עין משפט ונר מצוה/מכות/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ז עמוד א[עריכה]

א ט מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה א , סמג עשין עה:

ב י מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה יב , סמג שם:

דף ז עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה יג , סמג עשין עה:

ד ב ג ד ה ו מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י:

ה ז מיי' שם הלכה יג ולפטור , ועי' בכסף משנה:

ו ח מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה יד:

ז ט מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י:

ח י מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה יא:

ט כ מיי' שם הלכה יד ולפטור:

י ל מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה יג ועיין בכסף משנה:

יא מ מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה טו:

דף ח עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה טו , סמג עשין עה:

יג ב מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה יא:

יד ג ד מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ו:

טו ה ו ז מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ז:

טז ח מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ח:

יז ט מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ט:

יח י מיי' פ"יא מהל' שמיטין הלכה יז , סמג לאוין ערה:

יט כ מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ה והלכה ו , סמג עשין עה:

דף ח עמוד ב[עריכה]

כ א ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ו והלכה ז והלכה יד:

כא ג מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ו , סמג עשין קצט:

כב ד מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ה , סמג עשין עה:

כג ה מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג:

כד ו מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג [ עיין כסף משנה ]:

כה ז מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ה:

כו ח מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה טו:

כז ט מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג:

כח י מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה יב , סמג לאוין קצט:

דף ט עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה יב , ומיי' פ"ה מהל' חובל הלכה ג , סמג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' תכ סעיף ב:

ל ב מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג והלכה ד:

לא ג מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ד , ומיי' פ"י מהל' מלכים הלכה א:

דף ט עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה א:

לג ב מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה יד , סמג עשין עה:

לד ג מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י , סמג שם:

לה ד מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה א , סמג שם:

לו ה מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ב , סמג עשין עו:

לז ו מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ג:

לח ז מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ה:

לט ח מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ח:

מ ט מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ז:

מא י מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ב:

מב כ מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ז:

דף י עמוד א[עריכה]

מג א מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ט והלכה י , סמג עשין עז:

מד ב ג מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ח - הכל שם:

מה ד מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה א , סמג עשין עו:

מו ה מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה א , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ז:

מז ו מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה א , סמג עשין עו:

דף י עמוד ב[עריכה]

מח א מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ה , סמג עשין עו:

מט ב מיי' פ"ה מהל' תשובה הלכה א , ופ"ו כל הפרק ע"ש:

נ ג מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ט:

נא ד מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ח:

נב ה ו מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ו:

דף יא עמוד א[עריכה]

נג א מיי' פ"ט מהל' ס"ת הלכה יג , סמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רעח סעיף א:

נד ב מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מט:

נה ג מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ט , סמג עשין עז:

דף יא עמוד ב[עריכה]

נו א מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה יא , סמג לאוין רח , טור ושו"ע יו"ד סי' שלד סעיף ל:

נז ב מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ט:

נח ג מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה יא:

נט ד מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה י:

ס ה מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ח:

סא ו מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה יא:

סב ז מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה י:

סג ח ט מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ג:

סד י מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה יב:

סה כ מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה י:

דף יב עמוד א[עריכה]

סו א ב ג מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה יג , סמג עשין עה:

סז ד מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ד , ומיי' פ"יג מהל' שמיטין הלכה ג , סמג עשין קצה:

סח ה מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ג והלכה ח , סמג עשין עה סמג עשין עו:

סט ו ז מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה יא , סמג שם:

ע ח מיי' פ"יג מהל' שמיטין הלכה ד , סמג עשין קצה:

עא ט מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ה:

עב י מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה י:

עג כ מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה יא:

עד ל מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ג:

עה מ מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה יד , סמג לאוין ריג , טור ושו"ע יו"ד סי' רמא סעיף ה:

עו נ מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה יד:

עז ס מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ג:

עח ע מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה יא:

דף יב עמוד ב[עריכה]

עט א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה טו וע"ש בכסף משנה:

פ ב ג מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ה , סמג עשין מה ועשה מו:

פא ד מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ז:

דף יג עמוד א[עריכה]

פב א מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה י:

פג ב מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה יד:

פד ג ד מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה י:

פה (דד) מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ח: