עשרה מאמרות/מאמר העיתים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · עשרה מאמרות · מאמר העיתים

<< · עשרה מאמרות · מאמר העיתים

הערות דקדוקים וקושיות בכ"ח עתים שזכרם קהלת.
ביאור כ"ח עתים.
ביאור כ"ח עתים.
ביאור כ"ח עתים.
עת הוא חצי רגע. ופירוש הפסוק ביחזקאל. וכתועבותיהן עשיתי כמעט קט. סוד מ"ש 'מכיש האחרון אין בו שוה פרוטה' לענין בריאת המזיקין.
פירוש מ"ש הנביא ישעיה, הן אנכי בראתי חרש וגו'.
ענין קדימת הקליפה לפרי בעולם המושכל, וסוד תתקע"ד דורות הנרמז באיוב.
מנין תתר"ף חלקי השעה, מרומז בשם הוי"ה בהתחברו לאות אחת מאלפא ביתא המנוקדת בשש נקודות. פירוש 'סחי ומאוס תשימנו' - לשבח. סוד 'סחיש' ו'שחיס' הנאמר בחזקי'. כ"ד שעות היום והלילה מרומזים בי"ב צרופי הויות. ימי חדשי הלבנה מרומזי' במספר כל אלפא ביתא בהתחברן לשם הוי"ה.
ענין חירגא דיומא.
גם רז"ל דעתם שתמונת הארץ היא כדורית, ותוכחת ולעג הרבה נגד החכמים המיחסות לרז"ל השטחיות. ופירוש מ"ש רב קטינא 'אובא טמיא כדיב ומיליה כדיבין'.
ביאור חלוני רקיע.
ענין חלוקא דרבנן. נשים מקבלות שכר במצות עשה שהזמן גרמא כמצווה ועושה. טעם למיכל בת שאול שהניחה תפילין ואשתו של יונה שעלתה לרגל.
עוד דברים בחלוקא דרבנן. ומעלת ב"ת.
ביאור פלוגתא רבי אליעזר ורבנן במתניתין ריש פרק האורג.
מעשה השמש בשבת ע"פ הדין שביתת כלי'. אין בכלים משום שכר שבת.
אין פעולה בעולם אשר איננה הגונה לאיזה נברא. וטעם הדין נתינת הנבלה לגר.
ענינים נפלאים בעבודת פעור ועון הנחש וטהרתו.
ענין נפש הממזר ותקונו, ומ"ש כסף מטהר ממזרי'.
ענין לוט ובנותיו וזרעו. ביאור מ"ש ג' דברים באין בהיסח הדעת.
עוד דברים מעמון ומואב. וביאור מש"ה על דבר אשר לא קדמו וגו'.
ענין הבל וקין.
ענין מיתת משה ואהרן. ומה היא הגויעה ואסיפה.
סוד אדם כי ימות באהל. ומש"ה וכל כלי פתוח וגו'.
משה רבינו ע"ה לא אכל ק"ך ימים. ומה היה עוסק בין כל ירידה לעליה.
טעם קדימת הקליפה לפרי, וענין מיעוט המאורות.
אין לנשמת האדם תקון יותר מבלעדי התורה. וסוד עקודים נקודים וברודים.