משנה נדרים י ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק י · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

האומר לאשתו, כל הנדרים שתדרי מכאן יח עד שאבוא ממקום פלוני, הרי הן קימין, לא אמר כלום.

הרי הן מופרין, רבי אליעזר אומר, מופר.

וחכמים אומרים, אינו מופר.

אמר רבי אליעזר, אם הפר נדרים שבאו לכלל אסור, לא יפר נדרים שלא באו לכלל אסור.

אמרו לו, הרי הוא יט אומר, (במדבר ל) אישה יקימנו ואישה יפרנו, את שבא לכלל הקם, בא לכלל הפר.

לא בא לכלל הקם, לא בא לכלל הפר.

נוסח הרמב"ם

האומר לאשתו כל נדרים שתידורי מיכן ועד שאבוא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכמים אומרים אינו מופר אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור אמרו לו אישה יקימנו ואישה יפרנו (במדבר ל יד) את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר.

פירוש הרמב"ם

האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד כו'. שבאו לכלל איסור — רוצה לומר, אחר שבועתה, שחייב אותה זאת השבועה בלא ספקא, אלא אם כן ביטלו והפר לה; והיאך (לא) יפר קודם חיוב? והלכה כחכמים:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרי הן קיימין לא אמר כלום - דהוה ליה קיום בטעות, לפי שיש נדרים שלא יחפוץ בקיומן:

הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר - דמסתמא אין אדם רוצה בנדרי אשתו:

נדרים שבאו לכלל איסור - לאחר שנדרה אסורה בהם אם לא יפר לה הבעל:

שבאו לכלל הקם - נדרים שחלו כבר:

פירוש תוספות יום טוב

מכאן עד שאבא ממקום פלוני. מאותה שעה שאצא מכאן ועד שאבא ממקום פלוני והיינו דקתני מכאן ולא קתני מיום זה לפי שאין דעתו אלא מיום שיצא מכאן ומש"ה לא מפר לה מהשתא דחיישינן דילמא בעודה אצלו תדור נדרים שירצה בקיומן. הר"ן:

אמרו לו הרי הוא אומר כו'. דאע"ג דאיכא ק"ו בעל כרחך הקישן הכתוב. ר"ן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יח) (על המשנה) מכאן כו'. מאותה שעה שאצא מכאן ועד כו' והיינו דלא קתני מיום זה לפי שאין דעתו אלא מיום שיצא מכאן. ומש"ה לא מפר לה מהשתא דחיישינן דלמא בעודו אצלה תדור נדרים שירצה בקיומן. הר"נ:

(יט) (על המשנה) הרי הוא כו'. דאע"ג דאיכא ק"ו בע"כ הקישן הכתוב. הר"נ:


פירושים נוספים