 ... "ה' אלוהים, אתה החילות להראות את עבדך את גודלך... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה... ההר הטוב הזה והלבנון... ויאמר ה' אלי רב לך" (ג, כד-כו). אפשר לבאר ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פרשת ואתחנן : [ג] (כג) ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר: (כד) אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: (כה) אעברה נא ... ( cache )
 • דרשה לכבוד אושפיזא דמשה רעיא מהימנא תשעג לפק : לפני יום 1 ... עס איז דא א מדרש, משה רבינו האט געזאגט 'אתה החילות להראות את עבדך את גדלך וגו', אלו ד' מינים שבלולב. און דורשי רשומות לייגן צו, ה'חילות ל'הראות א'ת ע'בדך ...
 • פרשת ואתחנן: שבח ובקשה / הרב ד"ר יהודה ברנדס : ממשה. שכתוב: 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא', וכתוב 'ה' אלהים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך', וכתוב אחריו: ... ( cache )
 • הסיפור שלו / תמיר גרנות ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות ואמנות : 27 יולי 2012 ... ניצב כעת לפניהם, ומוסר להם 'תורה': כיבושי עבר הירדן יצרו הוא אמינא מחודשת, שאולי אכנס עמכם לארץ, הרי "החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה". ( cache )
 • ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור - ר' : אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקהג€¦ נראה לי על פי מה שכתב במדרש רבה סדר שמות בפסוק וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה-למה מתוך הסנה? רב נחמן ... ( cache )
 • פרק ה': ה' בקר תשמע קולי, בקר אערוך לך ואצפה / יהושע רוזנברג : ממשה. דכתיב (דברים ג') 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא'; וכתיב 'ה' אלהים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך' ... ( cache )
 • פרשת דרכים דרוש יג ג€“ ויקיטקסט : 10 ספטמבר 2012 ... במדרש אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה,, את גדלך זה המן. חביבץ ישראל חיבה יתירה נודעת להם הן אל כביר לא ימאס ובכמה מקומות זאת ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן : "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ה' אלקים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ואראה את הארץ ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן : "אתה החילות להראות את עבדך את גדלך" ג€“ "גדלך" רומז לקריעת ים-סוף, כמאמר רז"ל (ברכות נח) "הגדולה ג€“ זו קריעת ים-סוף". משה רבנו ע"ה מבקש מהקב"ה: כשם שזכיתי שקריעת הים ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=4m-hiB-1gVQ פרשת ואתחנןג€� - YouTube] : 2 אוגוסט 2012 ... "ה' אלהים אתה החלת להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך". רק מתוך ראיית גדלות הבורא, באה ... ( cache )
 • פסוקי דזמרה ג€“ ויקיפדיה : (מנין לנו) ממשה - דכתיב: (דברים ג, כג) "ואתחנן אל ה' בעת ההיא" וכתיב: "ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך ... ( cache )
 • משה תפלה לעצמו : אד-ני אלקים אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר ... ( cache )
 • בין תחנונים להתרסה : ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר: ה' אלוהים, אתה החילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשך וכגבורתך. אעברה נא ואראה את הארץ ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - vaetchan.rtf : ... אלוקים שלימדו אותו את דרכי הנהגת ה' בעולם - כדברי הכתוב - "אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך". ( cache )
 • אבחנות מתוך פרשת "ואתחנן" ברוח הקבלה עפ"י משנתו של הרב האלוקי:הרב... : 3 אוגוסט 2012 ... "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ה' אלקים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - "איש ונבו לו על ארץ רבה" : ההזדהות היא עם ההרגשה של העצירה רגע לפני סיומו של התהליך, כפי שבא הדבר לידי ביטוי בדבריו של משה לקב"ה: "אתה החִלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה... אעברה ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן - כוחה של התפלה : דכתיב: 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא', וכתיב: 'ה' אלהים, אתה החלות להראות את עבדך את גדלך, ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך'. וכתיב בתריה: ... ( cache )
 • שער ברסלב - פרשת ואתחנן : וזה ואתחנן אל ה' בעת ההיא וכו' אתה החלות להראות את עבדך את גדלך וכו' אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. כי המלאך בחינת אל, כי נקראים אלים. וזהו אשר מי אל ... ( cache )
 • News1 | פרשת ואתחנן: מכילה את כל עיקרי היהדות : 5 אוגוסט 2012 ... ה' ה' אתה החלות להראות את עבדך את גָּדְלְךָ ואת יָדְךָ הַחֲזָקָה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כְּמַעֲשֶיךּ וְכִגְבוּרָתֶךָ.(ג/כד) מדוע אינני יכול ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : אתה החילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה ... ( cache )
 • "ברב בישר ג€“ ברב בישרוהו" : "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר, ה' אלקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך אעברה נא ואראה את הארץ ... ( cache )
 • הורד : "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר: ה' אלוהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה". אני מדלג על הכל, אני אחזור לזה אחר-כך לפי הסדר. הוא מסיים "ונשב בגיא מול בית ... ( cache )
 • פירוש המכבי - דברים:: דברים פרק ג : (כד) אתה החִלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורוֹתיך. ארץ ישראל. (כה) אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר ... ( cache )
 • דפי מאורות - פרשת ואתחנן תשעא : הוא אומר "אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה" (פסוק כד). לפי פירוש רש" י מילת "גדלך" מתפרשת כ"מידת טובך", ו"ידך החזקה" היא ימין ה' הפשוטה לכל באי עולם, ... ( cache )
 • תפילת חנה : כד אדוניי ד', אתה החילות להראות את-עבדך, את -גודלך, ואת-ידך החזקה--אשר מי-אל בשמיים ובארץ, אשר-יעשה כמעשיך וכגבורותיך. כה אעברה-נא, ואראה את-הארץ הטובה, אשר, בעבר ... ( cache )
 • דף גמרא ערוך ומבואר (פרק ה) : ממשה, דכתיב (דברים ג,כג) ואתחנן אל ה' בעת ההיא [לאמר], וכתיב (דברים ג,כד) ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה ... ( cache )
 • מה בין האולימפיאדה ומשה רבנו? | יהדות | פורטל טבעון והסביבה : 3 אוגוסט 2012 ... ההזדהות היא עם ההרגשה של העצירה רגע לפני סיומו של התהליך, כפי שבא הדבר לידי ביטוי בדבריו של משה לקב"ה: "אתה החִלות להראות את עבדך את גדלך ואת ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ואתחנן : להראות את עבדך את גדלך מלאכיך קיימים לעולם אע"פ שהן משבחין אותך לא ראו ולא ידעו מקומך שנאמר וקרא זה אל זה ואמר וגו' ואני דברתי עמך פנים אל פנים וראיתי תמונתך שנאמר פה ... ( cache )
 • דף קשר מספר 870 - פרשת ואתחנן : "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר: ה' א-להים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ואראה את הארץ ... ( cache )
 • more "להראות את עבדך את " :
 • ואתחנן אל ה': על הפצרותיו של משה וסירובו של האלוקים - ואתחנן : אתה החילות להראות את עבדך [לי] את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב ... ( cache )
 • קבלה-מאמרים- פרשת ואתחנן-האזינו השמים : משה אומר "אתה הראת את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה... אעברה נא את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון". בפשטות משה רצה להכנס לא"י, ותשובת ה': "אל תוסף ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן : ה' אלוקים אתה החיילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה ג€¦ אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן" (דברים ג', כג'-כה'). ואומרת על כך הגמרא: רואים אנו מכאן ... ( cache )
 • ה' בקר תשמע קולי, בקר אערוך לך ואצפה / יהושע רוזנברג : דכתיב (דברים ג') 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא'; וכתיב 'ה' אלהים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך', וכתיב ... ( cache )
 • קרא : את גדלך ואת ידך החזקה ". אני מדלג על הכל, אני אחזור לזה אחר-כך לפי הסדר. הוא מסיים " ונשב בגיא מול בית פעור", ואז הוא מתחיל. צריך להבין אחר-כך מה הפתיחה הזאת עשתה, אני לא ... ( cache )
 • ביאור השבועה שלא יעלו בחומה "ביד חזקה" / הרב : בספר דברים (ג, כד), בבקשת משה רבינו להיכנס לא"י, נאמר: "ה' אלקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך". ( cache )
 • Yeshiva.org.il- התשובה, הוידוי והתפילה : הזוהר 6 אומר, שמי שעומד בתפילה עליו לסדר שבח תחילה ואחר כך יסדר את בקשתו, כשם שעשה משה רבנו ג€“ בתחילה אמר "אתה החילות להראות את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל ... ( cache )
 • תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד ב : ... וכתיב ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן : אתה. החלת להראות את. עבדך את גדלך ואת ידך החזקה. ג€“". הרי אתה תמיד מתחיל לתת. תן גם לי.,. אפוא.,. מאוצר. של מתנת חנם. "אשר מי ק. -. ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך ... ( cache )
 • תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב/א : ... ההיא וכתיב ה' אלקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה ... ( cache )
 • ספר דברים : ג,כד אדני יהוה, אתה החלות להראות את-עבדך, את- גדלך, ואת-ידך החזקה --אשר מי-אל בשמים ובארץ, אשר-יעשה כמעשיך וכגבורתך. ג,כה אעברה-נא, ואראה את-הארץ הטובה, אשר, בעבר ... ( cache )
 • תניא בעשרים ותשעה בסיון שלח משה את מרגלים : והנה הגה"ר נתן נטע שפירא, זי"ע, בעל "מגלה עמוקות" פירש בפסוק (דברים, ג', כ"ד) "אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה ", שתפילת משה רבינו היתה שלאחר שהתיר ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן - מהי בתוכי פנימה? מהו סוד התפילה? שעור מומלץ לצפיה.. : 11 אוגוסט 2010 ... דברים פרק ג', כ"ג-כ"ח: "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ה' אלקים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן על פי פנימיות התורה וחכמת הקבלה : משה אומר "אתה הראת את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה... אעברה נא את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון". בפשטות משה רצה להכנס לא"י, ותשובת ה': "אל תוסף ... ( cache )
 • Shuvah Israel Harav Pinto Shlita:: Article:: ואמונות כזביות : 24 ינואר 2011 ... כי "אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים. ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך". וגלית אלהותך ומלכותך עלינו, כי ... ( cache )
 • דברים - ללא ניקוד : {כג} ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר: {כד} אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: {כה} אעברה נא ... ( cache )
 • ברכות לב : ה' אלהים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך...אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. ר' אלעזר ... ( cache )
 • more "גדלך ואת ידך החזקה " :
 • ישיבת ההסדר ירוחם - שיחות - כללי - לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך : "כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמתך", "אשר מי אל בשמים ובארץ...", "לך יום אף לך לילה ", "לך שמים אף לך ארץ תבל ומלואה אתה יסדתם", "אתה הצבת גבולות ארץ, קיץ וחורף אתה ... ( cache )
 • שמות פרק טז : ... אבל בפלא הגדול אשר יעשה לכם בבקר תראו את כבוד מלכותו אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיו וכגבורותיו, שבגדולות ובנפלאות שיעשה השם יראה את כבודו, כעניין לקבץ את ... ( cache )
 • עשה פלא : ... אשר בראת כל בריותיך, כדי שכירו גודל מלכותך ויכולתך, אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, ובפרט לעם ישראל אשר בחרת לגורלך ולכל הבאים לחסות תחת כנפיך, ... ( cache )
 • מכילתא שמות : שהן ממונין זה למעלה מזה, שנאמר: כי גבוה מעל גבוה שומר וגו' שמא דרכיך כדרכיהם?! אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך - כמעשיך על הים. וכגבורותיך על נחלי ארנון. ( cache )
 • מגלה עמוקות ואתחנן : לכן רצה משה לכנוס לארץ ישראל, שלא יהיה מחלוקת שמאי והלל בעולם, שישתמשו תלמידים כל צרכם ויהיה תורה אחת ומשפט אחד לכל ישראל ג€“ על זה אמר אשר מי אל בשמים ובארץ, ... ( cache )
 • קווים לדמותה של הנהגה אידיאלית / חנה ספראי | תורה ועבודה : "אשר מי אל בשמים ובארץ - שלא כמדת בשר ודם מדת הקדוש ברוך הוא, מדת בשר ודם אפרכוס יושב על אפרכיא שלו מתירא הוא מן סנקתידרוס שלו שלא יחזירנו אתה שאין לך סנקתידרוס ... ( cache )
 • ביתא ישראל - טור אישי - פרשת השבוע ג€“ ואתחנן. (הרב יצחק זגייה, רב הקהילה... : 2 אוגוסט 2012 ... משה רבנו בפנייתו אל הבורא "את גדולתך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ יעשה כמעשיך וכגבורתך" פירוש רשי את גדולתך,מידת טובתך היא לסלוח ולמחול ... ( cache )
 • פרשת שמיני - כבוד ה' - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... אבל בפלא הגדול אשר יעשה לכם בבוקר תראו את כבוד מלכותו אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיו וכגבורותיו, שבגדולות ובנפלאות שיעשה השם יראה את כבודו, כענין לקבץ את ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- דברים פרק ג : ... לכם: (כג) ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר: (כד) אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: (כה) אעברה ... ( cache )
 • חגים : 30 יולי 2012 ... ה' בעת ההיא לאמור:ה' אלוקים אתה החילות להראות את-עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: אעברה נא ואראה ... ( cache )
 • אהובה קליין | תורה : ... להיכנס לתוך ארץ ישראל כפי שהכתוב מתאר: "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור:ה' אלוקים אתה החילות להראות את-עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשרג€¦ ( cache )
 • more "אשר מי אל בשמים " :
 • בלעם - מקוסם אלילי לנביא ישראלי : השם "א-להים" מעיקרו הוא שם כללי, המשותף לא-ל היחיד שלנו ולאלילי העמים וכמוהו גם השם " א-ל", (4) כמו "אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורֹתך" (דב' ג:כד), או "מי ... ( cache )
 • 'אנוּ עוד באמצע של להיכנס': ארבעה אוֹפָנִים לחג מתן תורה ֲ« פֶּרֶא אדם חוֹשב : 28 מאי 2009 ... ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורֹתיך' (דברים ג', 24), עדיין היה דומה בעיניו כאילו התחיל להשיג השגת אלהים, דומה בעיניו כאלו לא בא לשום השגה בחכמת התורה. ( cache )
 • שומע תפילה התשע"א : ממשה, דכתיב: ואתחנן אל ה' בעת ההיא, וכתיב: ה' אלקים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה: ... ( cache )
 • על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה - ר : ... כנגד יעקב שמבואר בגמרא ג€“מגילה י"ח, א'- שה' קראו 'א"ל') בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך, (וכמו שזכיתי במצרים להקים את כל שלשה האבות ביחד להחיש גאולת מצרים, ... ( cache )
 • 3 : ... את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך" וכתיב בתריה {בסוף}: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון". ( cache )
 • more "ובארץ אשר יעשה כמעשיך " :
 • חגים : ... בעת ההיא לאמור:ה' אלוקים אתה החילות להראות את-עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: אעברה נא ואראה את- הארץ הטובה אשר ... ( cache )
 • הא-לוהים לפי התנ"ך : דברים (פרק ג, כג): "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור, אדוני ה', אתה החילותָ להראות את עבדך את גודלך, ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך ". ( cache )
 • 'ניו אייג nrg - חן חן למתחנן : 27 יולי 2007 ... "ואתחנן אל יהוה בעת ההיא לאמר: אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך ": (דברים ... ( cache )
 • "עמותת תאיר נרי" לפרשת ואתחנן תשע"ב : ואתחנן אל ה'. "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור, ה' אלוקים. אתה הַ חִ לות להראות את עבדך את גודלך. ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמיים בארץ. אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך אעברה נא ... ( cache )
 • ביאור:בבלי עבודה זרה דף ז ג€“ ויקיטקסט : 2 יוני 2009 ... ממשה רבינו, דכתיב (דברים ג כד) ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך [את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך ], וכתיב ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- עומד אחר כתלינו : כי אתה ה' החילות להראות לעבדיך את גדלך ואת היד החזקה אשר מי א-ל בשמים וארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ואראה את ההר הטוב הזה והלבנון 17. היינו שיבנה לנו את ... ( cache )
 • more "אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך " :
 • דברים ג כה : 24 יוני 2009 ... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- משה רבנו וארץ ישראל : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו'", מתפילותיו של משה רבנו ע"ה להיכנס לארץ, למדנו על גודל אהבתו לארץ ישראל. "ואתחנן אל ה'" לשון תחנונים, בחינת "תחנונים ידבר רש", ולשון ... ( cache )
 • ואראה את הארץ הטובה, הרב יעקב פילבר|מאמרים : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". ב"עולת ראיה" מסביר הראי"ה שהקשר של העם היהודי לארץ ישראל אינו דומה לקשר של שאר העמים לארצם, את ההבדל הוא מדייק מהכתוב (דבה"י א, ... ( cache )
 • ואתחנן : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה (ג, כה). והלא כשיעבור ממילא יראה. אלא שתפלתו היתה גם על הראיה כי האדם העוסק בדבר צריך להתפלל להשי"ת שיראהו הטוב שבאותו דבר. ( cache )
 • היכן מצאנו דוגמאות לתחנונים בתנ"ך? : 31 יולי 2012 ... אלוקים אתה החילות להראות את-עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: אעברה נא ואראה את - הארץ הטובה אשר ... ( cache )
 • על מות משה ומותם של בני ישראל : כיון שבא ליכנס לא"י, התחיל אומר ' אעברה נא ואראה את הארץ הטובה'. אמר לו הקב"ה: משה, כבר בטלת את שלי וקיימתי את שלך - אני אמרתי 'ואשמידם' ואתה אמרת 'סלח נא' ונתקיים ... ( cache )
 • ארץ טובה / פרשת עקב : ... אלהיך' - זו ברכת הזמון; 'על הארץ' - זו ברכת הארץ; 'הטובה' - זו בונה ירושלים; וכן הוא אומר (דברים ג כה) 'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן' ההר הטוב הזה והלבנון; ... ( cache )
 • ynet זהו טור על משמעות החיים. תעזו לקרוא? - יהדות : 3 אוגוסט 2012 ... ועל כן הוא מבקש לזכות ולראות גם את סיומה של הדרך: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". חייו של משה, מלידתו הפלאית ועד למותו האגדי, כוונו לתפקידו כמנהיג ... ( cache )
 • משה תפלה : דדריש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, מנלן, ממשה רבינו, דכתיב ה' אלקים אתה החילותה להראות את עבדך וגו', וכתיב בתריה, אעברה נא ואראה את הארץ ... ( cache )
 • כלי יקר על בראשית יג יז ג€“ ויקיטקסט : 9 נובמבר 2011 ... כה) אעברה נא ואראה את הארץ. הרי שהזכיר לשון נא אצל ... ועל קניית שני מיני שלימות אלו אמר משה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. כי באמרו אעברה נא בקש על ... ( cache )
 • ראיית ארץ ישראל : בקשתו של משה גלומה במספר מילים " אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג', כה'). ודורשים חז"ל: "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה ... ( cache )
 • מדוע ה' לא קיבל את תפילת משה? : "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן. ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" (דברים, ג', 25-26). ( cache )
 • דרישת ציון : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה..." (דברים ג', כג'-כה') משה מתפלל ומתחנן להקב"ה לעבור ולראות את ארץ ישראל. ואמנם דרישתו של משה להיכנס לארץ ישראל לא נענתה, אך מצד שני ... ( cache )
 • 515 תפילות משה : שהוא ראה את כל הארץ כבקשתו אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו', ונענה כדברי ה' שאמר לו עלה אל הר העברים הזה וראה בעיניך וכו'. ב. שהיות ועיקר תפילתו של משה היתה לצורך ... ( cache )
 • הארץ המובטחת, החזון ומשה: דבר תורה לפרשת ואתחנן : 30 יולי 2012 ... בתחילת פרשת "ואתחנן" מבקש משה מה': אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ג€¦" עונה ה' למשה: "עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ... ( cache )
 • הכניסה לנודניקים בלבד! : הוא החל במסע שיכנוע כלפי בורא עולם: "ואתחנן אל הֲ´ בעת ההיא לאמור, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה...". אומרים רבותינו הקדושים כי משה התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות ... ( cache )
 • מדרש רבא : כיון שבא ליכנס לא"י התחיל אומר: (דברים ג) אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. אמר לו הקב"ה: משה! כבר בטלת את שלי וקיימתי את שלך! אני אמרתי: ואשמידם! ואת אמרת: סלח נא! ( cache )
 • שבח פירותיה של ארץ ישראל : ... שדבריו מכוונים ע"פ המדרש ששואל על בקשתו של משה רבינו: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" מקשה המדרש "וכי לאכול מטובה הוא צריך וכי לשבוע מטובה הוא חסר", ומתרץ המדרש ... ( cache )
 • כל הפרק : 9 נובמבר 2011 ... ואצל משה רבינו ע"ה מוחלפת השיטה שאמר (דברים ג.כה) אעברה נא ואראה את הארץ. הרי שהזכיר לשון נא אצל העברה ממש שהיא דוגמת קום התהלך בארץ אבל אצל ... ( cache )
 • מעין של געגועים לארץ ישראל : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" (דברים ג', כג-כה) - שיטח משה רבנו תחנונים ותפילות כמנין ואתחנ"ן, והרחיב והעמיק רבות רבות בהפצרותיו, ככל המבואר בספרי הקדמונים, ובמיוחד ... ( cache )
 • עוד יוסף חי - שורש התפילה והתחנונים : "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" ג€“ זוהי אולי התפילה הנרגשת ביותר של משה רבינו, ודוקא תפילה זו אינה נענית, "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי". ( cache )
 • ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר (ג' כ : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה: לכאורה מובן מאליו שאם יבוא אל הארץ, יראה אותה, ומסביר הרבי מקאצק: משה התפלל שבבואו אל הארץ יזכה לראות רק את הטוב שבה ולא כפי ... ( cache )
 • דרך ארץ קדמה לתורה : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה... ההר הטוב הזה והלבנון". שטח משה רבינו תחנונים ותפילות כמנין ואתחנ"ן, הרחיב והעמיק רבות רבות בהפצרותיו, ככל המבואר בספרי הקדמונים(1). ( cache )
 • שבת "ואתחנן" - ["נחמו נחמו עמי"] : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה (דברים ג, כג-כט) פרשת ואתחנן הנקראת בשבת נחמו, מקבלת בארץ ישראל של סוף המאה העשרים ואחת לספירה משנה חשיבות וגוון אקטואלי. ( cache )
 • פרשת שבוע - ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" נתיבות : אתר ישיבת ההסדר נתיבות, שיעורים, מאמרים, ימי עיון. מיסודו של הגרעין ...
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - תשתית; : "ויאמר אעברה נא ואראה את היריד הלזה" ("אלו ואלו", "והיה העקב" עמ' צז). (במקום " אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". (דברים ג כה). היריד ההומה וההמוני נתפס כאן במונחים של כמיהה ... ( cache )
 • תשובה ויסורים : חטאתי מאד אשר עשיתי" (י); "ויתן ה' דבר בישראל מהבֹקר ועד עת מועד" (טו); (3) משה רבנו התחנן להיכנס לארץ (דב' ג): "אעברה נא ואראה את הארץ הטֹבה. ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף ... ( cache )
 • פרשת דרכים דרוש ח ג€“ ויקיטקסט : 10 ספטמבר 2012 ... וזהו כוונת ח�ל במה שאמרו אעברה נא ואראה את הארץ הטובה 38 אמר לו הקב�ה למשה משה אם יש אעברה נא אין כאן סלח נא ואם יש סלח נא אין כאן אעברה נא, ע�כ. ( cache )
 • דברים, פרשת "ואתחנן", תשנ"ז, פרופ' יצחק לוין : משה. כבר בתחילת פרשת "ואתחנן" רואים את האיש משה בכמיהתו העצומה להיכנס לארץ ישראל ולחוש אותה ישירות בעיניו, ברגליו ובכל חושיו: "אעברה-נא ואראה את הארץ הטובה אשר ... ( cache )
 • more "אעברה נא ואראה את " :
 • דברים, פרשת ואתחנן, תשנ"ט, פרופ' דני סטטמן : את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, בגלל חטאו בעניין מסה ומריבה. ניסיונו האישי לגבי הקשר בין הרמה המוסרית-דתית לבין זכות הישיבה בארץ, מהווה בסיס לאזהרות הנשנות שלו לעם ... ( cache )
 • בית אורות - פרשת ואתחנן - תשס"ד : משה רבינו מגיע עד לגבול ארץ ישראל ושואף בכל ליבו להיכנס "אל הארץ הטובה אשר בעבר הירדן". יש שיחשבו שכל רצונו של משה להיכנס לארץ ישראל כי היא טובה מבחינה חומרית, וכדברי ... ( cache )
 • היורדים הראשונים מהארץ : המנהיג הישיש שהביא את עמו אל גבול ארץ החלומות, האיש שהתחנן לפני האלוקים: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן" (דברים ג', כ"ה), קלט עתה את "הבשורה": שאפנו ... ( cache )
 • | יהדות | פורטל טבעון והסביבה : ואני בחרתי להתייחס לפתיחה של הפרשה, הפותחת בתחנוניו של משה לעבור ולראות את " הארץ הטובה אשר בעבר הירדן", ובסירובו של הקב"ה: "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' ... ( cache )
 • דברי חכמים : מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז פסוק (יד). אעבר נא ואראה (דב' ג כה) אין נא אלא בקשה ואראה (ואראה) את הארץ הטובה אשר בעבר זו ארץ ישראל ההר הטוב זו ירושלים והלבנון זה ... ( cache )
 • שמות פרק טז : לאחר שעברו את הירדן שאותה שבעבר הירדן מיושבת וטובה, שנאמר (דברים ג כה) אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. ותרגום של נושבת: יתבתא. רצה לומר מיושבת: ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן : "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנֹן" (דברים ג'; כה). אנו יכולים להבין מדוע משה רבנו רוצה לראות את "הארץ הטובה", כפי שכינו אותה שני ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן והאלוקים לא סלחג€¦ : 1 אוגוסט 2012 ... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג, כג-כה). כפי שלימדונו חכמים, השתפכו מלבו של משה חמש מאות וחמש עשרה ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - נקודת פתיחה - לא אוכל עוד לצאת ולבוא : בפרשת ואתחנן, לעומת זאת, פונה משה לקב"ה בבקשה לעבור את הירדן - "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן" (ג,כה), אולם הקב"ה מסרב: "ויתעבר ה' בי למענכם ולא ... ( cache )
 • ברסלב סיטי ג€“ פורטל מוסדות היכל הקודש : [ב] אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון ויתעבר הוי"ה בי למענכם וגו`. ויש לומר, על-פי המבואר בדברי רבינו ז"ל (ליקוטי-מוהר"ן, חלק א`, סימן קנה) ... ( cache )
 • Read the Shiur - Keren Yishai (Hebrew) : משה רבנו ע"ה מפיל תחינה לפני הקב"ה בבקשה "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון". והתגובה האלוקית היא:2. "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - האבלות על החורבן והציפיה לגאולה : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג, כג-כה). משה ביקש להיכנס לארץ-ישראל ולראות אותה, ואולם להיכנס לא ניתן לו, אבל לראות את ... ( cache )
 • הלכה יומית מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ואתחנן : השבת נקרא על תחנוניו של משה רבנו לקדוש ברוך הוא שייתן לו להיכנס לארץ ישראל, משה מתפלל ומבקש "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון". ( cache )
 • ברב בישר ג€“ ברב בישרוהו, הרב קלמן מאיר בר - מאגר תורני - ישיבת כרם ביבנה : ... החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון, ... ( cache )
 • more "הארץ הטובה אשר בעבר " :
 • נחמו נחמו עמי גילוי הניצוץ שבכל יהודי : 12 אוגוסט 2011 ... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון. בשבת שלאחר תשעה באב נקראת פרשת ואתחנן, תחינתו של משה בבקשו להיכנס לארץ ... ( cache )
 • לפניך צילום לויין של אזור ערבות מואב מ- Google-Earth אל חניה אחרונה של... : משה בקש "אעברנה ואראה את הארץ הטבה אשר מעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" ופרש רש י " הר טוב-זו ירושלים, הלבנון-זה בית המקדש". וזכה משם לראות את הר הבית בגובה אופק ... ( cache )
 • מכאב הלב עד "שמע ישראל" ונחמוּ- עפרה נחמד על פרשת 'ואתחנן' : אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון" המנהיג הכי גדול שהיה לעם ישראל עומד בשער הארץ המובטחת, דופק בדלת, מצלצל בפעמון, קורא קריאות, ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן : "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנֹן" (דברים ג'; כה). אנו יכולים להבין מדוע משה רבנו רוצה לראות את "הארץ הטובה", כפי שכינו אותה שני ... ( cache )
 • מאמרים וכתבות | פרשת השבוע, שבת, שבתות, שבת ביהדות, יהודים והשבת... : ... ישראל והפעם הוא מדבר על עצמו וכך הוא אומר "ואתחנן אל ה בעת ההיא לאמר וכו אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג פסוקים כג כה) ... ( cache )
 • ואתחנן ג€“ שבת "נחמו" : "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג', כג', כה'). ונשאלת השאלה: מדוע היה כל כך חשוב למשה להיכנס לארץ ישראל בגופו, שהרי כבר היה ... ( cache )
 • מ "נחמו נחמו עמי" ועד "שוש אשיש בה : ... אל הארץ המובטחת בעקבות פרשת מי מריבה, ואעפ"כ אין משה מתייאש אלא זועק ומתחנן " אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג', כה). ( cache )
 • Yeshiva.org.il- משה רבינו וארץ ישראל : "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה". במדרש רבה (ב, ח) ... ( cache )
 • more "הירדן ההר הטוב הזה " :
 • "ואתחנן" לאחר תשעה באב : 5 אוגוסט 2012 ... ושלמות הארץ יוצרת שלמות בקדושה ולכן קשורה למקדש, וזהו שמבקש משה " ההר הטוב הזה והלבנן " שכוונתו לביהמ"ק (רש"י). וכן יש את עשרת הדברות שהם מסמלות ... ( cache )
 • רבי אלעזר, ברכות לב : 15 פברואר 2009 ... אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך וכתיב בתריה (דברים ג כה) אעברה נא ואראה את הארץ הטובה [אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן ]. ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ירושלים : ... דרשו את הכתוב: ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך614: על הארץ, זו ברכת הארץ615; הטובה, זו בונה ירושלים, וכן הוא אומר: ההר הטוב הזה והלבנן 616. ( cache )
 • פרשת ואתחנן: אל איזה אלוהים אתה מתחנן? : 30 יולי 2009 ... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן " (5). כך מביע משה את אכזבתו הקשה מאי-כניסתו לארץ המובטחת (6). ברור שתחינות אבל ... ( cache )
 • more "ההר הטוב הזה והלבנן " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הלכות תפילה שלומדים מתחינת משה על הכניסה לארץ


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-09-22.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-03-24