אם הבנים שמחה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עזרי מעם ה', עושה שמים וארץ

ספר
אם הבנים שמחה
מיוסד על גאולתינו ועל פדות נפשינו מגלות האחרון הזה אחר שנעשה כל מה שהבורא כל עולמים אלקינו ואלקי אבותינו מבקש מאתנו ומצוונו לעשות בענין קרבת הגאולה כמבואר בפנים כל דבר דבור על אופניו בשום שכל ודעת ממקורות נאמנים כולם נובעים ממעין הטהור של תורתינו הקדושה ומפי חכמינו ז"ל בש"ס בבלי וירושלמי במדרש וזהר ומשאר ספרותינו הקדושים ומבוקש מכל איש ישראל אשר כבוד ה' וכבוד אומה הקדושה וכבוד נפשו נוגע בלבו שיקח לו מועד לעבור במתינות ובדיוק על כל דברי הספר הזה אז אני ערב לו שבעזר הבורא יאירו עיניו ושכלו ולבבו יבין את אשר הוא חייב לעשות בעד נפשו בפרט ובעד כל אומתינו הקדושה בכלל ובעבור שמו הגדול יתברך ויתעלה בב"א.

מחובר ממני הצעיר באלפי ישראל
ישכר שלמה טייכטהאל

מלפנים אב"ד ותופס ישיבה נכבדה וכעת פה עיר הבירה בודאפעסט בעהמ"ס שו"ת משנה שכיר כמה חלקים עודם בכת"י ושני חלקים כבר יצאו לאור התחלתי בסידור הכת"י של ספר הנוכחי אור ליום ג' לסדר וארא בשנת תש"ג פה עיר הבירה הנ"ל בעמק עכור מצער חבלי משיח הנוראים אשר השתרגו על צווארנו במשך שנות המלחמה העולמית השנית הנוכחית וה' יזכני לגומרה בפתח תקוה לחזות במהרה בישועתן של ישראל ובהרמת קרנם ובשוב ה' את שיבת ציון בב"א.

ובירושלים תנוחמו, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנכי אנחמכם. וראיתם ושש ליבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה. ונודעה יד ה' את עבדיו וזעם את אויביו (ישעי' ס"ו).

נוסח השער בודאפעסט תש"ג

תוכן העניינים[עריכה]