רש"י על ירמיהו יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · יג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אזור" - (פורצונ"ט בלע"ז)

"ובמים לא תביאהו" - לכבסו כשיהא מלא זיעה כדי שימהר לירקב

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יצלח לכל" - אינו ראוי לכלום

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי כאזור הזה" - גאונם יהיה כאזור הזה הנרקב

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נבל" - כלי חרס הוא ועשוי להכניס בו יין

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונפצתים איש אל אחיו" - אכה זה על זה עד שישברו חתיכות דקות כמו ככלי יוצר תנפצם (תהלים ב) ונפץ את עולליך (שם קלז) וכן כל ניפוץ שבמקרא

"והאבות והבנים" - אנפץ זה אצל זה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתנגפו" - יכשלו (אצופי"ר בלע"ז)

"הרי נשף" - הרי חשך בלכתם בגולה

"ושית לערפל" - כמו ולשית את האור לערפל

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפני גוה" - מפני גדולה שלכם שתתבטל ד"א מפני גאותה של מלכות שמים שתנתן לאלילים של כשדים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למלך ולגבירה" - יהויכין ואמו

"ירד מראשותיכם" - (וושטריקאי"ץ בלע"ז) עלייתכם כמו שנאמר (מלכים ב כח) ויצא אליו יהויכין הוא ואמו ועבדיו וכולם הוליכם בגולה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ערי הנגב סגרו" - לפני הבאין עליהם מן הצפון ערי א"י סגורות מאימת נבוכדנצר

"הגלת שלומים" - לא ילחם יהויכין כי לשלום יצא ויגלהו ל"א שלומים (גרדונאמינ"ץ בלע"ז) כלומר תשלום עוונם וכן ת"י איתקבלו תושלמת חוביהון (כ)

"שאו עיניכם וראו" - את הבאים עליכם מצפון

"איה העדר נתן לך" - אחר שיגלו יאמר לירושלים כן

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה תאמרי כי יפקוד" - הקב"ה עליך

"למדת אותם עליך אלופים לראש" - שלחתם אליהם מלאכים לכשדיים להביא משם עכו"ם שלהם לעבדם כמו שכתוב (ביחזקאל כג) ותעגבה עליהם למראה עיניה ותשלח מלאכים אליהם כשדימה ד"א למדת אותם עליך אלופים חזקיהו שהראה לשלוחי מרודך בלאדן את כל בית נכאתה (ישעיהו לט)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוליך" - שיפולי הבגדים (טי"ש אורלא"ש בלע"ז) כשמפשיטין את האשה דרך בזיון מהפכין חלוקה מלמטה למעלה

"נחמסו עקביך" - נגזרו דרכיך נחמסו כמו ויחמס כגן שוכו (איכה ב)

"עקביך" - (טרצי"ש בלע"ז) פסקו עוברי דרכים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כושי" - שם אדם שחור וקורין (מא"ר בלע"ז)

"ונמר" - (ליאפר"ט בלע"ז)

"חברבורותיו" - הנמר מנומר הוא והם החברבורות (טק"ש בלע"ז) ואי אפשר שיהפכו

"הרע" - כמו להרע

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מנת מדיך" - חלק מדותיך מדה כנגד מדה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חשפתי שוליך" - גיליתי שיפולי בגדיך להפכם על פניך

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מצהלותיך" - כצהלת סוסים נואפים

"אחרי מתי" - תטהרי עוד