משנה קנים ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


קנים פרק ג: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת קנים · פרק שלישי ("במה דברים") · >>

פרקי מסכת קנים: א ב ג

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד · משנה ה ·משנה ו ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

במה דברים אמורים, בכהן נמלך.

אבל בכהן שאינו נמלך, אחת לזו ואחת לזו, שתים לזו ושתים לזו, שלש לזו ושלש לזו:

[ עשה ] כולן למעלה, מחצה כשר ומחצה פסול.

כולן למטן, מחצה כשר ומחצה פסול.

חצים למעלה וחצים למטה: את שלמעלה, מחצה כשר ומחצה פסול, ואת שלמטה, מחצה כשר ומחצה פסול.

משנה ב[עריכה]

אחת לזו ושתים לזו, ושלש לזו, ועשר לזו, ומאה לזו:

עשה כולן למעלה, מחצה כשר ומחצה פסול.

כולן למטן, מחצה כשר ומחצה פסול.

חצין למעלן וחצין למטן, המרובה כשר.

זה הכלל, כל מקום שאתה יכול לחלוק את הקנין ולא יהו משל אשה אחת, בין מלמעלן בין מלמטן, מחצה כשר ומחצה פסול.

כל מקום שאין אתה יכול לחלוק את הקנין עד שיהו משל אשה אחת, בין מלמעלן בין מלמטן, המרובה כשר.

משנה ג[עריכה]

חטאת לזו ועולה לזו:

עשה כולן למעלן, מחצה כשר ומחצה פסול.

כולן למטן, מחצה כשר ומחצה פסול.

חצין למעלן וחצין למטן, שתיהן פסול, שאני אומר, חטאת קריבה למעלן ועולה למטן.

משנה ד[עריכה]

חטאת ועולה וסתומה ומפורשת:

עשה כולן למעלן, מחצה כשר ומחצה פסול.

כולן למטן, מחצה כשר ומחצה פסול.

חצין למעלן וחצין למטן, אין כשר אלא סתומה, והיא מתחלקת ביניהן.

משנה ה[עריכה]

חטאת שנתערבה בחובה, אין כשר אלא מנין חטאת שבחובה.

חובה שנים בחטאת, מחצה כשר ומחצה פסול.

וחטאת שנים בחובה, המנין שבחובה כשר.

וכן עולה שנתערבה בחובה, אין כשר אלא מנין עולות שבחובה.

חובה שנים בעולה, מחצה כשר ומחצה פסול.

עולה שנים בחובה, המנין שבחובה כשר.

משנה ו[עריכה]

האשה שאמרה "הרי עלי קן כשאלד זכר", ילדה זכר, מביאה שתי קנים, אחת לנדרה ואחת לחובתה.

נתנתם לכהן, והכהן צריך לעשות שלש פרידים מלמעלן ואחת מלמטן, לא עשה כן, אלא עשה שתים למעלן ושתים למטן ולא נמלך, צריכה להביא עוד פרידה אחת ויקריבנה למעלן, ממין אחד.

משני מינין, תביא שתים.

פירשה נדרה, צריכה להביא עוד שלש פרידים, ממין אחד.

משני מינין, תביא ארבע.

קבעה נדרה, צריכה להביא עוד חמש פרידים, ממין אחד.

משני מינין, תביא שש.

נתנתם לכהן ואין ידוע מה נתנה, הלך הכהן ועשה ואין ידוע מה עשה, צריכה להביא עוד ארבע פרידים לנדרה, ושתים לחובתה, וחטאת אחת.

בן עזאי אומר, שתי חטאות.

אמר רבי יהושע, זה הוא שאמרו, כשהוא חי קולו אחד, וכשהוא מת קולו שבעה.

כיצד קולו שבעה?

שתי קרניו, שתי חצוצרות.

שתי שוקיו, שני חלילין.

עורו לתוף, מעיו לנבלים, בני מעיו לכינורות.

ויש אומרים, אף צמרו לתכלת.

רבי שמעון בן עקשיא אומר, זקני עם הארץ, כל זמן שמזקינין, דעתן מיטרפת עליהן, שנאמר (איוב יב) "מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח".

אבל זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שמזקינין, דעתן מתישבת עליהן, שנאמר (שם) "בישישים חכמה ואורך ימים תבונה".

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה קנים ג ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) במה דברים אמורים בכוהן נמלך אבל בכוהן שאינו נמלך אחת לזו ואחת לזו שתים לזו ושתים לזו שלש לזו ושלש לזו עשה כלם למעלה מחצה כשר ומחצה פסול כלם למטה מחצה כשר ומחצה פסול חציים למעלה וחציים למטה את שלמעלה מחצה כשר ומחצה פסול ואת שלמטה מחצה כשר ומחצה פסול (ב) אחת לזו ושתים לזו ושלש לזו ועשר לזו ומאה לזו עשה כלם למעלן מחצה כשר ומחצה פסול כלם למטן מחצה כשר ומחצה פסול חציין למעלן וחציין למטן המרובה כשר זה הכלל כל מקום שאתה יכל לחלוק את הקנים ולא יהו משל אישה אחת בין למעלן בין למטן מחצה כשר ומחצה פסול ובכל מקום שאין אתה יכל לחלוק את הקנים עד שיהו משל אישה אחת בין למעלן בין למטן המרובה כשר.

(ג) חטאת לזו ועולה לזו עשה כלם למעלה מחצה כשר ומחצה פסול כלם למטן מחצה כשר ומחצה פסול חציין למעלן וחציין למטן שתיהם פסולות שאני אומר חטאת קרבה למעלן ועולה למטן.

(ד) חטאת ועולה סתומה ומפורשת עשה כלן למעלן מחצה כשר ומחצה פסול כלן למטן מחצה כשר ומחצה פסול חציין למעלן וחציין למטן אין כשר אלא סתומה והיא מתחלקת ביניהן.

(ה) חטאת שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין חטאות שבחובה חובה שנים בחטאת מחצה כשר ומחצה פסול חטאת שנים בחובה המנין שבחובה כשר וכן עולה שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין עולות שבחובה חובה שנים בעולה מחצה כשר ומחצה פסול עולה שנים בחובה המנין שבחובה כשר.

(ו) האישה שאמרה הרי עליי קן כשאלד זכר ילדה זכר מביאה שתי קנים אחד לנדרה ואחד לחובתה נתנתם לכוהן הכוהן צריך לעשות שלש פרידין למעלן ואחת למטן לא עשה כן אלא עשה שתים מלמעלן ושתים מלמטן ולא נמלך צריכה להביא עוד פרידה אחת ויקריבנה למעלן ממין אחד משני מינין תביא שתים פירשה נדרה צריכה להביא עוד שלש פרידין ממין אחד ומשני מינין תביא ארבע קבעה נדרה צריכה להביא עוד חמש פרידין ממין אחד ומשני מינין תביא שש נתנתם לכוהן ואין ידוע מה נתנה והלך הכוהן ועשה ואין ידוע מה עשה צריכה להביא עוד ארבע פרידין לנדרה ושתים לחובתה וחטאת אחת בן עזאי אומר שתי חטאות אמר רבי יהושע זה הוא שאמרו כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה כיצד קולו שבעה שתי קרניו שתי חצוצרות שני שוקיו שני חלילין עורו לתוף ומעיו לנבלים ובני מעיו לכינורות ויש אומרין אף צמרו לתכלת רבי שמעון בן עקשיה אומר זקני עם הארץ כל זמן שהן מזקינין דעתן מיטרפת עליהן שנאמר מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח (איוב יב כ) אבל זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שהן מזקינין דעתן מתיישבת עליהן שנאמר ביששים חכמה ואורך ימים תבונה (איוב יב יב).

פירושים[עריכה]