משנה שביעית ו ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת שביעית · פרק ו · משנה ו | >>

[עריכה]

אין מביאין תרומה מחוצה לארץ לארץ.

אמר רבי שמעון, שמעתי בפירוש, שמביאין מסוריא ואין מביאין מחוצה לארץ.

משנה מנוקדת

[עריכה]

אֵין מְבִיאִין תְּרוּמָה מֵחוּצָה לָאָרֶץ לָאָרֶץ.

אָמַר רַבִּי שִמְעוֹן:

שָׁמַעְתִּי בְּפֵרוּשׁ שֶׁמְּבִיאִין מִסּוּרְיָא, וְאֵין מְבִיאִין מֵחוּצָה לָאָרֶץ.

נוסח הרמב"ם

אין מביאין תרומה -

מחוצה לארץ - לארץ.
אמר רבי שמעון: שמעתי בפירוש,
שמביאין - מסוריה,
ואין מביאין - מחוצה לארץ.

פירוש הרמב"ם

כל זה מבואר.

ואין הלכה כרבי שמעון:

פירוש רבינו שמשון

אין מביאין תרומות. בירושלמי (פ"ו ה"ד) פריך תמן תנינן בן אנטיגנוס הביא בכורים מאספמיא וקבלו ממנו ויביא תרומתו אמר ר' אושעיא בכורים באחריות בעלים תרומה אינה באחריות בעלים אם אומר את כן אף הם מרדפין אחריה לשם כלומר ויצאו כהנים מארץ ישראל לחו"ל להביא תרומה שאין על הבעלים להביא [כמו] בכורים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אין מביאין תרומה מחוצה לארץ לארץ - לפי שהתרומה כהנים מחזרין אחריה לבית הגרנות, חיישי רבנן שמא יהיו הכהנים מרדפים אחריה ויצאו חוצה לארץ להביא את התרומה. ז ואין הלכה כר' שמעון:

פירוש תוספות יום טוב

אין מביאין כו'. [פי' הר"ב לפי שהתרומה וכו' חיישי רבנן וכו'. ויצאו חוצה לארץ כו' ויטמאו. כך כתוב בפירוש שהזכרתי] ועיין מה שכתבתי בסייעתא דשמיא בסוף מסכת חלה:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ז) (על הברטנורא) ויטמאו. תוי"ט בשם הפירוש:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אין מביאין וכו':    חשו רבנן שמא יהיו הכהנים מרדפים אחריה ויצאו חוץ לארץ להביא את התרומה שאין על הבעלים להביאה אלא מחלקים אותה לכהנים שבחוצה לארץ אבל בכורים דעל כרחן מביאין אותם הבעלים לירושלים תנן בשלהי מס' חלה אריסטון הביא בכוריו מאפמיא שהיא עיר מערי סוריא וקבלו ממנו וכו':

שמביאין מסוריא:    דיש מקום ליכנס בה בטהרה כדאמרינן בפרק קמא דגיטין:

תפארת ישראל

יכין

אין מביאין תרומה מחוצה לארץ לארץ:    דשמא ירד כהן אחריו להביאה לא"י. ויתטמא הכהן מח"ל. מיהו וודאי שהיא תרומה טמאה. מדנטמא מח"ל [כפ"ק דשבת ט"ז. ב']:

בועז

פירושים נוספים