משנה נגעים ב ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת נגעים · פרק ב · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

כהן הסומא באחת מעיניו, או שכהה מאור עיניוו, לא יראה את הנגעים שנאמר (ויקרא, יג) "לכל מראה עיני הכהן".

בית האפל, אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו.

נוסח הרמב"ם

כוהן הסומא באחת מעיניו או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים שנאמר לכל מראה עיני הכוהן (ויקרא יג יב) בית האפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו.

פירוש הרמב"ם

אמר או שכהה מאור עיניו. שחלש ראותו עד שלא יראה ראייה אמתית ואמר השם יתברך (שם) בנגעי בתים כנגע נראה לי בבית שיהא נראה מעצמו כאשר יביטו בו וכן אמרו לי ולא לאורי מכאן אמרו (חולין דף י:) בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו:

פירוש רבינו שמשון

אין פותחין. בת"כ דריש ליה מדכתיב (שם יד) כנגע נראה לי בבית לי ולא לנרי מכאן אמרו (חולין דף י:) בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו:

תניא בתוספתא [פ"א] מי שנסמת אחת מעיניו אינו רשאי לדון שנאמר לכל מראה עיני הכהן ואומר (דברים כא) ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע מקיש ריבים לגגעים מה נגעים לכל מראה עיני הכהן אף ריבים לכל מראה עיני הכהן. בית האפל וחלונותיו מגופות פותחין אותן החלונות ורואין את נגעו נראה הנגע בחורים או בסדקין אין נזקקין לו סילקו הרי הוא כקמוט שנפשט וכבית הסתרים שנתגלה. פי' מקיש ריבים לנגעי' פלוגתא דר"מ ורבנן בפ' [אחד] דיני ממונות (דף לד:):

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אין פותחין, לו חלונות - דכתיב (ויקרא יד) כנגע נראה לי, לי ולא לנרי, מכאן אמרו בית אפל אין פותחין לו חלונות:

פירוש תוספות יום טוב

או שכהה מאור עיניו. יראה לי דתרי עיניו שכהו קאמר. אבל אי כהה חד עינא לא דסומא באחת מעיניו תנן. ולכל מראה עיני הכי דייקא ולא שכהו מראה שתי העינים:

[אין פותחין כו'. עיין מה שכתבתי בזה במשנה דלקמן בס"ד]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ו) (על המשנה) עיניו. ואי כהה חד עינא לא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בית האפל. וכתב הר"ש ז"ל דגרסי' בתוספתא בית האפל וחלונותיו מגופות פותחין לאותן החלונות ורואין את נגעו ע"כ. ובסנהדרין פ' חלק (סנהדרין דף צ"ב) אמרי' כמי שאפילת הבית מצילתו מן הנגע כך האדם השפל ואפל יחי' והיינו דאמרינן הוי קבל וקיים:

תפארת ישראל

יכין

כהן הסומא באחת מעיניו או שכהה מאור עיניו:    ודוקא בכהו ב' עיניו. אבל בכהה עינו א' לא. דדוקא סומא בא' מעיניו תנן דפסול:

בית האפל אין פותחין בו חלונות:    מחדש. אבל במגופף בדלת. וכ"ש בדלת זכוכית מחרב לפתחו:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים