משנה אהלות יא ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק יא · משנה ו | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

הטומאה בבית והאהילו עליו טהורים, בית שמאי מטהרין, ובית הלל מטמאין.

נוסח הרמב"ם

הטומאה בבית והאהילו עליו טהורין בית שמאי מטהרין ובית הלל מטמאין.

פירוש הרמב"ם

אמר כי כאשר היתה הטומאה בבית ואדם מוטל על האסקופה וקצתו בבית והאהילו טהורים על קצת זה האדם אשר באסקופה הנה למי שיאמר אדם חלול יביא את הטומאה כאילו הם האהילו על הטומאה:

פירוש רבינו שמשון

והאהילו עליו טהורים. על מקצתו שבחוץ קסברי ב"ש דאין באה תחתיו טומאה שבבית משום דאין כאן חלל עליו וב"ה קסברי דאדם חלל הוא ובאה תחתיו הטומאה והמאהילין עליו בחוץ נטמאו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

והאהילו עליו טהורים - על מקצת גופו שבחוץ:

בית שמאי מטהרין - דאין באה תחתיו טומאה שבבית, דאין כאן חלל:

ובית הלל מטמאין - דסברי אדם חלול הוא ובאה תחתיו טומאה, ואותן שהאהילו עליו בחוץ נטמאו:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ב"ש מטהרין וב"ה מטמאין. תימה קצת אמאי לא קתני הכא נמי בש"א אינו מביא את הטומאה ובה"א מביא את הטומאה כדקתני בכולהו באבי דלעיל. וכ' הר"י ז"ל מה שלא מנה זאת המשנה בכלל קולי ב"ש וחומרי ב"ה במס' עדויות הוא מטעם שהיא בכלל מחלוקת דלעיל דאדם חלול הוא וכו' וכן י"ל על מתני' דהיה כו' עכ"ל ז"ל:


פירושים נוספים