משנה שקלים א ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שקלים · פרק א · משנה ב | >>

[עריכה]

אמר רבי יהודה, בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפניהם.

משרבו עוברי עבירה, היו עוקרין ומשליכין על הדרכים, התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה.

משנה מנוקדת

[עריכה]

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה:

בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ עוֹקְרִין וּמַשְׁלִיכִין לִפְנֵיהֶם.
מִשֶּׁרַבּוּ עוֹבְרֵי עֲבֵרָה,
הָיוּ עוֹקְרִין וּמַשְׁלִיכִין עַל הַדְּרָכִים;
הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ מַפְקִירִין כָּל הַשָּׂדֶה כֻּלָּהּ.

נוסח הרמב"ם

אמר רבי יהודה:

בראשונה - היו עוקרין, ומשליכין לפניהם.
משרבו עוברי עבירה - היו משליכין על הדרכים.
התקינו - שיהו מפקירין את כל השדה.

פירוש הרמב"ם

זה מבואר ואמת. וכבר בארנוהו בפרק שני מכלאים.


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

היו עוקרים ומשליכים לפניהם - לפני בעלי השדות כדי שיתביישו. והיו בעלי שדות שמחים שמנכשים להם שדותיהם, ועוד שהיו נותנים אותן לפני בהמתן. התקינו שיהיו משליכים אותן בדרכים. ועדיין היו בעלי שדות שמחים שהיו מנכשים להן:

התקינו שיהו מפקירין כל השדה - דהפקר בית דין הפקר ו:

פירוש תוספות יום טוב

שיהו מפקירין. פירש הר"ב דהפקר בית דין הפקר. דכתיב (עזרא י' ח') כל אשר לא יבא [לשלשת ימים בעצת השרים והזקנים] יחרם [כל רכושו]. בירושלמי דהכא ובבלי ריש פרק עשירי דיבמות [פט:]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ו) (על הברטנורא) דכתיב כל אשר לא יבא לשלשת ימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו. ירושלמי:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

א"ר יהודה בראשונה וכו':    ר' יהודה מפ' למילתיה דת"ק והכי איתא בפ"ק דמ"ק. והתם בריש ההוא פירקא מפרש דלא היו מפקירין אא"כ מצאו בה אחד מכ"ד ממין אחר כדמפורש ברפ"ב דכלאים ע"כ ובטור חושן משפט סוף סימן רע"ג:

תפארת ישראל

יכין

בראשונה:    [עהעדעם], אם מצאו השלוחין כלאים בט"ו אדר, שלא נזהרו העם בזריעה, היו וכו':

היו עוקרין ומשליכין לפניהם:    לפני בעלי השדות, כדי לביישן:

משרבו עוברי עברה:    שהיו מלעיבין בהשלוחין ושמחין, שאחר שהלכו השלוחין היו נותנין העשב הנעקר לבהמתן, להכי היו עוקרין וכו':

היו עוקרין ומשליכין על הדרכים:    ועדיין היו שמחין, מדניכשו השלוחין שדותיהן ממין האחר, להכי חזרו והתקינו וכו':

בועז

פירושים נוספים