משנה קנים ג ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת קנים · פרק ג · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

חטאת לזו ועולה לזו:

עשה כולן למעלן, מחצה כשר ומחצה פסול.

כולן למטן, מחצה כשר ומחצה פסול.

חצין למעלן וחצין למטן, שתיהן פסול, שאני אומר, חטאת קריבה למעלן ועולה למטן.


נוסח הרמב"ם

[עריכה]

חטאת לזו ועולה לזו עשה כלם למעלה מחצה כשר ומחצה פסול כלם למטן מחצה כשר ומחצה פסול חציין למעלן וחציין למטן שתיהם פסולות שאני אומר חטאת קרבה למעלן ועולה למטן.


פירוש הרמב"ם

[עריכה]

חטאת לזו ועולה לזו כשר עשה כולן למעלה מחצה כו': אין כאן עירוב כל עיקר לפי שאלו היה שם עירוב היה הדין שימותו כולם כמו שהקדמנו בתחלה אבל נולד לו ספק באיזו משתיהן עשה למעלה ואיזו למטה והבן זה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

[עריכה]

חטאת לזו ועולה לזו כו' - הא נמי קאי אדתני לעיל בפרק קמא, עולה שנתערבה בחטאת או איפכא, כולן ימותו. והני מילי בנמלך, אבל בלא נמלך על תערובתו ועשה קן ג למטה וקן למעלה, מחצה כשר ומחצה פסול. ואע"ג דאי אתי לאמלוכי אמרינן ליה לא תקריב, כדתניא ימותו כולן, השתא דלא נמלך אמרינן שכל אחד נעשה כהלכתו וכשר:

פירוש תוספות יום טוב

[עריכה]

עשה כולן למעלה כו' לשון הר"ב ועשה קן ור"ל ב' פרידות שהאחת חטאת ואחת עולה. ולשון המפרש ועשה קן שלם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

[עריכה]

(ג) (על הברטנורא) רוצה לומר שתי פרידות שהאחת חטאת ואחת לעולה:


פירושים נוספים