עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קנג עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ו מהלכות שבת הלכה כב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סי' רסו סעיף א וסעיף ח וסימן שמט סעיף ה:

ב ג מיי' פ"כ שם הלכה ו , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' רסו סעיף ב:

ג ד מיי' פכ"א שם הל' י , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ט:

ד ה מיי' פ"ו שם הלכה כב , סמג שם:

ה ו ז מיי' שם ופ"כ שם הלכה ז , סמג שם , טוש"ע שם סעיף א:

ו ח מיי' פ"כ שם הלכה ו , סמג שם , טוש"ע שם סעיף א:

ז ט מיי' שם הלכה ז , טוש"ע שם סעיף ג:

ח י מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ד:

ט כ ל מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

דף קנג עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פ"ד מהלכות תרומות הלכה ב , סמג עשין קלד , טוש"ע י"ד סימן שלא סעיף ל:

יא ב מיי' פ"כ מהלכות שבת הלכה ז , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רסו סעיף ז:

יב ג מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם סעיף ב:

יג ד מיי' פי"ג שם הלכה יב:

יד ה ו מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רסו סעיף יא:

טו ז מיי' פ"א שם הלכה א ב:

דף קנד עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"כ מהלכות שבת הלכה א:

(טז) (א) [מיי' פ"ח מהלכות סנהדרין הלכה ב]:

דף קנד עמוד ב[עריכה]

יז א ב ג מיי' פכ"א מהלכות שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רסו סעיף ט:

יח ד ה מיי' שם , טוש"ע שם וסימן שה סעיף יח:

יט ו מיי' פ"ד מהלכות סוכה הלכה ו , טוש"ע א"ח סי' תרכח סעיף ג:

דף קנה עמוד א[עריכה]

כ א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שה סעיף יח:

כא ב ג מיי' פכ"א מהל' שבת הל' יח , טוש"ע א"ח סי' שכד סעיף ד:

כב ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ח:

דף קנה עמוד ב[עריכה]

כג א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה יח , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שכד סעיף ו:

כד ב ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ז:

כה ד ה מיי' שם הלכה לה , טוש"ע שם סע"ט:

כו ו מיי' שם והלכה לו , טוש"ע שם סעיף י:

כז ז ח ט מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יא:

כח י מיי' פ"כ מהלכות טומאת מת הלכה ד:

כט כ מיי' פכ"א מהלכ' שבת הלכה לה:

ל ל מיי' פכ"א מהלכות שבת הלכה לד , טוש"ע א"ח סי' שכד סע"ג:

דף קנו עמוד א[עריכה]

לא א ב ג ד מיי' שם הלכה לג , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שכא סעיף יד:

דף קנו עמוד ב[עריכה]

לב א טוש"ע י"ד סימן רמז סעיף ד:

לג ב טוש"ע א"ח סימן ב סעיף ו:

לד ג ד מיי' פכ"א מהלכות שבת הל' יח , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שכד סעיף ו ז:

לה ה מיי' פ"ב מהלכות י"ט הלכה טז , סמג לאוין עה:

דף קנז עמוד א[עריכה]

לו א מיי' פ"ב מהלכות יו"ט הלכה יב , סמג לאוין עה , טוש"ע א"ח סימן תקא סעיף א:

לז ב ג מיי' שם הלכה יא וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' תקיח סעיף ו:

לח ד מיי' שם הלכה יז , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן תצו סעיף ב:

לט ה מיי' שם הלכה ב וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' תצ סעיף ג:

מ ו מיי' פכ"ד מהלכות שבת הלכה ו ופי"ג מהלכות נדרים הלכה ח וסמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שמא סעיף א וטוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כד:

מא ז מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ו וסמג שם ומיי' פ"ו מהלכות שבועות הלכה ו , סמג לאוין סה רסח , טוש"ע שם וטוש"ע י"ד סי' רכח סעיף ג:

מב ח מיי' פי"ב מהל' נדרים הלכה טו , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כא:

מג ט מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ו ופ"ו מהלכות שבועות הלכה ו , סמג לאוין סה ולאוין רמב , טוש"ע א"ח סימן שמא סעיף א וטוש"ע י"ד סימן רכח סעיף ג:

דף קנז עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ו , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שיז סעיף א:

מה ב מיי' פכ"ד מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שו סעיף ו: