לדלג לתוכן

אבן עזרא על בראשית טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אולי אבנה — מגזרת "בן". ועוד יתכן, שהבן הוא כדמות בניין והאב כמו היסוד. ו"בן" חסר ה"א. וכן כל "חי" תאר, או פעל עבר: וישמע אברם — אמר לה "כן":

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מקץ עשר שנים — העתיקו קדמונינו ז"ל (יבמות סד א), שלא ישהא אדם עם אשתו יותר מעשר שנים אם לא תלד, וזה הפסוק הוא כדמות אסמכתא, וטוב הוא:

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ותקל — הנח הנעלם אשר בין האות המשרת ואות השורש, תחת הדגש הנתון להתבלע אות הכפל, והוא מבניין נפעל:

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וימצאָהּ — מלה זרה, כי המשפט כמו "וישנאֶהָ" (דברים כב טז):

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אי מזה — כמו "איה", וכן "אי הבל" (בראשית ד ט). וטעם מזה, מקום, כאילו אמר: אי מזה מקום באת? בורחת — נפתח הרי"ש בעבור אות הגרון שהוא אחריו, וכן: "בורחת כל העיר" (ירמיהו ד כט); "והיא כפורחת" (בראשית מ י); "ברחת ובמזרה" (ישעיהו ל כד); וכן: "יודעת איש" (במדבר לא יז), בעבור אותיות הגרון שהם אחה"ע, וכן משפט הלשון, אין זר אתנו:

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הנך — לנקבה, כי "הן" – מלת עניין כמו "עִם", ומשקלו "עִמָך". ישמעאל — בהעלם האל"ף, להקל על הלשון:

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פרא אדם — חפשי בין האדם, כטעם "מי שלח פרא חפשי" (איוב לט ה). והטעם, שלא ימשול בו זר ממשפחתו. ויש אומר, 'פרא ואדם', כמו "שמש ירח עמד זבולה" (חבקוק ג יא); ובעבור שהוא פרא – ידו בכל, ובעבור שהוא אדם – ויד כל בו. והנכון בעיני, שיהיה בין האדם כפרא, שינצח הכל בכחו, ואחר כך ויד כל בו. וכן מפורש בדניאל כי היא החיה הרביעית[1]. ועל פני כל אחיו — שהם בני קטורה, וכן כתוב: "על פני כל אחיו נפל" (בראשית כה יח), וכן בני מדינים מבני קטורה, ונקראו "ישמעאלים" בתורה[2] ובספר שופטים[3]:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אל רֳאי — על משקל "ראה עֳני" (איכה ג א), כטעם "אל מראה". הגם הלום — כמו "עתה". והנכון, שהוא כמו "פֹה", וכן: "הבא עוד הלום איש" (שמואל א י כב). והטעם, הגם פה ראיתי מלאך השם אחר שראה השם בעניי? כי הוא רֹאִי תמיד:

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

באר לחי — לאשר יהיה חי לשנה האחרת, כטעם "כה לחי" (שמואל א כה ו), כי בכל שנה היו חוגגים הישמעאלים אל הבאר הזאת, גם היום יקרא באר זמום:
  1. ^ שיטת ראב"ע היא, כי החיה הרביעית שבדניאל, שהיא המלכות הרביעית שתשלוט בעם ישראל, היא מלכות ישמעאל.
  2. ^ בפרשת מכירת יוסף.
  3. ^ בפרשת גדעון.