עין משפט ונר מצוה/מכות/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ז עמוד א[עריכה]

א ט מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה א', סמג עשין עה:

ב י מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י"ב, סמג שם:

דף ז עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י"ג, סמג עשין עה:

ד ב ג ד ה ו מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י':

ה ז מיי' שם הלכה יג ולפטור, ועי' בכסף משנה:

ו ח מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י"ד:

ז ט מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י':

ח י מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י"א:

ט כ מיי' שם הלכה יד ולפטור:

י ל מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י"ג ועיין בכסף משנה:

יא מ מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ט"ו:

דף ח עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ט"ו, סמג עשין עה:

יג ב מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י"א:

יד ג ד מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ו':

טו ה ו ז מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ז':

טז ח מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ח':

יז ט מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה ט':

יח י מיי' פי"א מהל' שמיטין הלכה י"ז, סמג לאוין ערה:

יט כ מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ה' והלכה ו, סמג עשין עה:

דף ח עמוד ב[עריכה]

כ א ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ו' והלכה ז והלכה יד:

כא ג מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ו', סמג עשין קצט:

כב ד מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ה', סמג עשין עה:

כג ה מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג':

כד ו מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג' [ עיין כסף משנה ]:

כה ז מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ה':

כו ח מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ט"ו:

כז ט מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג':

כח י מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה י"ב, סמג לאוין קצט:

דף ט עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פט"ז מהל' סנהדרין הלכה י"ב, ומיי' פ"ה מהל' חובל הלכה ג', סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף ב':

ל ב מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ג' והלכה ד:

לא ג מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ד', ומיי' פ"י מהל' מלכים הלכה א':

דף ט עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה א':

לג ב מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י"ד, סמג עשין עה:

לד ג מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י', סמג שם:

לה ד מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה א', סמג שם:

לו ה מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ב', סמג עשין עו:

לז ו מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ג':

לח ז מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ה':

לט ח מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ח':

מ ט מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ז':

מא י מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ב':

מב כ מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ז':

דף י עמוד א[עריכה]

מג א מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ט' והלכה י, סמג עשין עז:

מד ב ג מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ח' - הכל שם:

מה ד מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה א', סמג עשין עו:

מו ה מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה א', סמג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ז':

מז ו מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה א', סמג עשין עו:

דף י עמוד ב[עריכה]

מח א מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה ה', סמג עשין עו:

מט ב מיי' פ"ה מהל' תשובה הלכה א', ופ"ו כל הפרק ע"ש:

נ ג מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ט':

נא ד מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה ח':

נב ה ו מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ו':

דף יא עמוד א[עריכה]

נג א מיי' פ"ט מהל' ס"ת הלכה י"ג, סמג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ח סעיף א':

נד ב מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט', סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ט:

נה ג מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ט', סמג עשין עז:

דף יא עמוד ב[עריכה]

נו א מיי' פ"ז מהל' ת"ת הלכה י"א, סמג לאוין רח, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף ל':

נז ב מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ט':

נח ג מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה י"א:

נט ד מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה י':

ס ה מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ח':

סא ו מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה י"א:

סב ז מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה י':

סג ח ט מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ג':

סד י מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה י"ב:

סה כ מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה י':

דף יב עמוד א[עריכה]

סו א ב ג מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה י"ג, סמג עשין עה:

סז ד מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ד', ומיי' פי"ג מהל' שמיטין הלכה ג', סמג עשין קצה:

סח ה מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ג' והלכה ח, סמג עשין עה סמג עשין עו:

סט ו ז מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה י"א, סמג שם:

ע ח מיי' פי"ג מהל' שמיטין הלכה ד', סמג עשין קצה:

עא ט מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ה':

עב י מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה י':

עג כ מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה י"א:

עד ל מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ג':

עה מ מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה י"ד, סמג לאוין ריג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"א סעיף ה':

עו נ מיי' פ"ה מהל' ממרים הלכה י"ד:

עז ס מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ג':

עח ע מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה י"א:

דף יב עמוד ב[עריכה]

עט א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ט"ו וע"ש בכסף משנה:

פ ב ג מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ה', סמג עשין מה ועשה מו:

פא ד מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה ז':

דף יג עמוד א[עריכה]

פב א מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה י':

פג ב מיי' פ"ז מהל' רוצח הלכה י"ד:

פד ג ד מיי' פ"ח מהל' רוצח הלכה י':

פה (דד) מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ח':