משנה מכשירין ה ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת מכשירין · פרק ה · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

השט על פני המים, הניתזין, אינן בכי יותןא.

ואם נתכוין להתיז על חבירו, הרי זה בכי יותן.

העושה צפור במים, הניתזין ואת שבה, אינן בכי יותן.

נוסח הרמב"ם

השט על פני המים הניתזין אינן בכי יותן ואם נתכוון להתיז על חברו הרי זה בכי יותן העושה ציפור במים הניתזין ואת שבה אינן בכי יותן.

פירוש הרמב"ם

העושה צפור. שהוא מנתז מים בזריקתו והם העושים זה הנערים אצלנו מקנים לצחוק ואין הכוונה מהם שיבללו בהם אותו דבר שיבלל בה בעת הצחוק וכן המים אשר ישארו בה עד שנשאר אינו בכי יותן לפי שאין בכוונה השארתו שם:

פירוש רבינו שמשון

הנתזים. שלא בכוונה אינם בכי יותן:

העושה צפור במים. שמעלה על המים כמין אבעבועות:

הניתזים. בעשיית האבעבועות:

ואת שבה. היינו מי האבעבועות עצמן:

תני"א בתוספת"א (שם ע"ש) העושה צפור במים הניתזים ואת שבה אינן בכי יותן דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר הניתזין אינן בכי יותן ואת שבה הרי זה בכי יותן. פי' סתם מתני' ר' מאיר היא:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הנתזין - שלא בכונה:

העושה ציפוו' במים - שמעלה על פני המים רתיחות כמין אבעבועות:

הנתזין - בעשיית אבעבועות:

ואת שבה - דהיינו מי אבעבועות עצמן. ואית דגרסי, העושה צנור במים. כמו שעושים הנערים כמין צנור של קנה או של עץ חלול, לנתז ממנו המים בצחוק ב:

ואת שבה - המים הנשארים בצנור:

פירוש תוספות יום טוב

השט כו' הנתזין אינן בכי יותן. והמים העולים עליו בכי יותן. הרמב"ם פי"ג מהט"א [הלכה ז']:

העושה צפור במים וכו' אינן בכי יותן. כתב הר"ב ואית דגרסי צנור כמו שעושין הנערים כו' לנתז כו' כך פי' הרמב"ם. אף ע"ג דגרסתו ג"כ צפור. וכתב הטעם שאין הכוונה מהם על אותו דבר שיבלל בה בעת הצחוק. וכן המים אשר ישארו בה עד שיזרקם אינן בכי יותן. לפי שאין הכוונה השארתו שם. ע"כ. ויהיו ענין הנתוז שבצחוק הזה. שמנתזין על לא דבר באויר השמים בלבד. דלא כמתכוין לנתז על חבירו דרישא. וכמשחק עמו דמתני' דלעיל. על כן לשחוק אמרתי מהולל:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(א) (על המשנה) אינן כו'. והמים העולים עליו, בכי יותן. הר"מ:

(ב) (על הברטנורא) שמנתזין על לא דבר באויר. לא כמתכוין לנתז על חבירו דרישא, וכמשחק דמשנה א':


פירושים נוספים