לדלג לתוכן

רש"י על אסתר ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה הוא לה" - איך הוא קרוב לה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להעביר את רעת המן" - שלא תתקיים עצתו הרעה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה בית המן וגו'" - ומעתה הכל רואים שאני חפץ בכם וכל מה שתאמרו יאמינו הכל שמאתי הוא לפיכך אין צריכין אתם להשיבם אלא כתבו ספרים אחרים כטוב בעיניכם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין להשיב" - אין נאה להשיבו ולעשות כתב המלך בזיוף

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ככתבה" - באותיות שלה "כלשנו" - הוא הדיבור

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביד הרצים" - רוכבי סוסים שצוה להם לרוץ "האחשתרנים" - מין גמלים הממהרים לרוץ

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושללם לבוז" - כאשר נכתב בראשונות והם בבזה לא שלחו את ידם שהראו לכל שלא נעשה לשם ממון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתשגן" - אגרת מפורש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבהילים" - ממהרים אותם לעשות מהרה לפי שלא היה להם פנאי שהיה להם להקדים רצים הראשונים להעבירם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותכריך בוץ" - מעטה בוץ טלית העשוי להתעטף