משנה קידושין ב ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת קידושין · פרק ב · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת.

כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים, תצא שלא בכתובה.

על מנת שאין עליה מומין ונמצאו בה מומין, אינה מקודשת.

כנסה סתם ונמצאו בה מומין, תצא שלא בכתובה.

כל המומין הפוסלים בכהנים, פוסלין בנשים.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הַמְּקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים,

וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים,
אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת.
כְּנָסָהּ סְתָם,
וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים,
תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִּכְתֻבָּה.
עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ מוּמִין,
וְנִמְצְאוּ בָּהּ מוּמִין,
אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת.
כְּנָסָהּ סְתָם,
וְנִמְצְאוּ בָּהּ מוּמִין,
תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִכְתֻבָּה.
כָּל הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִים בְּכֹהֲנִים, פּוֹסְלִין בְּנָשִׁים:

נוסח הרמב"ם

המקדש את האישה -

על מנת שאין עליה נדרים,
ונמצאו עליה נדרים - אינה מקודשת.
כנסה סתם,
ונמצאו עליה נדרים - תצא שלא בכתובה.
על מנת שאין בה מומין,
ונמצאו בה מומין - אינה מקודשת.
כנסה סתם,
ונמצאו בה מומין - תצא שלא בכתובה.
שכל המומין הפוסלין בכהנים - פוסלין בנשים.

פירוש הרמב"ם

כבר נקדם לשון זה ההלכה בפרק השביעי מכתובות, ושם בארנוהו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

תצא שלא בכתובה - דאמר אי אפשי באשה נדרנית. אבל גיטא בעיא מספק כיון דלא פירש, דלמא דעתיה נמי אנדרנית:

הפוסלים בכהנים - מפורש בכתובות [דף עה]:

פירוש תוספות יום טוב

המקדש את האשה. משנה זו שנויה בפ"ז דכתובות [מ"ז]. וע"ש. ואמרינן בגמ' תנן נמי גבי כתובות כה"ג. הכא קדושין איצטריכא ליה תנא כתובות אטו קדושין. התם כתובות איצטריכא ליה תנא קדיושין אטו כתובות:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

על מנת שאין עליה נדרים:    וכו' ביד פ"ז דהלכות אישות סי' ו' ז' ובטור א"ה סי' ל"ט:

כנסה סתם:    ביד שם ר"פ כ"ה וסימן ב'. והתם בכתובות מפרש האי כנסה אי קאי ארישא אהאי דקדיש על תנאי אי מילתא באפי נפשה וכבר הארכתי שם פ"ז סי' ז':

תצא שלא בכתובה:    התם בגמ' אמרי' כתובה הוא דלא בעיא הא גיטה בעיא מ"ש כתיבה דלא בעיא דאמר אי אפשי באשה נדרנית גט נמי לא תיבעי אמר רבה גט מדבריהם וכן אמר רב חסדא גט מדבריהם רבא אמר ספוקי מספקא ליה גבי ממונא לקולא שהמע"ה גבי איסורא לחומרא:

תפארת ישראל

יכין

אינה מקודשת:    עי' כתובות [פ"ז מ"ז]:

תצא שלא בכתובה:    דאין אדם חפץ באשה נדרנית. אבל גט צריכה מדלא פירש תנאי בשעת קדושין:

פוסלים בנשים:    ויתרים עליהן נשים, ריח רע מבשרה. וזיע. וריח הפה [וי"א אף דחוטם]. וקול עב. ודדים גסים ביותר. וצלקת שממכה [שראם בל"א]. ושומא שעל הפדחת בלי שער אם לפעמים נראה ולפעמים אינו נראה. דבנראה תמיד, הרי ראה ונתפייס. ובלא נראה כלל, לא תתמאס עי"ז [שם ל"ט ד']:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים