משנה כלים כד ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק כד · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

שלש עריבות הן.

עריבה משני לוג ועד תשעה קבין שנסדקה, טמאה מדרס.

שלימה, טמאה טמא מת.

והבאה במדה, טהורה מכלום.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

שלש עריבות הן עריבה משני לוג ועד תשעה קבין שנסדקה טמאה מדרס שלמה טמאה טמא מת והבאה במידה טהורה מכלום.

פירוש הרמב"ם

הבאה במדה. היא אשר תחזיק ארבעים סאה בלח שהן כוריים ביבש שהיא לא תטמא באופן מאופני הטומאה כלל כמו שביארנו בפרק י"ב [צ"ל ט"ו] מזאת המסכתא וכבר הקדמתי ביאור שרשי שארית ההלכה בפרק כ':

פירוש רבינו שמשון

שלש עריבות הן. טעם של משנה זו פירשתי לעיל בריש פ' שני היכן שמחזקת ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שנסדקה טמאה מדרס - דכיון שנסדקה ואינה ראויה ללישה, מיחדין אותה לישיבה:

טמאה טמא מת - דכלי תשמיש היא:

הבאה במדה - שמחזקת ארבעים סאה ג בלח שהן כוריים ביבש:

טהורה מכלום - שמפני כובדה וגודלה אינה מיטלטלת מלאה, ואנן דומיא דשק בעינן דמיטלטל מלא וריקן:

פירוש תוספות יום טוב

משני לוג עד ט' קבין. עיין בפירוש הר"ב פ"כ משנה ג:

והבאה במדה. פי' הר"ב שמחזקת מ"ס כו'. ול' מהר"ם שהיא גדולה ביותר שמחזקת מ"ס כמו אנשי מדות ע"כ. [*והוא לשונו של רש"י ז"ל בפ' ר"ע דמס' שבת דפ"ד]:

טהורה מכלום. עיין בפי' הר"ב במשנה דלקמן [*ומ"ש שם בס"ד]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על הברטנורא) לשון מהר"מ, שהיא גדולה ביותר, שמחזקת מ' סאה. כמו אנשי מדות:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

והבאה במדה:    פי' בערוך בערך קבל העשויה למדוד בה:

תפארת ישראל

יכין

עריבה משני לוג ועד תשעה קבין שנסדקה:    דלא חזיא תו ללישה:

טמאה מדרס:    דמיד כשעשאה יחדה לישיבה כשתסדק [כפ"כ מ"ג]:

טמאה טמא מת:    בין שמחזקת כ"ש או שמחזקת הרבה רק לא מ' סאה:

והבאה במדה:    ר"ל אם היא גדולה ביותר [כמו אנשי מדות] דהיינו שמחזקת מ"ס בלח [כפט"ו מ"א] ושיעורו אמה על אמה ברום ג' אמות:

טהורה מכלום:    מיהו במיוחדת למדרס. אז גם בבא במדה מק"ט מדרס. וכ"ש שאר טומאות. ואתיא הכא כר"י לעיל [פט"ו מ"א]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים