משנה סוטה ז ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת סוטה · פרק ז · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

מקרא בכורים כיצד? (דברים כו) "וענית ואמרת לפני ה' אלהיך", ולהלן הוא אומר (שם כז) "וענו הלוים ואמרו". מה עניה האמורה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש.

משנה מנוקדת

[עריכה]

מִקְרָא בִּכּוּרִים כֵּיצַד?

"וְעָנִיתָ וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ" (דברים כו, ה),
וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: "וְעָנוּ הַלְוִיִּם וְאָמְרוּ" (דברים כז, יד);
מָה עֲנִיָּה הָאֲמוּרָה לְהַלָּן – בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ,
אַף כָּאן – בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ:

נוסח הרמב"ם

מקרא הבכורים כיצד נאמר כאן וענית ואמרת לפני ה' אלוהיך ארמי אובד אבי (דברים כו ה) ולהלן הוא אומר וענו הלויים ואמרו (דברים כז יד) מה ענייה האמורה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש

פירוש הרמב"ם


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כיצד - כמו מנין י:

ולהלן הוא אומר - בברכות וקללות של הר גריזים:

מה עניה האמורה להלן בלשון הקודש - דכתיב (שט כז) ואמרו אל כל איש ישראל קול רם, וכתיב התם יא (שמות יט) והאלהים יעננו בקול, מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש:

פירוש תוספות יום טוב

כיצד. פי' הר"ב כמו מנין. ואיידי מתני' ה' ולהלן תני נמי הכא כיצד:

מה עניה האמורה להלן בלשון הקדש. פירש הר"ב דכתיב ואמרו כו' קול רם וכתיב התם והאלהים יעננו בקול. במתן תורה. ובלשון הקדש נתנה. רש"י. וכתבו התוס' ואין לומר אדרבה נילף קול קול משבועת הפקדון. דעניה וקול [מעניה וקול] גמיר ואין דנין עניה וקול. מקול. גרידא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(י) (על הברטנורא) ואיידי דמשנה ה' ולהלן, תני נמי הכא כיצד:

(יא) (על הברטנורא) במתן תורה. ובלה"ק נתנה. רש"י. ולא יליף קול קול משבועת העדות, דעניה וקול יליף. תוספ':

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כיצד:    האי כיצד ושל חליצה הוי כמו מניין. וברכות כ"ג ופרשת המלך לא נתבאר בתלמוד מנלן דבלשון הקדש. ותוי"ט הכריח דבברכות כ"ג לאו דוקא אלא הקריאה שהוא קורא בתורה הוא דבעינן בלשון הקדש ולזה אין צריך ראיה דהא קיימא לן דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן על פה וכן הטעם בפרשת המלך:

נאמר כאן וענית ואמרת:    ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו מה עניה האמירה להלן בלשון הקדש וכו' בגמ' בעי ולוים גופייהו מנלן ומשני אתיא קול קול ממשה כתיב הכא קול רם וכתיב התם גבי מתן תורה והאלהים יעננו בקול מה להלן בלשון הקדש דהא בלשון הקדש נתנה תורה אף כאן בלשון הקדש. וכתבו התוס' ואין לומר אדרבא נילף קול קול משבועת הפקדון דעניה וקול מעניה וקול גמור ואין דנין עניה וקול מקול גרידא ע"כ. ור' יהודא לא גמיר ג"ש דקול קול ויליף דלוים בלשון הקדש מיבמה דכתיב בה ככה בג"ש דעניה עניה. ועיין במ"ש בפ' מצות חליצה סי' ג'. וביד פ"ג דהלכות בכורים סי' י':

תפארת ישראל

יכין

מקרא בכורים כיצד:    ר"ל מנין:

מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש:    דילפינן קול קול ממתן תורה שהיה בלשון הקדש:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים