משנה סוטה א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) המקנא לאשתו רבי אליעזר אומר מקנא על פי שנים ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו רבי יהושע אומר מקנא על פי שנים ומשקה על פי שנים.

(ב) כיצד מקנא לה אמר לה בפני עדים אל תדברי עם איש פלוני ודיברה עימו עדיין היא מותרת לביתה ומותרת לאכל בתרומה נכנסה עימו לבית הסתר ושהת כדי טומאה אסורה לביתה ואסורה מלאכל בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת.

(ג) אלו אסורות מלאכל בתרומה האומרת טמאה אני לך ושבאו לה עדים שהיא טמאה והאומרת איני שותה ושבעלה אינו רוצה להשקותה ושבעלה בעלה בדרך כיצד עושה לה מוליכה לבית דין שבאותו מקום ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבוא עליה בדרך רבי יהודה אומר בעלה נאמן עליה.

(ד) היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עדי נפשות ואומרין לה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכנים הרעים עושים אל תעשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שיימחה על המים ואומרין לפניה דברים שאינה כדי לשומען היא וכל משפחת בית אביה.

(ה) אם אמרה טמאה אני שוברת כתובתה ויוצאה אם אמרה טהורה אני מעלין אותה לשערי המזרח ולשער ניקנור ששם משקין את הסוטות ומטהרין את היולדות ומטהרין את המצורעין וכוהן אוחז בבגדיה אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו עד שהוא מגלה את ליבה וסותר את שיערה רבי יהודה אומר אם היה ליבה נאה לא היה מגלהו ואם היה שיערה נאה לא היה סותרו.

(ו) הייתה מתכסה בלבנים מכסה בשחורים היו עליה כלי זהב קטליות נזמים וטבעות מעבירם ממנה כדי לנוולה ואחר כך מביא חבל מצרי וקשרו למעלה מדדיה וכל הרוצה לראות בא ורואה חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני שליבה גס בהן וכל הנשים מותרות לראותה שנאמר וניווסרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה (יחזקאל כג מח).

(ז) במידה שאדם מודד בה מודדין לו היא קישטה את עצמה לעבירה והמקום ניוולה היא גילתה עצמה והמקום גילה עליה הירך התחילה בעבירה תחילה ואחר כך הבטן לפיכך תלקה הירך תחילה ואחר כך הבטן ושאר כל הגוף לא פלט.

(ח) שמשון הלך אחר עיניו לפיכך ניקרו פלשתים את עיניו אבשלום התנאה בשיערו לפיכך נתלה בשיערו ולפי שבא על עשר פילגשי אביו לפיכך נתנו בו עשר לונכייות שנאמר ויסובו עשרה נערים נושאי כלי יואב ויכו את אבשלום וימיתוהו (שמואל ב יח טו) ולפי שגנב שלש גניבות לב אביו ולב בית דין ולב אנשי ישראל שנאמר ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל (שמואל ב טו ו) לפיכך נתקעו בו שלשה שבטים שנאמר וייקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה (שמואל ב יח יד).

(ט) וכן לעניין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר ותיתצב אחותו מרחוק . (שמות ב ד) לפיכך נתעכבו לה ישראל במדבר שבעת ימים שנאמר והעם לא נסע עד היאסף מרים (במדבר יב טו) יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו שנאמר ויעל יוסף לקבור את אביו (בראשית נ ז) מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו שנאמר וייקח משה את עצמות יוסף (שמות יג יט) מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר ויקבור אותו בגיא מול . (דברים לד ו) ולא על משה בלבד אמרו אלא על כל הצדיקים שהמקום אוספם שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך (ישעיהו נח ח).

הדף הראשי של משנה סוטה א