עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף פב עמוד א[עריכה]

א ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ו , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תטו סעיף א:

ב ד מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יח , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תיג:

ג ה מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה כא , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תיד סעיף ב:

ד ו ז מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה א , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמ סעיף ב:

דף פב עמוד ב[עריכה]

ה א ב ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה כא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תיד סעיף א:

ו ד מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ז:

ז ה מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

ח ו מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה א:

דף פג עמוד א[עריכה]

ט א ב ג מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה א:

י ד מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה טו , סמג עשין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' שכד סעיף א:

דף פג עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שעה סעיף ב:

יב ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה טז:

דף פד עמוד א[עריכה]

יג א ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שעה סעיף ב:

יד ג ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה יח:

טו ה ו מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה יז , וטור ושו"ע או"ח סי' שעה סעיף ד:

דף פה עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שעו סעיף ב:

יז ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יז , וטור ושו"ע או"ח סי' שעו סעיף ג:

דף פה עמוד ב[עריכה]

יח א ב מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנג סעיף א:

יט ג מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ג:

כ ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף א:

כא ה מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז והלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף א:

כב ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף יא:

דף פו עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה יד , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף ב:

כד ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה יג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שעא סעיף א:

כה ג ד ה ו מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כא , ומיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שנו סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שעו סעיף א:

דף פו עמוד ב[עריכה]

כו א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ד , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ט:

כז ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף א:

דף פז עמוד א[עריכה]

כח א ב מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שנו סעיף א:

כט ג מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יא:

דף פז עמוד ב[עריכה]

ל א מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנה סעיף א:

לא ב מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שנה סעיף ה:

לב ג מיי' פ"יד מהל' טומאת אוכלין הלכה יא:

דף פח עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מח:

לד ב מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנה סעיף א:

לה ג ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שנה סעיף ה:

לו ה מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנז סעיף א:

לז ו מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שנז סעיף ב:

לח ז מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שנז סעיף א:

לט ח מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שעז:

דף פח עמוד ב[עריכה]

מ א ב ג מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה טז והלכה יז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנז סעיף א:

דף פט עמוד א[עריכה]

מא א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שעז: