משנה טבול יום ג ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טבול יום · פרק ג · משנה ה | >>

לחצו כאן להצגת משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

ירק של חולין שבשלו בשמן של תרומה, ונגע בו טבול יום, רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר משום רבי יהושע, פסל כולה.

רבי עקיבא אומר משמו, לא פסל אלא מקום מגעו.

נוסח הרמב"ם

ירק של חולין שבישלו בשמן של תרומה ונגע בו טבול יום רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר משום רבי יהושע פסל את כלו רבי עקיבה אומר משמו לא פסל אלא מקום מגעו.

פירוש הרמב"ם

זה כולו מבואר והלכה כר' עקיבא:

פירוש רבינו שמשון

פסל את כולו. דקסבר שמן מכשיר ומחבר ורבי עקיבא סבר שמן אינו מחבר וקאי כל קלח וקלח באפי נפשיה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

פסל את כולו - קסבר שמן מכשיר ומחבר:

לא פסל אלא מקום מגעו - דשמן אינו מחבר, וקאי כל קלח וקלח באפי נפשיה:

פירוש תוספות יום טוב

רע"א כו'. ובמתני' דלעיל פסק הר"ב כר"ע וה"ה הכא דמידי הוא טעמא אלא משום דהלכה כר"ע מחבירו. וה"ה נמי הכא. ובפירוש הרמב"ם כתוב גם בכאן דהלכ' כמותו:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ירק של חולין וכו':    (ב) ונראה דרישא קתני לה לאשמועי' כחו דר' אלעזר בן יהודה איש ברתותא דאפילו מי פירות עושין העיסה חבור והאי סיפא קתני לה לאשמועי' כחו דר' עקיבא דאפילו שמן אינו מחבר:

תפארת ישראל

יכין

לא פסל אלא מקום מגעו:    דמי פירות אף המכשירין אינן חבור:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים