לדלג לתוכן

ערכי לשון הקודש - מעל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
ערכי לשון הקודשאות המםערך: מעל


  • מַעַל
"מָעַל מַעַל בחרם" (יהושע כב כ) מעל האחרון שהוא פתוח כולו ומלעיל הוא שם. וגם הראשון הוא מלעיל ספני סמיכותו לשם שהוא מלעיל. אבל הראשון הוא חציו קמוץ שהוא פעל עבר. ורבי יהודה כתב כי הראשון מלרע ולא מצאנוהו אנחנו כן בספרים המדוייקים. "וּמָעֲלָה מַעַל בי"י" (ויקרא ה כא). "כי תִמְעֹל מַעַל" (ויקרא ה טו). "במשפט לא יִמְעַל פיו" (משלי טז י). "כי הפריע ביהודה וּמָעוֹל מַעַל בי"י" (דברי הימים ב כח יט). "וּמָעוֹל" הוא מקור. ואפשר שהוא פעל עבר בשקל "ולא יָכוֹל יוסף" (בראשית מח, א). כאשר כתב רבי יונה. ענינם: הכחש והשקר.
  • מְעִיל
"חשן ואפוד וּמְעִיל" (שמות כח ד). "וּמְעִיל קטן תעשה לו אמו" (שמואל א ב יט). "כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולת מְעִילִים" (שמואל ב יג יח). הוא לבוש נכבד. אבל מעילים הנזכרים הנה אינן כִּתְכוּנַת המעיל הכתוב בתורה, כי זה היה כִּתְכוּנַת הכתונת כמו שאמר "ועליה כתונת פסים". ויונתן תרנם מעילים כרדוטין, [וכן תרגום "אפוד בד" כרדוט דבוץ].
  • מְעִיל
"וּמְעִיל קָטֹן תעשה לו אמו" (שמואל א ב יט ) . מלבוש דומה קצת למעיל של כהן גדול "ויתפשט יהונתן את הַמְּעִיל" (שמואל א יח ד). שם מלבוש חשוב. "ובקרעי בגדי וּמְעִילִי" (עזרא ט ד). הוא מין מלבוש עליון. "ודויד מכרבל בִּמְעִיל בוץ" (דברי הימים א טו כז). שם מלבוש העליון כעין המעיל של כהן גדול.


מקורות נוספים

הערות שולייםפירושים נוספים

  • מְעִיל
כתב רש"י (שמות כח, ד) הוא כמין חלוק וכן הכתנת אלא שהכתנת סמוך לבשרו ומעיל קורא חלוק העליון ואין הדבר כן כי המעיל בגד יתעטף בו כמו שאמר (ש"א כח, יד): "והוא עוטה מעיל" וכתיב (ישעיה סא, י): "מעיל צדקה יעטני" ולא תבא עטיה על הכתנת רק על השלמה אשר יכסה בו דכתיב (תהלים קד, ב): "עוטה אור כשלמה" כי הוא עטוף וכן (ויקרא יג, מה): "ועל שפם יעטה". - יתעטף.