עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קנג עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף א וסעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' שמט סעיף ה:

ב ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ב:

ג ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ט:

ד ה מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כב , סמ"ג לאוין סה:

ה ו ז מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כב , ומיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף א:

ו ח מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף א:

ז ט מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ג:

ח י מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ד:

ט כ ל מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ה:

דף קנג עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב , סמג עשין קלד , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ל:

יא ב מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ז:

יב ג מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ב:

יג ד מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יב:

יד ה ו מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף יא:

טו ז מיי' פ"א מהל' שבת הלכה א והלכה ב:

דף קנד עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה א:

(טז) (א) [ מיי' פ"ח מהל' סנהדרין הלכה ב ]:

דף קנד עמוד ב[עריכה]

יז א ב ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ט:

יח ד ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסו סעיף ט , וטור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יח:

יט ו מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף ג:

דף קנה עמוד א[עריכה]

כ א מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יח:

כא ב ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ד:

כב ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ח:

דף קנה עמוד ב[עריכה]

כג א מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ו:

כד ב ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ז:

כה ד ה מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לה , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ט:

כו ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לה והלכה לו , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף י:

כז ז ח ט מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף יא:

כח י מיי' פ"כ מהל' טומאת מת הלכה ד:

כט כ מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לה:

ל ל מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לד , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ג:

דף קנו עמוד א[עריכה]

לא א ב ג ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יד:

דף קנו עמוד ב[עריכה]

לב א טור ושו"ע יו"ד סי' רמז סעיף ד:

לג ב טור ושו"ע או"ח סי' ב סעיף ו:

לד ג ד מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ו וסעיף ז:

לה ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה טז , סמ"ג לאוין עה:

דף קנז עמוד א[עריכה]

לו א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יב , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף א:

לז ב ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יא , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ו:

לח ד מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצו סעיף ב:

לט ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ג:

מ ו מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ו , ומיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה ח , וסמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמא סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף כד:

מא ז מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ו , וסמג שם , ומיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ו , סמ"ג לאוין סה רסח , טוש"ע שם , וטור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ג:

מב ח מיי' פ"יב מהל' נדרים הלכה טו , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף כא:

מג ט מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ו , סמ"ג לאוין סה ולאוין רמב , טור ושו"ע או"ח סי' שמא סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף ג:

דף קנז עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף א:

מה ב מיי' פ"כד מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שו סעיף ו: