משנה דמאי ה ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת דמאי · פרק ה · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

הלוקח מן הסיטון וחזר ולקח ממנו שניה, לא יעשר מזה על זה, אפילו מאותו הסוג, אפילו מאותו המין.

נאמן הסיטון לומר: משל אחד הם.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הַלּוֹקֵחַ מִן הַסִּיטוֹן,

וְחָזַר וְלָקַח מִמֶּנּוּ שְׁנִיָּה,
לֹא יְעַשֵּׂר מִזֶּה עַל זֶה,
אֲפִלּוּ מֵאוֹתוֹ הַסּוּג,
אֲפִלּוּ מֵאוֹתוֹ הַמִּין.
נֶאֱמָן הַסִּיטוֹן לוֹמַר,
מִשֶּׁל אֶחָד הֵם:

נוסח הרמב"ם

הלוקח מן הסיטון, וחזר ולקח ממנו שניה -

לא יעשר מזה על זה -
אפילו מאותו הסוג,
אפילו מאותו המין.
נאמן הסיטון לומר: "משל אחד הן".

פירוש הרמב"ם

סיטון - הוא המוכר פירות, וכל דבר לח, כגון דבש ושמן.

וסוג - קופה גדולה. כמו שיתבאר במשנה כלים.

ודבר זה מבואר כולו:

פירוש רבינו שמשון

סיטון. תגר הלוקח תבואה הרבה והוא *משופע למכור במדה גסה דשרי למכור דמאי כדתנן לעיל בפרק ב' (משנה ד):

לא יעשרם מזה על זה. דשמא מה שלקח ממנו בשניה מאדם אחר קנאו ואתי לאפרושי מן החיוב על הפטור:

ואפילו מאותו הסוג. כלומר מאותו הכלי שסוגים קופות גדולות כדתנן בכלים פרק ט"ז (משנה ג) הסוגים הגדולים:

ואפי' מאותו המין. דשניהן שחמתית או שניהן לבנים:

ואם אמר הסיטון דמאדם אחד קנאן נאמן:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

סיטון - סוחר הלוקח תבואה מבעלי בתים הרבה ביחד ומוכר לאחרים במדה גסה:

לא יעשר מזה על זה - דשמא מה שלקח ממנו בשניה מאדם אחר קנאו, ואתי לאפרושי מן הפטור על החיוב:

ואפילו מאותו הסוג - כלומר מאותה קופה. ודומה לו במסכח כלים (פטז מג) הסוגים הגדולים:

ואפילו מאותו המין - דשניהם שחמתית או שניהם לבנה. ואם אמר הסיטון דמאדם אחד קנה נאמן:

פירוש תוספות יום טוב

הסיטון. עיין בפרק ב משנה ד מה שכתבתי שם. ומה שכתב הר"ב ומוכר לאחרים במדה גסה. מסיים הר"ש דשרי למכור דמאי כדתנן לעיל בפרק ב:

מאותו המין. לשון הר"ב דשניהם שחמתית או לבנה. עיין פרק ה דב"ב משנה ו:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הלוקח כו':    כתב הר"ש שירילי"ו ז"ל ובסיטון ע"ה עסקי' וכיון שלוקח תבואה מאנשים הרבה חיישי' שמא התבואה שמכר תחלה לקחה מע"ה שפירותיו דמאי וזה שלקח בסוף מחבר שפירותיו מתוקנין: משל א' הם דבהא נאמן. ומסיק בירושלמי דאפי' השביח לו מקחו ששואל הלוקח אם הם טובים כשל אתמול וענה לו משל א' הם כלומ' וטובים הם כראשונים נאמן דבדמאי הקלו ומעשר מזע"ז ע"כ. ובירושלמי מפ' דין הלוקח מחנוני:

תפארת ישראל

יכין

הלוקח מן הסיטון:    סוחר גדול ומטובא זבן. ומוכר שוב במדה גסה:

וחזר ולקח ממנו שניה לא יעשר מזה על זה אפי' מאותו הסוג:    אותה כלי ואפי' לר"י לעיל בפלטר עכ"פ בסיטון מודה דמטובא זבן:

אפילו מאותו המין:    שחמתית או לבנה:

נאמן הסיטון לומר משל אחד הם:    מדקאמר דנאמן ש"מ דבע"ה מיירי. ואע"ג דאינו נאמן לומר שקנה ממי שמעשר רק משום כדי חייו [כפ"ד כ"ו] אפ"ה נאמן לומר דמשל א' הן. מדהו"ל ס"ס. ספק שאמר אמת. וא"ת שמב' לקח שמא שניהן עשרו או שניהן לא עשרו:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים