לדלג לתוכן

רי"ף על הש"ס/סנהדרין/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


(דף מ.)

(דף רי"ף יד.) היו בודקין בשבע חקירות באי זה שבוע באי זו שנה באי הז חדש בכמה בחדש באי זה יום באי זו שעה באי זה מקום ר' יוסי אומר וכו' ׃

גמ' אמר ר' יוחנן עד מתי מברכין על החדש עד שתתמלא פגימתו וכמה אמר ר' יעקב אמר ר' יהודה עד שבעה נהרדעי אמרי עד ששה עשר ומעומד:

אמר ר' יוחנן כל המברך על החדש בזמנו כאלו מקבל פני שכינה כתיב הכא (שמות יב) הזה החדש לכם וכתיב התם (שם טו) זה אלי ואנוהו תנא דבי ר' ישמעאל אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים כל חדש וחדש דיין אמר אביי הלכך מעומד:

סליקו להו היו בודקין