משנה נידה ז ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת נידה · פרק ז · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

כל הכתמים הנמצאים בכל מקום, טהורין, חוץ מן הנמצאים בחדרים ובסביבות בית הטומאות.

[ בית הטומאות ] של כותים מטמאין באהל, מפני שהם קוברין שם את הנפלים.

רבי יהודה אומר, לא היו קוברין אלא משליכין וחיה גוררתן.

נוסח הרמב"ם

כל הכתמים הנמצאים בכל מקום טהורין חוץ מן הנמצאים בחדרים ובסביבות בית הטומאות בית הטומאות של כותים מטמא באוהל מפני שקוברין שם את הנפלים רבי יהודה אומר לא היו קוברין אלא משליכין והחיה גוררתן.

פירוש הרמב"ם

כל הכתמים הנמצאים ככל מקום טהורים כו': כבר בארנו שהכתמים הנמצאים ואפילו בערי ישראל טהורים לפי שהם לא ישליכו כתם טמא ואם נמצא זה הבגד אשר עליו הדם בערי ישראל בחדרים ובמקום ממקומות הטומאה והנה נדון עליהם שהם כתמי נדה ואמנם הצניעוהו שם כמו שקדם שישאל אצנועי מצנעי להו והיו הכותיים מחשבים שהנפל אחד שאין לו חלק ונחלה בארץ תותר לקוברו בכל מקום ואין זה נכון לכן המקומות אשר בהם טומאה מארצם יטמאו באהל לפי שהם בחזקת בית הקברות ואין הלכה כרבי יהודה וזה מאז אמנם היום הנה הכותי עצמו אם מת לא יטמא באהל לפי שהם עובדי כוכבים ואין מטמאין באהל:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בכל מקום - במקום ישראל:

טהורים - שחזקתן אינן מדם נדה, דאצנועי מצנעי להו:

בית הטומאות - חדר שהנשים משתמשות בו בימי נדותן:

קוברין שם - לפי שעה י, כדי שיסלקו אותן לאחר זמן. ולפי שאין אנו יודעין אם הסירו אותן אם לאו, מטמאים באוהל:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(י) (על הברטנורא) דאי לאו הכי, היאך משתמשים שם בימי טומאתן, דהא נזהרים מטומאת מת ונפל, כדתנן לקמן נאמנים לומר לא קברנו שם הנפלים. ועתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בחדרים:    מסתמא מדאצנעא התם דם נדות הוא:

תפארת ישראל

יכין

כל הכתמים הנמצאים בכ"מ:    בערי ישראל דמצנעי כתמיהן:

ובסביבות בית הטומאות:    שמשתמשין שם בנדותן:

מפני שהם קוברין שם את הנפלים:    לפי שעה. ושמא לא פנוהו אח"כ:

לא היו קוברין:    לנפלים כלל. דבדיניהם א"צ קבורה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים